[[suggestion]]
Palestina

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Palestinerne mener at okkuperte Øst-Jerusalem skal være deres hovedstad i en selvstendig palestinsk stat. I praksis er det Ramallah og Gaza som fungerer som administrative hovedsteder for den palestinske befolkningen på henholdsvis Vestbredden og Gazastripen.

Befolkning

Vestbredden: arabiske palestinere, jødiske israelere (ulovlige bosettere), andre. Gazastripen: arabiske palestinere.

Språk

Arabisk, hebraisk, engelsk

Religion

Vestbredden: 80-85% muslimer, 12-14 % jøder, 1 - 2,5 % kristne/andre. Gazastripen: 99 % muslimer, 1 % kristne/andre (2012)

Innbyggertall

Palestinsk befolkning på Gazastripen og Vestbredden: Totalt 5 088 504. (Det tilsvarer ca. 2 millioner på Gazastripen og 3 mill. på Vestbredden (inkludert Øst-Jerusalem), (est. 2023)). Israelske bosettere på Vestbredden: 659 100 (est. 2019).

Areal

6 000

Myntenhet

Israelske shekel

BNI pr innbygger

6 757 PPP$

Andre landsider

Geografi

Palestina består av Gazastripen, som ligger ved Middelhavets kyst mot grensen til Egypt, og Vestbredden som ligger mellom Israel og Jordan. Gazastripen er i hovedsak en kystslette. Området er tørt, og sand dekker store deler av slettelandskapet. Vestbredden består av den såkalte Jordansenkningen, i tillegg til et fruktbart høylandsområde med forholdsvis gode jordbruksbetingelser. Lite og forurenset vann er det største miljøproblemet i Palestina, og særlig i Gaza. I tillegg sliter landet med avskoging og jorderosjon som følge av at områdene er så tett befolket.

Historie

Før opprettelsen av staten Israel i 1948, ble navnet Palestina brukt om hele området som i dag utgjør både Israel, Gazastripen og Vestbredden. Dette historiske Palestina-området har vært befolket i mange tusen år. Jerusalem var senter for jødiske samfunn fram til jødene ble kastet ut i år 70. e.Kr. Etter å ha vært en del av Romerriket ble området invadert av arabiske styrker på 600-tallet. Det forble under arabisk/tyrkisk kontroll fram til det osmanske imperiet falt etter første verdenskrig. Da ble provinsen Palestina underlagt britisk kontroll.

Som et svar på økt jødeforfølgelse i Europa flyttet stadig flere europeiske jøder til Palestina med mål om å opprette en jødisk stat der. Koloniseringen begynte allerede på 1880-tallet, og ble drevet av en jødisk, nasjonalistisk ideologi og en politisk bevegelse kalt sionismen. Koloniseringen førte til økende konflikt mellom den eksisterende arabisk-palestinske befolkningen, og de jødisk-sionistiske innflytterne fra Europa. Volden mellom de to samfunnene eskalerte etter at FNs forsøk på å dele Palestina-området i to stater mislyktes i 1947. Sionistbevegelsen fikk et økende overtak på palestinerne i 1948, og iverksatte militæroperasjoner som fordrev flere hundretusen palestinere fra sine hjem, både før og etter arabiske naboland blandet seg inn i krigen.

Opprettelsen av staten Israel i 1948 skjedde på bekostning av det palestinske samfunnet, mens Gazastripen og Vestbredden ble okkupert av henholdsvis Egypt og Jordan. Under seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel også Gazastripen og Vestbredden. Det er disse områdene som i dag ofte omtales som Palestina, eller som de okkuperte palestinske områdene. Palestina ble observatørstat i FN i 2012.

Les mer om konflikten mellom Israel og palestinerne på vår konfliktprofil

Samfunn og politikk

Det palestinske folk kan gjerne deles inn i tre kategorier: palestinske flyktninger (ca. halvparten); palestinere som bor i de okkuperte områdene (Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem); og palestinere som bor i Israel med israelsk statsborgerskap. I 2007 oppstod det en konflikt mellom de to største partiene, Fatah og Hamas, som førte til at Fatah i dag styrer på Vestbredden, mens Hamas har makten i Gaza. Det internasjonale samfunnet forholder seg første og fremst til Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO), der Fatah har mest innflytelse.

Korrupsjon, undertrykkelse og samarbeid med Israel har ført til at få palestinere har tillit til sine ledere. De politiske rettighetene til palestinere på Vestbredden og Gaza er kraftig innskrenket både av palestinske myndigheter og av den israelske okkupasjonspolitikken. Okkupasjonen fører til store problemer for palestinernes frihet, trygghet og samfunnsutvikling.

Menneskelig utvikling

14

104 av 188

Palestina er nummer 104 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

På Vestbredden dyrkes det blant annet oliven, sitrusfrukter og grønnsaker, men både handel og produksjon lider under den israelske okkupasjonen. Ulovlige israelske bosettere bruker det meste av Vestbreddens knappe vannressurser, noe som hindrer utvikling av det palestinske jordbruket. I tillegg skaper Israels grensekontroller problemer for palestinernes tilgang til det israelske og internasjonale markedet. Israel innførte en blokade mot Gazastripen i 2007, som hindrer og styrer handel og bistand inn og ut av området. FN-uttalelser har påpekt at blokaden anses som kollektiv avstraffelse, noe som er en krigsforbrytelse. FN har varslet at Gazastripen er på bristepunktet ulevelig.    

Kart

Statistikk

Statistikk for Palestina på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

5 371 230

mennesker i Palestina

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 3

3,4

barn per kvinne i Palestina

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15

15

barn dør per 1000 levendefødte i Palestina

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

Ingen statistikk tilgjengelig
tonn CO2-utslipp per person i Palestina

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Palestina

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 0 10

8,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Palestina

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Palestina

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Palestina

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 2 6 4 5
6 7 8 9 10

2,6

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Palestina

Abonner på nyhetsbrev: