[[suggestion]]
Malaysia
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kuala Lumpur

Etniske grupper

Bumiputera 62% (etniske malayer og andre urfolk), kinesere 20,6%, indere 5,7%, andre 0,8%, ikke statsborgere 10,3% (2017)

Språk

Bahasa malaysisk, engelsk, kinesisk, tamil, telugu, malayalam, panjabi, thai (det tales også 112 forskjellige urspråk i Malaysia)

Religion

Muslimer 61,3% (offisiell), buddhister 19,8%, kristne 9,2%, hinduer 6,3%, konfusianister, taoister, andre tradisjonelle kinesiske religioner 1,3%, andre 0,4%, ingen 0,8%, uspesifisert 1% (2010)

Innbyggertall

32 042 458 (2018)

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

330 800 km2

Myntenhet

Malaysisk ringgit

BNI pr innbygger

27 913 PPP$

Nasjonaldag

31. august

Andre landsider

Geografi

Malaysia er geografisk delt i vest og øst. Den vestlige delen av landet strekker seg over den sørlige delen av Malayahalvøya. Den østlige delen ligger på øya Borneo. På Malayahalvøya preges landskapet av fjellkjeder med topper opp mot 2 100 moh. Kysten består av lavlandsområder som strekker seg et stykke innover mot fjellene. De to provinsene på Borneo består av fruktbart lavland i de nordlige kystområdene, som går over i åser og høylandsområder lenger inne i landet. Lengst sør danner høye fjellkjeder med topper på over 4100 moh. en naturlig grense mot de indonesiske delene av øya. Nesten to tredeler av landet er dekket av tropisk regnskog. Klimaet er tropisk, varmt og fuktig hele året. Det kommer mest nedbør mellom september og november.

De største miljøutfordringene i Malaysia er knyttet til avskygning. Landet har et spesielt stort artsmangfold, noe blir truet av hogst og rydding av mark. Skogen og artsmangfoldet på Borneo er spesielt berørt av etableringen av store palmeoljeplantasjer. Et annet miljøproblem er forurenset drikkevann, og luftforurensning i byene fra uregulerte utslipp fra biler og tungindustri.

Historie

Malayahalvøya har vært bebodd i mer enn 6000 år, og har væt inndelt i mange forskjellige kongedømmer og riker. Rundt 100 fvt. kom Malayahalvøya under indisk innflytelse. På 1300-tallet vokste det frem et sultanat (et slags kongedømme) rundt byen Malakka, som senere kontrollerte hele halvøya. Gjennom det muslimske sultanatet ble islam den mest utbredte religionen i regionen.

På 1500 tallet ble sultanatet erobret av portugisiske sjøfarere, før nederlendere og briter inntok området. Utover 1800-tallet fikk Storbritannia gradvis mer kontroll over Malayahalvøya. Britene etablerte gummiplantasjer, og importerte kinesiske arbeidere som billig arbeidskraft. Den kinesiske minoriteten ble etterhvert dominerende i næringslivet, mens den lokale malaysiske befolkningen, og den store indiske minoriteten, ble presset ut av næringslivet og industriområdene. Dette ble en kilde til etnisk konflikt som fortsatt er gjeldende i dag.

Under andre verdenskrig ble Malayahalvøya okkupert av Japan, noe som førte til en voksende selvstendighetsbevegelse. Etter okkupasjonen brøt det ut voldelige opptøyer og geriljakrig mot den britiske kolonimakten. I 1957 ble Malaysia selvstendig, men store etniske motsetninger førte til at landets mest kinesiskdominerte provins, Singapore, erklærte selvstendighet fra resten av landet i 1965.

Økologiske fotavtrykk

1 2 2

2,3

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Malaysia ville vi trenge 2,3 jordkloder.

Samfunn og politikk

Malaysia er en forbundsstat med 13 delstater. Statsoverhodet er en konge, som blir valgt for fem år om gangen. Kongetittelen går på rundgang blant sultanene (monarkene) som leder ni av landets 13 delstater. Den utøvende makten ligger hos en statsminister og regjeringen. Den lovgivende makten ligger hos parlament som består av et senat og et representanthus. Senatet har 44 representanter valgt av kongen, og 26 representanter fra delstatene (to fra hver). Representanthuset har 219 representanter valgt i almene valg for 5 år om gangen. Statsministeren velges av kongen blant representanthusets medlemmer.

Malaysia er et sammensatt land med mange kulturer, språk, religioner og etnisiteter. Etniske malayer utgjør over 60 prosent av befolkningen, kinesiske etterkommere utgjør rundt 20 prosent, og indiske etterkommere utgjør rundt fem prosent. I landets østlige provinser på Borneo er det over 90 forskjellige urfolk. Målrettet politikk for å fremme etniske malayers stilling i samfunnet har ført til opptøyer og anklager om systematisk rasisme mot minoritetene. Malaysia har et godt fungerende helsevesen og utdanningssystem. Kvinners stilling i samfunnet er imidlertid dårlig, og kvinner er underrepresentert både i politikken og i arbeidsmarkedet.

Menneskelig utvikling

16

62 av 188

Malaysia er nummer 62 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Malaysia har en sterkt eksportrettet økonomi. Landet eksporterer store mengder gummi, råolje, treverk og palmeolje. Gode lover og et åpent marked gjør landet attraktivt for utenlandske investeringer. Jordbrukets betydning for landets økonomi har sunket i takt med landets økonomiske vekst. Siden selvstendigheten har landet gått fra å være et råvareproduserende utviklingsland, til å bli et middelinntektsland der industri og tjenestesektoren dominerer økonomien. I dag står oljeselskapet Petronas for rundt 40 prosent av statens inntekt. Det produseres også biler, elektronikk, gummiprodukter og tekstiler. Siden 1980-tallet har også turismeindustrien blitt en betydelig inntekt for landet.

Malaysia er i dag blant de mest velstående i regionen. Andelen fattige har sunket fra rundt 50 prosent av befolkningen i 1970, til under en prosent i dag. Velstanden er mest synlig i de industrialiserte områdene vest på Malayahalvøya. I de østlige provinsene på Borneo, og på østsiden av Malayahalvøya, er industrien og infrastrukturen mindre utviklet. Malaysia er en av de viktigste medlemmene av den regionale samarbeidsorganisasjonen ASEAN, og har vært en av initiativtakerne til «ASEAN Free Trade Area» som sikrer fri handel blant de ti medlemslandene.

Kart

Statistikk

Statistikk for Malaysia på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

32 776 195

mennesker i Malaysia

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 8

1,9

barn per kvinne i Malaysia

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

barn dør per 1000 levendefødte i Malaysia

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

7

27 913

BNP per innbygger i PPP-dollar i Malaysia

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

3 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,3

av 10 personer er underernærte i Malaysia

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 5

7,60

tonn CO2-utslipp per person i Malaysia

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Malaysia

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,4

av 10 personer har tilgang til rent vann i Malaysia

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Malaysia

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Malaysia

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

3

0,253

GII-indeksen i Malaysia

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Malaysia

Abonner på nyhetsbrev: