[[suggestion]]
Nepal
 
Nepals flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Katmandu

Etniske grupper

Chetiri 17 %, brahmin 12 %, magar 7 %, tharu 7 %, tamang 6 %, newar 5 %, kami 5 %, yadav 4 %, rai 2 %, grurung 2 %, damai/dholii 2 %, thakuri 2 %, limbu 2 %, andre 23 % (2011)

Språk

Nepali (offisielt) 45 %, maithili 12 %, bhojpuri 6 %, tharu 6 %, tamang 5 %, newari 3 %, magar 3 %, bajjika 3 %, urdu 3 %, andre/uspesifisert 15 % (2011)

Religion

Hinduer 81 %, buddhister 9 %, muslimer 4 %, kiratister 3 %, kristne 1 %, andre/uspesifisert 1 % (2011)

Innbyggertall

29 305 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

147 180 km²

Myntenhet

Rupi (NPR)

BNI pr innbygger

2 478 PPP$

Nasjonaldag

28. mai

Andre landsider

Geografi

En stor del av Himalayafjellkjeden ligger i Nepal, deriblant verdens høyeste fjell, Mount Everest. Landet har flere andre topper på over 8000 meter, og tre fjerdedeler av Nepals totale landområde er fjell. Slettelandskapet i sør brukes i hovedsak til jordbruk, det samme gjelder landets mange fruktbare daler.

Klimaet varierer ut fra antall meter over havet. I lavlandet er det subtropisk klima, mens det i fjellområdene er så kaldt at både snø og isbreer ligger hele året. Nepal har i liten grad bygget ut det potensialet for vannkraft som ligger i landets mange elver og fosser. Foreløpig er det først og fremst skogen som brukes som energikilde.

Ved som brensel har ført til avskoging og erosjon På noen få tiår har den skogkledde andelen av Nepal blitt redusert fra omtrent halvparten til en drøy fjerdedel. Klimaendringene fører til at isbreer smelter, noe som sammen med avskogingen fører til flere oversvømmelser. På grunn av dårlige sanitærforhold og utslipp fra industrien er forurenset vann et problem. Forurensning fra kjøretøy gjør luftkvaliteten i byene dårlig.

Historie

Nepal ligger inneklemt mellom India og Kina, og begge har hatt sterk innflytelse på landet opp gjennom historien. Landet har likevel aldri vært koloni, selv om både indere og briter i lange perioder har styrt utenrikspolitikken.

Nepal har lange tradisjoner for egenrådige konger med stor makt og korrupte politikere. Nettopp ønsket om å fjerne landets konstitusjonelle monarki ledet til det blodige maoistopprøret, også kjent som «Folkets krig», fra 1996. Kamphandlingene som fulgte det neste tiåret, krevde nærmere 15 000 menneskeliv.

 I 2005 ble Nepal et av verdens siste absolutte monarkier da kong Gyanendra avsatte statsministeren og de folkevalgte. Gyanendra ble selv innsatt som konge da hans bror, den sittende kong Birendra, ble drept av sin egen sønn i 2001. Etter store demonstrasjoner og internasjonalt press ble nasjonalforsamlingen gjeninnsatt våren 2006. Deretter fulgte fredsforhandlinger mellom regjeringen og maoistene, som førte til en fredsavtale samme år. I 2007 fikk Nepal en midlertidig grunnlov, som skulle gjelde frem til en ordentlig grunnlov ble utarbeidet. I juni 2008 abdiserte kongen, og Nepal ble en republikk.

Økologiske fotavtrykk

5

0,6

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nepal ville vi trenge 0,6 jordkloder.

Samfunn og politikk

Prosessen med å skrive en ny grunnlov ble lang og til tider dramatisk, med flere store demonstrasjoner og tap av menneskeliv. Politiske motsetninger etter borgerkrigen gjorde arbeidet vanskelig, men i 2015 ble den nye grunnloven vedtatt.

Den nye grunnloven etablerer Nepal som en sekulær føderal republikk, med syv provinser. Grunnleggende friheter og rettigheter garanteres i grunnloven. Det samme gjør et demokratisk flerpartisystem og uavhengig rettsvesen. Presidenten er landets statsoverhode, men statsministeren er regjeringssjef. Parlamentet består av to kamre, og har egne plasser satt av til kvinner og etniske minoriteter.

Politikken domineres av partiet til den tidligere maoistgeriljaen (UCPN-M), og Den nepalske kongressen (NC). Det første valget etter den nye grunnloven trådde i kraft ble gjennomført i 2017. En allianse av kommunistene og maoistene vant en klar seier etter å ha gått til valg på økonomisk vekst og velstandsøkning for innbyggerne.

Bare rundt halvparten av befolkningen har elektrisitet eller innlagt vann. Det er mange folkegrupper og store forskjeller mellom klasser, natur og leveforhold. Kastesystemet lever videre blant folk selv om det er forbudt ved lov, og hindrer mange fra en mer rettferdig utvikling. Kvinner har svake rettigheter, og vold i hjemmet er vanlig. Mange jenter blir tvangsgiftet, få kvinner har formelle stillinger, og kvinner har begrenset arverett.

Menneskelig utvikling

11

145 av 186

Nepal er nummer 145 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Nepal er et av verdens fattigste land. Store deler av befolkningen lever utelukkende av det de selv dyrker, og en stor andel av befolkningen er underernærte. Kanskje så mye som 90% lever av landbruk. Andelen mennesker som lever i absolutt fattigdom har gått ned de senere årene. Det skyldes først og fremst overføringer fra nepalere som arbeider i utlandet. Handel, servicenæringen og industrien utgjør stadig en større andel av bruttonasjonalproduktet (BNP), men Nepals naturressurser er dårlig utnyttet.

Turisme har etter hvert vokst til å bli en viktig inntektskilde for landet. Dette gjør mange av landets innbyggere sårbare for politisk uro, ettersom turistene uteblir når det oppstår uroligheter.

Korrupsjon er utbredt og landet sliter med at de alltid har underskudd på statsbudsjettet, som dekkes opp med utenlandslån og bistand. Penger fra utlandet dekker en fjerdedel av budsjettet. Politikerne har prøvd mange tiltak for å stable økonomien på beina, men de hyppige regjeringsskiftene og stadige endringer av den økonomiske politikken gjør at tiltakene i liten grad lykkes.   

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Nepal på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

29 136 808

mennesker i Nepal

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 7

1,8

barn per kvinne i Nepal

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31

31

barn dør per 1000 levendefødte i Nepal

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

2 478

BNP per innbygger i PPP-dollar i Nepal

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

av 10 personer er underernærte i Nepal

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

2

0,30

tonn CO2-utslipp per person i Nepal

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 2

9,2

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Nepal

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

8,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i Nepal

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 8 8 9 10

6,8

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Nepal

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Nepal

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,476

GII-indeksen i Nepal

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,1

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Nepal

Abonner på nyhetsbrev: