[[suggestion]]
Peru
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Lima

Befolkning

Amerindianere 45 %, mestiser (både amerindiansk- og europeisk opphav) 37 %, europeer 15 %, andre 3 % (2007)

Språk

Spansk (offisielt) 84 %, quechua (offisielt) 13 %, aymara (offisielt) 2 %, andre 1 % (2007)

Religion

Katolikker 81 %, evangelisk kristne 13 %, andre/uspesifisert/ingen 6 % (2007)

Innbyggertall

32 165 000 (2017)

Styreform

Republikansk demokrati

Areal

1 285 220 km²

Myntenhet

Peruansk nuevo sol (PEN)

BNI pr innbygger

15 048 PPP$

Nasjonaldag

28 juli

Andre landsider

Geografi

Andesfjellene deler Peru i tre forskjellige regioner. De tørre kystområdene på vestsiden av fjellkjeden består av en smal slette med lite nedbør og få variasjoner mellom sesongene. Høylandet er fuktig med regelmessige regnskyll og kjøligere vær enn i resten av landet. På østsiden av Andesfjellene er klimaet tropisk med høye temperaturer og mye nedbør i regntiden.

De siste tiårene har Perus klima blitt påvirket unormalt mye av El Niño. Værfenomenet gjør at de varme havstrømmene fra Stillehavet endrer retning, og går langs ekvator mot kysten av Sør-Amerika. Vannet presser tilbake den kalde Humboldtstrømmen utenfor Peru, noe som skaper tørke og problemer for fiskerinæringen. Landet er rikt på ressurser, og den hurtige industrielle utviklingen i etterkrigstiden har gjort luft- og vannforurensning til betydelige miljøutfordringer. Et annet problem er skader på landskapet og miljøskadelig utslipp i forbindelse med gruvedrift. Nedhugging av regnskogen er et vedvarende problem. Jordskjelv forekommer med jevne mellomrom. 

Historie

De eldste sporene etter bosetning i Peru er minst 12 000 år gamle. På 1100-tallet vokste Inkariket fram i området rundt byen Cuzco, som ligger i den sørlige delen av dagens Peru. Riket vokste og på 1400-tallet begynte erobringene som førte til at Inkariket omfattet en tredjedel av Sør-Amerika. I 1532 begynte den spanske erobringen av Inkariket. I århundrene som fulgte ble det bygget gruver og plantasjer hvor de innfødte arbeidet som slaver. For urbefolkningen var det spanske koloniveldet en katastrofe. Kombinasjonen av krig, nye sykdommer og tvangsarbeid førte til at svært mange døde.

Den peruanske uavhengighetskrigen mot kolonistyret førte til at landet, som det siste i Sør-Amerika, ble uavhengig i 1821. De siste spanske styrkene ble bekjempet i 1824. Den nye staten ble preget av konflikter mellom ulike opprørsgrupper og kriger mot nabolandene Ecuador og Chile. Gjennom 1900-tallet vekslet makten mellom militærdiktaturer og ledere som var demokratisk valgt. I 1980 gikk det siste militærregimet av. 1980- og 1990-tallet ble preget av voksende narkotikahandel, økonomiske kriser og sosial misnøye. Det oppstod venstreradikale geriljagrupper, og i en brutal konflikt med hæren ble over 69 000 mennesker drept.

Økologiske fotavtrykk

1 3

1,4

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Peru ville vi trenge 1,4 jordkloder.

Samfunn og politikk

Peru er en republikk, der presidenten er stats-, militær- og regjeringssjef. Presidenten velges for en femårsperiode, men kan ikke velges to ganger på rad. Presidenten utnevner regjeringen. Kongressen er den lovgivende forsamlingen og velges samtidig for samme periode.

Helt siden tusenårsskiftet har politikken vært preget av korrupsjonsskandaler og store demonstrasjoner. Urbefolkningen utgjør en betydelig andel av dem som protesterer mot hvordan naturressursene utnyttes, og mot industri som ødelegger miljøet. Andre viktige politiske spørsmål handler om voksende kriminalitet og narkotikahandel. Politiet og sikkerhetsstyrkene anklages også regelmessig for vilkårlig fengsling, tortur og andre overgrep. Det er fortsatt store økonomiske forskjeller mellom de ulike delene av landet, og mellom sosiale klasser. De spansktalende og etterkommerne av europeere utgjør eliten, mens den svarte minoriteten blir mest diskriminert. Urbefolkningen, og til en viss grad de med asiatisk opphav, har også lavere status i samfunnet.

Menneskelig utvikling

15

82 av 188

Peru er nummer 82 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Det har vært svingninger i landets økonomi i etterkrigstiden. Etter stor vekst i mineralutvinningen og i fiskerinæringen på 1960-tallet oppstod en økonomisk krise på 1980-tallet. Markedsprisene på landets eksportvarer falt dramatisk. Etter omfattende økonomiske reformer på begynnelsen av 1990-tallet gikk den høye inflasjonen ned. Mellom 2009 og 2013 erfarte landet betydelig økonomisk vekst, som følge av gruvedrift og eksport av råvarer. På grunn av synkende priser for disse ressursene på det globale markedet, var det mindre økonomisk vekst mellom 2014 og 2017. I tillegg ble store deler av Perus økonomiske vekst det siste tiåret revet vekk som følge av koronapandemien.

Store deler av befolkningen lever i fattigdom, særlig på landsbygda i byenes slumområder. Peru har problemer med en stor svart økonomi. Denne er særlig knyttet til narkotika, og landet er storprodusent av kokain.

De største eksportvarene er mineraler som sølv, kobber, sink, olje og gull og andre varer som fiskemel, bomull, sukker og kaffe. I tillegg er turistnæringen viktig på grunn av den rike kulturarven; Machu Pichu og den storslagne naturen i Andesfjellene og Amazonas.

Peru fører en frihandelsvennlig økonomisk politikk. Den viktigste handelspartneren er Kina, etterfulgt av EU og USA.

Kart

Statistikk

Statistikk for Peru på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

34 352 719

mennesker i Peru

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 0

2,1

barn per kvinne i Peru

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

barn dør per 1000 levendefødte i Peru

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

4

15 048

BNP per innbygger i PPP-dollar i Peru

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

av 10 personer er underernærte i Peru

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 3

1,40

tonn CO2-utslipp per person i Peru

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

7,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Peru

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
2 7 8 9 10

5,2

av 10 personer har tilgang til rent vann i Peru

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,4

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Peru

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Peru

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

4

0,380

GII-indeksen i Peru

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Peru

Abonner på nyhetsbrev: