[[suggestion]]
Nepal
Nepals flagg. Det eneste landet i verden med et flagg som ikke er firkantet

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Katmandu

Befolkning

Chetiri 17 %, brahmin 12 %, magar 7 %, tharu 7 %, tamang 6 %, newar 5 %, kami 5 %, yadav 4 %, rai 2 %, grurung 2 %, damai/dholii 2 %, thakuri 2 %, limbu 2 %, andre 23 % (2011)

Språk

Nepali (offisielt) 45 %, maithili 12 %, bhojpuri 6 %, tharu 6 %, tamang 5 %, newari 3 %, magar 3 %, bajjika 3 %, urdu 3 %, andre/uspesifisert 15 % (2011)

Religion

Hinduer 81 %, buddhister 9 %, muslimer 4 %, kiratister 3 %, kristne 1 %, andre/uspesifisert 1 % (2011)

Innbyggertall

30 327 877 (2020)

Styreform

Føderal republikk

Areal

147 180 km²

Myntenhet

Rupi (NPR)

BNI pr innbygger

4 725 PPP$

Nasjonaldag

28. mai

Andre landsider

Geografi

En stor del av Himalayafjellkjeden ligger i Nepal, deriblant verdens høyeste fjell, Mount Everest. Landet har flere andre topper på over 8000 meter, og tre fjerdedeler av Nepals totale landområde er fjell. Slettelandskapet i sør brukes i hovedsak til jordbruk, det samme gjelder landets mange fruktbare daler.

Klimaet varierer ut fra antall meter over havet. I lavlandet er det subtropisk klima, mens det i fjellområdene er så kaldt at både snø og isbreer ligger hele året. Landets mange elver og fosser skaper potensialet for vannkraft, men Nepal har vært dårlig til å utnytte dette. Foreløpig er den største energikilden deres skog.

Ved som brensel har ført til avskoging og erosjon. På noen få tiår har den skogkledde andelen av Nepal blitt redusert fra omtrent halvparten til en drøy fjerdedel. Klimaendringene fører til at isbreer smelter og sammen med avskogingen fører dette til flere oversvømmelser. Forurenset vann er et problem på grunn av store utslipp fra industrien og dårlig sanitærforhold. Forurensning fra kjøretøy gjør også luftkvaliteten i byene dårlig. I 2015 ble landet rammet at et jordskjelv som gjorde tre millioner mennesker hjemløse. 

Historie

Allerede i steinalderen begynte folk å flytte til området vi i dag kjenner som Nepal. Frem til år 800 var det flere ulike folkegrupper som styrte i området og en rekke ulike indiske erobringer preget denne tidsperioden. Området ble splittet og forskjellige dynastier styrte ulike områder av landet. Det var ikke før mot slutten av 1700-tallet, da bystaten Gurkha oppstod, at dagens Nepal begynte å ta form. Ettersom at Nepal ligger inneklemt mellom India og Kina var de isolert fra omverden og unnslapp å bli en koloni, til tross for flere forsøk fra Storbritannia.

Kongen av Gurkha sikret kontroll over Kathmandu-dalen og samlet hele kongeriket i 1768. Dette var starten på en lang epoke med absolutt monarki der kongen hadde stor og egenrådig makt. På 1950-tallet begynte demokratiske bevegelser, og Rana-dynastiet falt i 1951, men epoken med kongelig makt og undertrykkende styreformer var ikke over.

En folkebevegelse på 90-tallet klarte å tvinge kongen til å innføre en rekke reformer som sikret Nepal et parlamentarisk monarki med flerpartisystem, men for det kommunistiske partiet Maoist Center var målet å erstatte monarkiet med en republikk. Et opprør i 1996 og den påfølgende borgerkrigen krevde nærmere 15 000 menneskeliv. Etter store demonstrasjoner og internasjonalt press ble nasjonalforsamlingen gjeninnsatt våren 2006. Fredsforhandlinger mellom regjeringen og maoistene, førte til en fredsavtale samme år. I 2007 fikk Nepal en midlertidig grunnlov,  og i juni 2008 abdiserte kongen, og Nepal ble en republikk.

Økologiske fotavtrykk

6

0,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nepal ville vi trenge 0,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

Prosessen med å skrive en ny grunnlov ble lang og til tider dramatisk, med flere store demonstrasjoner og tap av menneskeliv. Politiske motsetninger etter borgerkrigen gjorde arbeidet vanskelig, men i 2015 ble den nye grunnloven vedtatt. Den nye grunnloven etablerer Nepal som en sekulær føderal republikk, med syv provinser. Grunnleggende friheter og rettigheter garanteres i grunnloven. Det samme gjør et demokratisk flerpartisystem og uavhengig rettsvesen. Presidenten er landets statsoverhode, men statsministeren er regjeringssjef. Parlamentet består av to kamre, og har egne plasser satt av til kvinner og etniske minoriteter.

Politikken domineres av partiet til den tidligere maoistgeriljaen (UCPN-M), og Den nepalske kongressen (NC). Det første valget etter den nye grunnloven trådte i kraft ble gjennomført i 2017. En allianse av kommunistene og maoistene vant en klar seier etter å ha gått til valg med økonomisk vekst og velstandsøkning for innbyggerne som satsningsområder.

Bare rundt halvparten av befolkningen har elektrisitet eller innlagt vann. Det er mange folkegrupper og store forskjeller mellom klasser, natur og leveforhold. Kastesystemet lever videre blant folk selv om det er forbudt ved lov, og hindrer mange fra en mer rettferdig utvikling.

Likestilling mellom kjønnene har vært et problem i landet, men dette begynner å snu: I 2019 oppnådde landet likestilling mellom kjønnene når det gjelder skoleregistreringsmålet og de har betydelig redusert dødelighet under fem år til 28 dødsfall per 1 000.

Menneskelig utvikling

12

140 av 188

Nepal er nummer 140 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

I 2026 skal Nepal skal «uteksamineres» fra sin nåværende status som et av verdens minst utviklede land. I 2020 falt fattigdommen til 17 prosent, og i 2022 ble sultnivået redusert fra «alvorlig» til «moderat».

Reiselivsnæringen i Nepal ble hardt rammet etter jordskjelvet i 2015. Store deler av infrastrukturen og mange av severdighetene i Kathmandu-dalen ble ødelagt, men de siste årene har reiselivsnæringen kommet seg og blitt en større del av økonomien. Forbedringer av veier og infrastruktur gjør at landlige deler av landet nå er lettere å komme fra og til.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Nepal på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

30 896 590

mennesker i Nepal

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 9

2,0

barn per kvinne i Nepal

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

27

barn dør per 1000 levendefødte i Nepal

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

4 725

BNP per innbygger i PPP-dollar i Nepal

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 personer er underernærte i Nepal

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

4

0,51

tonn CO2-utslipp per person i Nepal

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

9,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Nepal

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 6 3 4 5
6 7 8 9 10

1,6

av 10 personer har tilgang til rent vann i Nepal

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 1 9 10

7,1

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Nepal

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Nepal

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,452

GII-indeksen i Nepal

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 1 3 4 5
6 7 8 9 10

1,1

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Nepal

Abonner på nyhetsbrev: