[[suggestion]]
Palestina
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Palestinerne mener at Øst-Jerusalem skal være deres hovedstad.

Etniske grupper

Vestbredden: 83 % arabere, 17 % jøder. Gaza: 100 % arabere

Språk

Arabisk, hebraisk, engelsk

Religion

Vestbredden: 80-85% muslimer, 12-14 % jøder, 1 - 2,5 % kristne/andre. Gaza: 99 % muslimer, 1 % kristne/andre (2012)

Innbyggertall

4 549 000

Areal

6 020

Myntenhet

Israelske shekel

BNI pr innbygger

6 495 PPP$

Andre landsider

Geografi

Palestina består av Gazastripen, som ligger ved Middelhavets kyst mot grensen til Egypt, og Vestbredden som ligger mellom Israel og Jordan. Gazastripen er i hovedsak en kystslette. Området er tørt, og sand dekker store deler av slettelandskapet. Vestbredden består av den såkalte Jordansenkningen, i tillegg til et fruktbart høylandsområde med forholdsvis gode jordbruksbetingelser. Lite og forurenset vann er det største miljøproblemet i Palestina, og særlig i Gaza. I tillegg sliter landet med avskoging og jorderosjon som følge av at områdene er så tett befolket.

Historie

Området der de palestinske områdene ligger har vært befolket i mange tusen år. Jerusalem var senter for jødiske samfunn fram til jødene ble kastet ut i år 70. e.Kr. Etter å ha vært en del av Romerriket ble området invadert av arabiske styrker på 600-tallet. Det forble under arabisk/tyrkisk kontroll fram til det osmanske imperiet falt etter første verdenskrig. Da ble provinsen Palestina underlagt britisk kontroll. Som et svar på økt jødeforfølgelse i Europa vokste det fram en jødisk, nasjonalistisk bevegelse; sionismen. Sionistene ønsket å opprette en jødisk stat i Palestina gjennom kolonisering, og jobbet for at europeiske jøder skulle flytte til området. Snart oppsto det voldelige konflikter mellom den eksisterende palestinske befolkningen og de jødiske innflytterne. Etter andre verdenskrig foreslo FN å dele området i to; en jødisk del og en palestinsk del. I 1948 erklærte Israel seg som en egen stat. De arabiske nabolandene gikk umiddelbart til krig mot den nye staten. Israel gikk imidlertid seirende ut av krigen, og tok samtidig store deler av landområdene som var tiltenkt palestinerne. Rundt 750 000 palestinere flyktet i løpet av krigen. Under seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel resten av områdene som skulle ha utgjort den palestinske staten (Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gaza). Tre år tidligere hadde Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) blitt stiftet. Etter å ha drevet væpnet motstand mot den israelske okkupasjonen i flere tiår gikk PLO med på å forhandle om fred. Resultatet ble Osloavtalen, som opprettet palestinske selvstyremyndigheter i 1994. Osloavtalen sa at Palestina skulle bli en selvstendig stat på sikt, men konflikten eskalerte, palestinerne var splittet, og okkupasjonen pågår fortsatt. I 2012 ble Palestina observatørstat i FN.

Les mer om konflikten mellom Palestina og Israel i vår konfliktprofil

Samfunn og politikk

De palestinske områdene skal styres av de palestinske selvstyremyndighetene, og det har jevnlig blitt avholdt valg til nasjonalforsamlingen. I 2007 oppstod det imidlertid en konflikt mellom de to største partiene, som førte til at Fatah i dag styrer på Vestbredden, mens Hamas har makten i Gaza. Det internasjonale samfunnet forholder seg første og fremst til Fatah. Korrupsjon og kameraderi har ført til at få palestinere har tillit til Fatah, og det spekuleres jevnlig om når de palestinske selvstyremyndighetene skal kollapse. Likevel forsøker de to partiene å etablere en felles regjering. Palestinerne deles ofte inn i tre kategorier: palestinske flyktninger (ca. halvparten); palestinere som bor i de okkuperte områdene (Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem); og palestinere som bor i Israel med israelsk statsborgerskap. De politiske rettighetene til palestinere på Vestbredden og Gaza er kraftig innskrenket av palestinske myndigheter. Likevel er den israelske okkupasjonen det viktigste temaet i palestinsk politikk. Den fører til store problemer for palestinernes frihet, trygghet og samfunnsutvikling. For innbyggerne på Gaza er situasjonen spesielt alvorlig. Nesten ingen får reise ut fra Gaza, og israelske luftangrep har ført til enorme skader på hus, tilgangen til mat, vann og elektrisitet er begrenset.

Menneskelig utvikling

13

117 av 186

Palestina er nummer 117 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

I de palestinske selvstyreområdene dyrkes det blant annet oliven, sitrusfrukter og grønnsaker, men både handel og produksjon lider under den israelske okkupasjonen. Ulovlige israelske bosettere bruker det meste av Vestbreddens knappe vannressurser, noe som hindrer utvikling av det palestinske jordbruket. I tillegg skaper Israels grensekontroller problemer for palestinernes tilgang til det israelske og internasjonale markedet. Israel innførte en blokade av Gazastripen i 2007, som hindrer at varer kan føres ut av området. På Vestbredden gir de bibelske stedene Betlehem og Jeriko gode turistinntekter.

Kart

Statistikk

Statistikk for Palestina på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

5 101 414

mennesker i Palestina

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 3

3,4

barn per kvinne i Palestina

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19

19

barn dør per 1000 levendefødte i Palestina

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

5

0,60

tonn CO2-utslipp per person i Palestina

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Palestina

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 personer har tilgang til rent vann i Palestina

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Palestina

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Palestina

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 2 7 4 5
6 7 8 9 10

2,7

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Palestina

Abonner på nyhetsbrev: