[[suggestion]]
Luxembourg
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Luxembourg

Etniske grupper

Luxembourgere 52.1%, portugisere 16%, franskmenn 7.6%, italienere 3.6%, belgiere 3.4%, tyskere 2.2%, spanjoler 1.1%, briter 1%, andre 13% (2018)

Språk

Luxembourgisk (offisielt), fransk (offisielt), tysk (offisielt), portugisisk, italiensk, engelsk

Religion

Kristne 70.4%, muslimer 2.3%, andre 0.5%, ingen 26.8% (2010)

Innbyggertall

583 000 (2017)

Styreform

Storhertugdømme

Areal

2 590 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

102 389 PPP$

Nasjonaldag

23. juni

Andre landsider

Geografi

Luxembourg er en liten innlandsstat i Vest-Europa, på størrelse med Vestfold fylke. Landet er stort sett dannet av områdene rundt elvene Sûre og Alzette. Den nordlige delen av landet består av skogkledde åser og lave fjell. I sør finner man brede, fruktbare daler.

En tredel av Luxembourg er dekket av skog. Landet har temperert mellomeuropeisk klima, med lange snøfulle vintre og forholdsvis varme og fuktige somre.

Luxembourgs miljøproblemer er hovedsakelig luft- og vannforurensing i byene, samt forurensing av jordbruksland.

Historie

Luxembourgs nedskrevne historie begynner i middelalderen, og dreier seg rundt borgen Luxembourg. Der utviklet det seg et bysamfunn som senere ble et lite, men strategisk, viktig land i hjertet av Europa. I 963 ble landet en selvstendig politisk enhet. Da var den belgiske provinsen som også het Luxembourg en del av området.

Fra midten av 1400-tallet var Luxembourg underlagt forskjellige europeiske land og herredømmer, helt til landet ble erklært storhertugdømme og selvstendig forbundsstat under Vilhelm 1 av Nederland i 1815. Da Belgia løsrev seg fra Nederlandene i 1839 mistet Luxembourg over halvparten av arealet sitt, men vant også større selvstendighet.

Landet ble erklært selvstendig og nøytralt i 1867 og oppnådde full uavhengighet i 1890 da den nederlandske kong Vilhelm den 2. døde. Luxembourg var okkupert av tyske tropper under hele første og andre verdenskrig. Dette førte til at landet forlot nøytralitetsprinsippet, og ble en av de grunnleggende nasjonene i både FN, EU og NATO.

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 4 5 6 7 2

7,3

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Luxembourg ville vi trenge 7,3 jordkloder.

Samfunn og politikk

Luxembourg er et representativt demokrati i form av et monarki, med en storhertug som statsoverhode. Storhertugens rolle er hovedsaklig seremoniell. Landet ledes av statsministeren, som kalles «regjeringspresident». Parlamentet velges hvert femte år.

Luxembourg har stabile politiske forhold. Det kristendemokratiske partiet har ledet nesten alle regjeringer siden 1919, og det er politisk enighet om de fleste store spørsmål. Rundt 40 prosent av befolkningen er utenlandske statsborgere - hovedsaklig fra andre EU-land. De fleste innfødte luxembourgere snakker tre språk; luxembourgisk, fransk og tysk. Landet er i dag sete for Europaparlamentet, Europadomstolen, Den europeiske investeringsbank og flere andre EU-institusjoner.

Menneskelig utvikling

18

20 av 186

Luxembourg er nummer 20 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Luxembourg er et høyinntektsland med solid økonomisk vekst, lav inflasjon og arbeidsledighet. Landet har en av de høyeste levestandarder i Vest-Europa. Brutto nasjonal produkt (BNP) per innbygger har lenge vært blant de aller høyeste i verden. Luxembourgs økonomiske velstand har sin basis i jern- og stålindustrien som ble etablert på 1800-tallet.

Industrien er senere blitt langt mer differensiert og omfatter nå blant annet produksjon av kjemikalier og gummi. I tillegg er det etablert ny høyteknologisk industri. Tjenesteytende næringer - særlig bank- og finanssektoren - blir imidlertid viktigere og viktigere, og Luxembourg er nå et av Europas viktigste finanssentra.

Mange er bekymret for at landets økonomi har blitt for avhengig av finanssektoren, fordi den dermed blir sårbar for internasjonale svingninger. Landet opplevde økonomisk nedgang under finanskrisen i 2009, men hentet seg raskt inn igjen. Arbeidsledigheten har imidlertid forblitt høyere enn vanlig.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Luxembourg på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

625 978

mennesker i Luxembourg

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 3

1,4

barn per kvinne i Luxembourg

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2

2

barn dør per 1000 levendefødte i Luxembourg

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

Ingen statistikk tilgjengelig

102 389

BNP per innbygger i PPP-dollar i Luxembourg

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Luxembourg

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3

17,36

tonn CO2-utslipp per person i Luxembourg

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Luxembourg

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Luxembourg

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Luxembourg

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Luxembourg

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1

0,078

GII-indeksen i Luxembourg

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Luxembourg

Abonner på nyhetsbrev: