[[suggestion]]
Nord-Korea

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Pyongyang

Etniske grupper

Nesten utelukkende koreanere, noen få kinesere og japanere

Språk

Koreansk

Religion

Buddhister, konfusianister, enkelte kristne og mindre religiøse grupper (NB: selvstendig religiøs aktivitet eksisterer omtrent ikke. Myndighetene sponser noen religiøse grupper for at det skal se ut som at det er religiøs frihet i landet)

Innbyggertall

25 610 672

Styreform

Kommunistisk diktatur

Areal

120 540 km2

Myntenhet

Won

Nasjonaldag

9. september

Andre landsider

Geografi

Fjell og fjellområder utgjør cirka 80 prosent av landarealet i Nord-Korea. Den 25 mil lange grensen mot Sør-Korea er et av verdens mest militariserte områder. Landets høyeste fjell er vulkanene Paektu. Langs grensen til Kina og Russland i nord renner elvene Tumen og Yalu.

Landet er rikt på mineralressurser, særlig kull og jernmalm, men omfattende industrialisering og en ineffektiv planøkonomi har ført til forurensning av jordsmonn og drikkevann. Behovet for brensel har gjort at lavlandsområdene stort sett er avskoget - til tross for at landet har drevet systematisk planting av skog siden midten av 1950-tallet. Som følge av avskogingen, har også jorderosjon blitt et stort problem. Landet har kontinentalt klima, med kalde vintre og varme somrer. Monsunvinder påvirker sommermånedene og cirka halvparten av all nedbør faller mellom juni og august.

Historie

Det har vært ulike stater på Koreahalvøya svært lang tilbake, i mer enn 4000 år. Koreas historie preges av beliggenheten mellom stormaktene Kina og Japan. Fra 1300-tallet og utover var det Kina som hadde størst innflytelse over den koreanske halvøya, men fra slutten av 1800-tallet fikk Japan overtaket, og koloniserte halvøya.

Etter Japans nederlag i andre verdenskrigen ble Korea overtatt av de allierte. Landet ble midlertidig delt i to langs den 38. breddegrad, og målet var å opprette en uavhengig koreansk stat. Forsøket misslyktes. Sovjetunionen etablerte et kommunistisk styre i nord, mens USA innsatte en regjering av nasjonalister i sør. Etter at USA og Sovjet trakk seg ut i 1948 oppsto det en blodig borgerkrig (1950-1953) mellom kommuniststaten i nord, med kinesisk og sovjetisk støtte, og Sør-Korea, med USA-ledede og FN-styrker som allierte. Da krigen tok slutt forble grensen omtrent uendret. De to landene har ennå ikke undertegnet en fredsavtale. Etter Koreakrigen ble circa millioner slektninger avskilt og de fleste av disse nektes å ha kontakt. Forholdet mellom landene er anspent, og fremdeles skytes det over grensen.

Landet har vært styrt med jernhånd av én familie siden uavhengigheten. Dagens leder, Kim Jong-un, er den tredje Kim i rekken. Det har oppstått en egen personkult rundt den første presidenten, Kim Il-Sung. Etter sin død har han blitt oppnevnt til "evig president" og det er innført ny tidsregning fra året han ble født (1912)

Økologiske fotavtrykk

4

0,5

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nord-Korea ville vi trenge 0,5 jordkloder.

Samfunn og politikk

Nord-Korea er et kommunistisk diktatur. Samfunnet er militarisert og lukket mot omverden. Verden vet lite om Nord-Koreas politiske system. Landet har et parlament og en regjering, men kommunistiske arbeiderpartiet dominerer statsapparatet og militæret. Kim Jong-Un er statsleder og leder av partiets sentrale militær kommisjon. 

Siden 1950-tallet har politikken bygget på juche (selvtillit). Ideologien vektlegger nasjonal, kulturell og økonomisk uavhengighet, og at partiet og samfunnets interesser må settes foran individets. Siden 1994 har prinsippet om «militæret først» spilt en viktig rolle. Det innebærer at militæret prioriteres i statsbudsjettet og at militærets interesser settes foran alt annet i samfunnet.

Menneskerettighetssituasjonen i landet er dårlig. FNs menneskerettighetsråd (UNHRC) rapporterer om grove menneskerettighetsbrudd, som henrettelser, slaveri, tortur, voldtekter, tvungne aborter, tvangsflytting, forsvinninger og forfølgelse på grunn av politikk, religion, rase og kjønn. Siden 1950-tallet har det eksistert politiske fangeleire, som beskrives som konsentrasjonsleirer, som man tror kan huse over 200 000 personer. Det er blant annet dødsstraff for å flykte ut av landet. Siden Nord-Korea er så lukket, er det bare folk som har flyktet som vet hvordan situasjonen i landet egentlig er for innbyggerne.

Nord-Koreas forhold til resten av verden er anspent. Landets utenrikspolitikk preges fremdeles av at det aldri ble skrevet under noen fredsavtale mellom nord og sør da Korea-krigen ble avsluttet. I dag er Nord-Koreas hovedmotstandere Sør-Korea, USA og Japan. Nord-Koreas støttespillere har tradisjonelt vært Kina og Russland. Kina har virket mer bekymret for uroligheter på Koreahalvøya og kommunistregimets kollaps, enn de er for at Nord-Korea utvikler atomvåpen. Likevel har forholdet forverret seg etter at Kim Jong-un kom til makten i 2012, og Kinas innflytelse har minsket. 

Siden 1990-tallet har internasjonale forhold vært preget av landets utvikling av atomvåpen, og omverdenens forsøk på å stoppe utviklingen. Den første kjernefysiske prøvesprengningen ble gjennomført i 2006. Verden, gjennom Sikkerhetsrådet, har reagert kraftig og innførte strenge økonimsje sanksjoner.

Økonomi og handel

Nord-Korea har planøkonomi, og staten kontrollerer omtrent all aktivitet. Landets økonomi er en av verdens mest sentralstyret og isolerte. Så og si hele vareutvalget i landet kommer fra den statlig eide industrien, og jordbruket er organisert i store fellesbruk (kollektiver). Jordbruket står for en fjerdedel av økonomien, men avlingene er ikke tilstrekkelig til å fø befolkningen. Landet er avhengig av å få mat og nødhjelp fra utlandet.

Frem til 1970-tallet var Nord Korea mer industrialisert enn Sør-Korea, og gjennomsnittsinntekten var høyere. Dette endret seg raskt. Energimangel, gamle fabrikker og dårlig utviklet transportsystemer førte til treig utvikling. Økonomisk vanstyre, og naturkatastrofer førte til at mer enn en million døde av sult på 1990-tallet. Landet fikk utenlandsk katastrofe hjelp som anses å ha reddet mange liv. Blant annet sendte Verdens matvareprogram (WFP) store matleveranser.

Sovjetunionens kollaps i 1991 ble katastrofal for Nord-Korea, som ikke lenger kunne drive byttehandel med Øst-Europa. Utenrikshandelen kollapset, og industrien og jordbruket ble rammet av en akutt energimangel. I dag er landets viktigste handelspartner Kina, men utenrikshandelen er begrenset. Store deler av befolkningen lever i fattigdom, og Nord-Korea har blitt et av Asias fattigste land. På 2010-tallet har økonomien blitt hard rammet av de internasjonale sanksjonene mot landet.

Den korrupte politiske eliten er kjent for å leve luksusliv og det mistenkes at det blir finansiert av organisert kriminalitet og de få ressursene staten har. Korrupsjon, høy utenlandsk gjeld, internasjonale sanksjoner og manglende faglige ferdigheter hindrer den økonomisk utvikling i landet.

 

Kart

Statistikk

Statistikk for Nord-Korea på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

25 990 675

mennesker i Nord-Korea

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 8

1,9

barn per kvinne i Nord-Korea

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

17

barn dør per 1000 levendefødte i Nord-Korea

Fattigdom

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 4 2
6 7 8 9 10

4,2

av 10 personer er underernærte i Nord-Korea

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 1

2,18

tonn CO2-utslipp per person i Nord-Korea

Økologiske fotavtrykk

Hvis alle mennesker skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i landet, hvor mange jordkloder ville vi trengt?

4

0,5

jordkloder i Nord-Korea

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 2
6 7 8 9 10

4,2

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Nord-Korea

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 6 8 9 10

6,6

av 10 personer har tilgang til rent vann i Nord-Korea

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Nord-Korea

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

3 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,3

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Nord-Korea

Abonner på nyhetsbrev: