[[suggestion]]
Luxembourg
Flagget til Luxembourg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Luxembourg

Befolkning

Luxembourgere 51%, portugisere 16%, franskmenn 8%, italienere 4%, belgiere 3%, tyskere 2%, spanjoler 1%, briter 1%, andre 15% (2019)

Språk

Luxembourgisk (offisielt), fransk (offisielt), tysk (offisielt), portugisisk, italiensk, engelsk

Religion

Kristne 70%, muslimer 2%, andre 0.5%, ingen 27% (2010)

Innbyggertall

625 978 (2020)

Styreform

Storhertugdømme

Areal

2 590 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

142 214 PPP$

Nasjonaldag

23. juni

Andre landsider

Geografi

Luxembourg er en liten innlandsstat i Vest-Europa, på størrelse med Vestfold fylke. Landet er stort sett dannet av områdene rundt elvene Sûre og Alzette. Den nordlige delen av landet består av skogkledde åser og lave fjell. I sør finner man brede, fruktbare daler. 

Halvparten av Luxembourg har dyrkbar jord og en tredel av landet er dekket av skog. Landet har temperert mellomeuropeisk klima, med lange, snøfulle vintre og forholdsvis varme og fuktige somre. 

Luxembourgs miljøproblemer er hovedsakelig luft- og vannforurensing i byene, samt forurensing av jordbruksland.

Historie

Luxembourgs nedskrevne historie begynner i middelalderen, og handler om borgen Luxembourg. Der utviklet det seg et bysamfunn som senere ble et lite, men strategisk viktig land i hjertet av Europa. I 963 ble landet en selvstendig politisk enhet. Da var den belgiske provinsen, som også het Luxembourg, en del av området. Fra midten av 1400-tallet var Luxembourg underlagt forskjellige europeiske land og herredømmer, helt til landet ble erklært storhertugdømme og selvstendig under Vilhelm 1 av Nederland i 1815. Da Belgia løsrev seg fra Nederlandene i 1839 mistet Luxembourg over halvparten av landarealet sitt, men vant også større selvstendighet. 

Landet ble erklært selvstendig og nøytralt i 1867 og oppnådde full uavhengighet i 1890 da den nederlandske kongen døde. Luxembourg var okkupert av tyske tropper under hele første og andre verdenskrig. Dette førte til at landet forlot nøytralitetsprinsippet, og ble en av de grunnleggende nasjonene i både FN, EU og NATO.

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 4 5 6 7 6

7,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Luxembourg ville vi trenge 7,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

Luxembourg er et representativt demokrati i form av et monarki, med en storhertug som statsoverhode. Storhertugens rolle er hovedsakelig seremoniell. Landet ledes av statsministeren, som kalles regjeringspresident. Parlamentet velges hvert femte år. Luxembourg har stabile politiske forhold. Det kristendemokratiske partiet har ledet nesten alle regjeringer siden 1919, og det er politisk enighet om de fleste store spørsmål. 

Rundt 40 prosent av befolkningen er utenlandske statsborgere - hovedsakelig fra andre EU-land. De fleste innfødte luxembourgere snakker tre språk; luxembourgsk, fransk og tysk. Landet er i dag sete for Europaparlamentets generalsekretariat, Europadomstolen, Den europeiske investeringsbank og flere andre EU-institusjoner. 

Menneskelig utvikling

18

16 av 188

Luxembourg er nummer 16 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Luxembourg er et høyinntektsland med solid økonomisk vekst, lav inflasjon og arbeidsledighet. Landet har en av de høyeste levestandarder i Vest-Europa. Landet regnes som et av de rikeste i verden; bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger har lenge vært blant de aller høyeste i verden, og er tre ganger så høy som gjennomsnittet i EU. Luxembourgs økonomiske velstand har sin basis i jern- og stålindustrien som ble etablert på 1800-tallet. Industrien er senere blitt langt mer variert og landet produserer blant annet kjemikalier og gummi. I tillegg er det etablert ny høyteknologisk industri. Tjenesteytende næringer - særlig bank- og finanssektoren - blir viktigere og viktigere.

Luxembourg er nå et av Europas viktigste finanssentra. Dette vil si at landet er en stor markedsplass for internasjonal bank- og pengevirksomhet. Grunnen til dette er politisk og økonomisk stabilitet, og på grunn av lover som gjør det  enkelt å etablere banker og finansvirksomheter i landet og lav skatt. Mange er bekymret for at landets økonomi har blitt for avhengig av finanssektoren, fordi økonomien dermed blir sårbar for internasjonale svingninger. 

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook, Britannica. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN. Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Luxembourg på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

654 768

mennesker i Luxembourg

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 3

1,4

barn per kvinne i Luxembourg

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3

3

barn dør per 1000 levendefødte i Luxembourg

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

Ingen statistikk tilgjengelig

142 214

BNP per innbygger i PPP-dollar i Luxembourg

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Luxembourg

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4

12,46

tonn CO2-utslipp per person i Luxembourg

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Luxembourg

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Luxembourg

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Luxembourg

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Luxembourg

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

0

0,044

GII-indeksen i Luxembourg

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Luxembourg

Abonner på nyhetsbrev: