[[suggestion]]
Malawi

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Lilongwe

Befolkning

Chewa 34,3%, lomwe 18,8%, yao 13,2%, ngoni 10,4%, tumbuka 9,2%, sena 3,8%, mang’anja 3,2%, tonga 1,8%, nyanja 1,8%, nkhonde 1% og andre 2,2% (2018)

Språk

Engelsk (offisielt), chichewa (offisielt), chinyanja, chiyao, chitumbuka, chisena, chilomwe, chitonga, chinkhonde

Religion

Protestanter 33,5%, romersk-katolske 17,2%, andre kristne 26,6%, muslimer 13,8%, tradisjonalist 1,1%, andre 5,6% og ingen 2,1% (2018)

Innbyggertall

20 794 353 (2022)

Styreform

Republikk

Areal

118 480 km2

Myntenhet

Malawisk Kwacha (MWK)

BNI pr innbygger

1 732 PPP$

Nasjonaldag

6. juli

Andre landsider

Geografi

Malawi er en innlandsstat sørøst i Afrika. Det meste av landarealet ligger 1 000-1 500 moh., og består av platåer og fjell. Den Østafrikanske Riftdalen, som strekker seg hele veien fra Etiopia i nord, skjærer gjennom landet fra nord til sør. Her ligger Malawisjøen, som er den tredje største innsjøen i Afrika. Malawi har fjell som strekker seg opp til 3000 meter over havet. I tillegg finnes det lavland som domineres av savanner. Malawi ligger i den tropiske klimasonen, men de store høydeforskjellene gjør at temperatur og nedbør varierer.

Det tropiske klimaet gir monsuner i regntiden fra oktober til april, og tørke tid fra juni til september. Flom og tørke rammer derfor jordbruket ofte. Med ujevne mellomrom blir også landet truffet av tropiske stormer, som kommer inn fra havet i øst og kan forårsake enorme ødeleggelser.

Den rike fiskebestanden i Malawisjøen trues av forurensning, overfiske og synkende vannstand. Det er også nylig åpnet for olje- og gassutvinning i innsjøen. En annen stor miljøutfordring er avskoging, som forsterker flom under regntiden.

Historie

På 1800-tallet drev arabiske handelsfolk en omfattende slavehandel av malawiere. I 1859 kom den skotske oppdageren og misjonæren David Livingstone som ønsket å få slutt på slaveriet. Hans ankomst ble etterfulgt av britiske misjonærer, og i 1891 ble Malawi en britisk koloni. Britene kalte landet Nyasaland, sjølandet, men da landet ble selvstendig i 1964 fikk det navnet Malawi.

Etter selvstendigheten ble Malawi en ettpartistat med Hastings Kamuzu Banda som president. Bandas konservative politikk møtte stor motstand. I 1971 ble han utropt til president på livstid. Banda styrte landet som diktator i nesten 30 år. I 1992 utviklet det seg en voldsom protest mot regime. Det førte til en folkeavstemning der malawierne fikk stemme over om de ønsket et flerpartisystem eller fortsette med ettpartisystemet. Resultatet av folkeavstemningen ble et klart flertall for demokrati og et flerpartistyre, og det ble avholdt frie valg to år senere.

Økologiske fotavtrykk

4

0,5

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Malawi ville vi trenge 0,5 jordkloder.

Samfunn og politikk

Malawi er et generelt fredelig land og har hatt stabile regjeringer siden uavhengigheten i 1964. Ifølge grunnloven fra 1995 er enhetsstaten Malawi en republikk, der presidenten blir valgt for en periode på fem år og kan gjenvelges én gang. Presidenten er både regjeringssjef og statsoverhode, og har en mektig posisjon. Medlemmene i nasjonalforsamlingen velges for fem år. Politiske partier er sterkt knyttet til ulike deler av landet og dermed til ulike etniske grupper.

Frie valg gjør Malawi til et forholdsvis demokratisk land. Samtidig har politikken i Malawi vært preget av alvorlige og store korrupsjonsskandaler, som truer demokratiet. Rettsvesenet blir til en viss grad styrt politisk, og menneskerettighetene står svakt. Blant annet er diskriminering og vold mot kvinner svært problematisk, og politiet har fått mye kritikk for å torturere fanger. I tillegg har landet vært preget av politisk uro og voldelige demonstrasjoner. Befolkningsveksten er blant de høyeste i verden.

Opposisjonsleder Lazarus Chakwera vant det utsatte presidentvalget juni 2020. Presidentvalget året før – hvor Chakwera tapte – ble annullert av Grunnlovsdomstolen etter at det ble observert uregelmessigheter med stemmesedlene. 

Menneskelig utvikling

10

166 av 188

Malawi er nummer 166 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Malawis økonomien er sterkt avhengig av landbruket, som sysselsetter over 80 prosent av befolkningen. Landet er spesielt og sårbar for ytre sjokk, spesielt klimasjokk. Malawi har svært mye dyrkbar mark, og landet har de siste årene satset på en helhetlig landbrukspolitikk, men fortsatt mangler mange mennesker trygg tilgang på mat. Tobakk står for over halvparten av landets eksportinntekter, og landets økonomi er derfor svært sårbart for prissvingninger. Næringsstrukturen lav og landet har få eksportvarer. Ettersom landets befolkning har vært avhengig av matvarebistand har det vært forbudt og eksportere matvareprodukter som mais siden 2015. Det har likevel blitt avdekket smugling av maisprodukter ut av landet. 

Fiskebestanden i Malawisjøen gjør at fiskeri er en veldig viktig sektor. Fisket er imidlertid sårbart for klimaendringer, bortfall av arbeidskraft og prissvingninger på eksportartikler.

Våren 2018 var Malawi ett av 44 afrikanske land som undertegnet en ny og omfattende frihandelsavtale, Continental Free Trade Area (CFTA). Avtalen gjør at mesteparten av Afrika, fra Egypt til Sør-Afrika, kan handle med hverandre med mindre tollavgifter.

Regjeringens 2063-visjon tar sikte på å forvandle Malawi til et velstående, selvhjulpen, industrialisert øvre mellominntektsland.

Kart

Statistikk

Statistikk for Malawi på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

20 931 751

mennesker i Malawi

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 7

3,8

barn per kvinne i Malawi

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42

42

barn dør per 1000 levendefødte i Malawi

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

1 732

BNP per innbygger i PPP-dollar i Malawi

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 7 3 4 5
6 7 8 9 10

1,7

av 10 personer er underernærte i Malawi

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

0

0,08

tonn CO2-utslipp per person i Malawi

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

9,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Malawi

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 8 3 4 5
6 7 8 9 10

1,8

av 10 personer har tilgang til rent vann i Malawi

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

6,7

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Malawi

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10

er forventet antall år i skolen i Malawi

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

6

0,554

GII-indeksen i Malawi

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Malawi

Abonner på nyhetsbrev: