[[suggestion]]
Papua Ny-Guinea
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Port Moresby

Etniske grupper

Melanesere, papuere, negrito, mikronesere, polynesere

Språk

Tok pisin (offisielt), engelsk (offisielt), Hiri Motu (offisielt), og minst 839 stammespråk.

Religion

Protestanter 69,4%, katolikker 27%, lokale religioner og andre 3,6% (2000)

Innbyggertall

8 418 346 (2018)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

462 840 km2

Myntenhet

Papuansk kina

BNI pr innbygger

4 326 PPP$

Nasjonaldag

16. september

Andre landsider

Geografi

Papua Ny-Guinea utgjør den østre delen av øya Ny-Guinea, og rundt 600 mindre øyer i havområdet rundt. Ny-Guinea er verdens nest største øy, og blir delt mellom Indonesia i vest og Papua Ny-Guinea i øst. Landskapet på Ny-Guinea består av tett regnskog langs kysten og i lavlandet, og en bratt fjellkjede som krysser øya fra øst til vest. Landets høyeste topp, Mount Wilhelm, er 4509 moh.

Flesteparten av de mindre øyene består av vulkanske fjellformasjoner som stiger bratt opp av havet, og har en kupert kystlinje og svært lite skog. Mellom vulkanøyene ligger noen lavereliggende korallatoller som står i fare for å forsvinne helt dersom havnivået stiger. Det varierte landskapet gjør at Papua Ny-Guinea har flere klimatyper. I regnskogområdene og på de mindre øyene er det mye nedbør og høye temperaturer, mens høyfjellet har større temperatursvingninger og opplever snøfall med jevne mellomrom.

Papua Ny-Guinea opplever ofte jordskjelv, vulkansk aktivitet og tsunamier. De største miljøutfordringene er knyttet til omfattende avskoging og hogst av regnskogen. Dette fører til utvasking av jorden i bekker og elver, urent drikkevann og jorderosjon.

Historie

Papua Ny-Guinea ble befolket fra det asiatiske fastlandet for 50-60 000 år siden. Fast bosetning oppsto for omkring 8000 år siden, i spredte små samfunn i de trange fjelldalene. Frem til øya ble kolonisert av europeere på 1500-tallet fantes det ingen samlet stat i området. På 1500-tallet begynte portugisiske sjøfarere å handle med de lokale stammene. I løpet av de neste århundrene vekslet nederlendere, engelskmenn, spanjoler og tyskere på å dominere hele eller deler av dagens Papua Ny-Guinea. Ved starten av første verdenskrig styrte Tyskland den nordøstlige delen av Ny-Guinea, mens Storbritannia styrte i sørøst. Etter krigen fikk Australia ansvaret for både den britiske og tyske delen av Ny-Guinea, samt de omkringliggende småøyene, etter mandat fra Folkeforbundet (senere FN).

Papua Ny-Guinea ble selvstendig i 1975. Utover på 1980-tallet vokste det frem en separatistbevegelse på øya Bougainville, som ville løsrive seg fra Papua-Ny-Guinea. Mellom 1990-1997 var det krig mellom de papuanske myndighetene og separatistene, og mellom 15-20 000 mennesker ble drept. I 2001 ble det inngått en fredsavtale, som førte til en foreløpig selvstendighet for Bougainville i 2005.

Økologiske fotavtrykk

1 0

1,1

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Papua Ny-Guinea ville vi trenge 1,1 jordkloder.

Samfunn og politikk

Papua Ny-Guinea er et konstitusjonelt monarki. Landet er medlem av Samveldet av nasjoner, og har beholdt den britiske monarken som statsoverhodet. Den utøvende makten ligger hos en regjering ledet av en statsminister. Statsministeren blir valgt av en nasjonalforsamling, bestående av 111 folkevalgte representanter. Landet har lenge vært preget av politiske kriser og uroligheter. Korrupsjon blant politikere og politi er et voksende problem, og fører til politikerforakt og mistillit.

Papua Ny-Guinea er et av verdens minst utviklede land, og sliter med svært høy kriminalitet. Mange stammer og samfunn lever helt avskåret fra omverdenen, uten tilgang til utdanning, infrastruktur eller helsetjenester. Utenfor de største byene lever de fleste uten tilgang på rent drikkevann. I gjennomsnitt dør én av tjue barn før de har fylt to år. Helsesystemet fungerer dårlig, og har blitt dårligere i de senere årene på grunn av omfattende korrupsjon. Mangel på motgift gjør at mange dør av giftige slanger, edderkopper, brennmaneter og smittebærende mygg. Kvinner blir regelmessig diskriminert i arbeidslivet og i politikken. Menneskehandel, overgrep og tvungen prostitusjon er store samfunnsproblemer, og rammer som oftest kvinner og barn spesielt hardt.

Menneskelig utvikling

11

154 av 188

Papua Ny-Guinea er nummer 154 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Store forekomster av mineraler, naturgass, olje, skog og fiskerike farvann gjør at Papua Ny-Guinea har høye eksportinntekter. Inntektene er imidlertid svært sårbare for svingninger i prisene på verdensmarkedet, og landet forblir avhengig av internasjonal bistand. Til tross for de rike naturressursene sliter landet med utbredt fattigdom. Kun en liten del av befolkningen har lønnet arbeid, og de aller fleste driver jordbruk, jakt og fiske for eget bruk. Hovedstaden, Port Moresby, har ingen veiforbindelse til noen andre større byer, og hele landet mangler fungerende infrastruktur. I tillegg til dårlig infrastruktur, er mangel på utdannet arbeidskraft, korrupsjon, sosial uro og naturkatastrofer de største hindrene for økonomisk utvikling og vekst.

Over 40 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen, og over 35 prosent lever i absolutt fattigdom. Manglende politisk kontroll, dårlig infrastruktur, utbredt fattigdom og høy arbeidsledighet i byene har gjort at landet sliter med svært mye kriminalitet. Nabolandet Australia har gjentatte ganger forsøkt å påvirke politikken for å bidra til å senke kriminaliteten og fattigdommen, noe som har ført til at forholdet mellom landene er anstrengt.

Kart

Statistikk

Statistikk for Papua Ny-Guinea på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

9 119 005

mennesker i Papua Ny-Guinea

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

Ingen statistikk tilgjengelig
barn per kvinne i Papua Ny-Guinea

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

45

barn dør per 1000 levendefødte i Papua Ny-Guinea

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

4 326

BNP per innbygger i PPP-dollar i Papua Ny-Guinea

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Papua Ny-Guinea

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

8

0,87

tonn CO2-utslipp per person i Papua Ny-Guinea

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 7 5
6 7 8 9 10

3,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Papua Ny-Guinea

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Papua Ny-Guinea

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 2 8 9 10

6,2

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Papua Ny-Guinea

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10

er forventet antall år i skolen i Papua Ny-Guinea

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

7

0,725

GII-indeksen i Papua Ny-Guinea

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

3 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,3

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Papua Ny-Guinea

Abonner på nyhetsbrev: