[[suggestion]]
Nigeria
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Abuja

Etniske grupper

Over 250 folkegrupper. Hausa/fulani 29%, yoruba 21%, igbo 18%, ijaw 10%, kanuri 4%, ibibio 3.5%, tiv 2.5%

Språk

Engelsk, hausa, yoruba, igbo, fulani og over 500 andre språk.

Religion

Muslimer 50%, kristne 40%, tradisjonelle religioner 10%

Innbyggertall

183 523 000

Styreform

Føderal republikk

Areal

923 770 km2

Myntenhet

Naira

BNI pr innbygger

5 363 PPP$

Nasjonaldag

1. oktober

Andre landsider

Geografi

Den sørlige delen av landet består av lavland med tropisk klima og regnskog, mens den nordlige delen består av høysletter med savanner. Den fruktbare jorda gir gode forutsetninger for å drive jordbruk. I tillegg har landet de største olje- og gassressursene i Afrika.

De senere årene har imidlertid oljeutvinningen ført til store og alvorlige miljøproblemer, spesielt i Niger-deltaet i nord. Både vann, luft og jord har blitt forurenset. Områder som tidligere ble brukt til jordbruk, er nå ødelagt av oljesøl. I tillegg preges Nigeria av rask avskoging og ørkenspredning nord i landet.

Historie

Allerede for 11 000 år siden bodde det mennesker i området som i dag er Nigeria. Nok-kulturen eksisterte cirka 500 f.kr-200 e.kr, og er det eldste jernaldersamfunnet som er kjent fra Afrika sør for Sahara.

Før området ble kolonisert av britene på slutten av 1800-tallet, var det delt mellom mange ulike kongedømmer. Engelskmennene var koloniherrer fram til Nigeria ble selvstendig i 1960. Tre år senere ble Nigeria en republikk.

I 1967 brøt det ut borgerkrig i landet da det kristne igbo-folket i den sørøstlige, oljerike regionen Biafra forsøkte å opprette en selvstendig stat. I den tre år lange borgerkrigen døde over en million mennesker, de fleste av sult. Biafra tapte krigen, og er fortsatt en del av Nigeria. Krefter i regionen kjemper fremdeles for selvstendighet. Nigeria ble styrt av militærregimer fram til 1999, men har hatt sivilt styre siden.

Økologiske fotavtrykk

6

0,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nigeria ville vi trenge 0,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

Nigeria er en føderal republikk, der presidenten er stats- og regjeringssjef, og øverstkommanderende for hæren. Landet ble mer demokratisk da militærdiktaturet falt i 1999, men flere presidentvalg har siden vært preget av vold og valgfusk.

Korrupsjon preger store deler av samfunnet. Det er store politiske, etniske og religiøse motsetninger i landet, som har over 250 ulike folkegrupper. Uenighetene er særlig knyttet til kontroll over ressurser og politisk innflytelse. Forholdet mellom føderale myndigheter og de 36 delstatsguvernørene er anspent. Lokale opprør og protester forekommer ofte. Kvinner og homofile diskrimineres, og i enkelte delstater gjør islamsk sharialov at kvinner ikke har samme rettigheter som menn.

Styresmaktene må til tider benytte soldater og politi for å stanse blodige sammenstøt mellom kristne og muslimer. Halvparten av befolkningen er muslimer som bor i nord, mens den andre halvparten er kristne i sør. Hundrevis av mennesker er blitt drept i slike sammenstøt de siste årene. Siden 2009 har terroraksjoner fra den islamistiske gruppen Boko Haram vært en stadig større trussel mot befolkningens sikkerhet i nord.

Lær mer om terrororganisasjonen Boko Haram i Nigeria

Menneskelig utvikling

10

155 av 186

Nigeria er nummer 155 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Nigeria er Afrikas største økonomi. Landet er også Afrikas største oljeprodusent, og råolje utgjør nesten all eksport. Oljen genererer store statsinntekter, men korrupsjon, politisk ustabilitet og dårlig fordeling fører likevel til at mange er fattige. I byene lever mange i slumforhold. Det er også stor økonomisk ulikhet mellom det fattige, muslimsk-dominerte nord, og det mer velstående kristen-dominerte sør.

Misnøye med økonomien er en drivkraft for konfliktene i landet. Halvparten av Nigerias befolkning lever i fattigdom, og ifølge Verdensbanken har landet flere mennesker i ekstrem fattigdom enn noe annet land i verden.

Folk flest er avhengige av tradisjonelt jordbruk, småskalahandel og enkel industri for å overleve. Landet er fruktbart, og andre eksportprodukter som bomull, gummi og treverk bidrar også til økonomien. India, USA, EU og Kina er i dag Nigerias største handelspartnere.

Kart

Statistikk

Statistikk for Nigeria på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

206 139 589

mennesker i Nigeria

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 5 0

5,1

barn per kvinne i Nigeria

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117

117

barn dør per 1000 levendefødte i Nigeria

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

5 363

BNP per innbygger i PPP-dollar i Nigeria

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 3 3 4 5
6 7 8 9 10

1,3

av 10 personer er underernærte i Nigeria

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

4

0,55

tonn CO2-utslipp per person i Nigeria

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
4 7 8 9 10

5,4

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Nigeria

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 1 9 10

7,1

av 10 personer har tilgang til rent vann i Nigeria

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 2 8 9 10

6,2

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Nigeria

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10

er forventet antall år i skolen i Nigeria

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

Ingen statistikk tilgjengelig
GII-indeksen i Nigeria

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Nigeria

Abonner på nyhetsbrev: