[[suggestion]]
Portugal

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Lisboa

Befolkning

Portugisere, etterkommere av portugisiske kolonier i Afrika tilsvarer under 100.000 personer, østeuropeere

Språk

Portugisisk (offisielt), mirandesisk (offisielt men bare brukt i noen områder)

Religion

Katolikker 81%, andre kristne 3.3%, andre 0.6%, ingen 6.8%, uspesifisert 8.3% (2011)

Innbyggertall

10 167 923 (2021)

Styreform

Republikk

Areal

92 226 km² (2018)

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

41 452 PPP$

Nasjonaldag

10. juni

Andre landsider

Geografi

Portugal ligger ved Atlanterhavet, og geografisk delt i to med elven Tejo. Det er fjellkjeder og kupert terreng i nord, og åser og sletter i sør. Tejo renner fra Spania i øst, og ut i hovedstaden Lisboa lengst vest i landet. Den høyeste fjelltoppen er i fjellkjeden Serra da Estrela, og når 1993 m.o.h. Portugal har et typisk middelhavsklima med varme, tørre somre, og fuktige, kaldere vintre. Landet har noen av de høyeste gjennomsnittstemperaturene i Europa i de sørlige kyststrøkene, mens det i de nordlige fjellområdene kan bli ned mot ti minusgrader om vinteren.

De største miljøutfordringene i Portugal er forurensning av vann og luft fra industrialisering. Opprydning og utbedringen av forurensede områder har vært tidkrevende for landet. Tørke og vannmangel er et problem langs Algarvekysten og i de indre delene av landet.

Historie

Keltiske stammer bosatte seg i Portugal omtrent 500 fvt. Området ble videre innlemmet i Romerriket ca. 200 fvt. Etter Romerrikets fall ble landet underlagt svebere og visigotere frem til starten av 700-tallet evt, da arabere okkuperte den Iberiske halvøya. Det arabiske styret varte frem til 1128, da Portugal kronet sin første konge.

De neste århundrene vokste Portugal til et av Europas rikeste land, verdensledende på vitenskap og sjøfart. Portugisiske sjøfarere etablerte kolonier og handelsstasjoner i fjerne verdenshjørner og brakte enorme rikdommer hjem. På midten av 1500-tallet styrte landet et av verdens største imperier. Nedgangstiden begynte i 1580, da Spania invaderte Portugal og de neste årene ble portugisiske kolonier erobret. Etter ny selvstendighet i 1668 fortsatte landet å tape kolonier. 

Gjennom 1800 tallet var Portugal preget av politiske uroligheter, kupp og økonomiske nedgangstider. Protester og opptøyer førte til at monarkiet ble styrtet i 1910. Urolighetene fortsatte da republikken ble utropt, og etter et militærkupp i 1926 gikk landet inn i et diktatur som varte frem til revolusjonen i 1975. Samtidig som demokratiet ble innført, mistet landet sine siste kolonier i Afrika. Siden har Portugal blitt stabile ved sterk integrering i Europa samarbeidet og et velfungerende demokrati.

Økologiske fotavtrykk

1 2 6

2,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Portugal ville vi trenge 2,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

Portugal har et semipresidentsystem. Dette er et politisk system som består av både president og statsminister.  Presidenten er statsoverhodet, og statsministeren er regjeringssjef. Statsministeren er ansvarlig for både presidenten og parlamentet. Det sosialistiske og Det sosialdemokratiske partiet dominerer politikken i landet. Til tross for navnet, så er det sosialdemokratiske partiet i dag et borgerlig parti.

Landets politikk er sterkt preget av ettervirkningene av finanskrisen i 2008. Arbeidsløsheten steg, noe som har presset staten og den offentlige sektoren. De sosiale omveltningene førte til fattigdom i store deler av befolkningen, uten mulighet til å betale tilbake gjeld eller lån. Offentlige tjenester som helse, eldreomsorg og utdanning måtte også ty til store kutt, noe som økte befolkningens misnøye.   

Portugal har noen av verdens mest liberale narkotikalover. Siden 2001 har bruk av narkotika vært avkriminalisert, og det ble isteden satset på rus-avvenning, omsorg og preventive tiltak. Landet har også gode rettigheter for seksuelle minoriteter. Siden 2010 kan likekjønnede inngå ekteskap. Portugal sliter imidlertid med å oppnå likestilling i samfunnet. Kvinner er underrepresentert i arbeidsmarkedet, og tjener i gjennomsnitt mindre enn menn.

Menneskelig utvikling

17

37 av 188

Portugal er nummer 37 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Siden diktaturet endte på 1970-tallet har Portugals økonomi gjennomgått en moderniseringsprosess der jordbruket har gått kraftig tilbake til fordel for voksende handels- og tjenestenæring. Til tross for dette er landet fremdeles et av de minst konkurransedyktige innad i EU. Portugal har store havområder, og samarbeider tett med EU om forvaltningen av landets maritime økonomiske sone. Portugal sine største handelspartnere er Spania, Frankrike og Tyskland. De viktigste varene innenfor eksport er portvin, korker, sardiner, tekstil og sko. Knyttet til import er råolje, naturgass, kjemikaler og maskiner viktige varer.

Portugal var et av landene i euro-sonen som ble hardest rammet av finanskrisen i 2008. I 2011 måtte landet ta opp store lån fra Det internasjonale pengefondet, EU og Den europeiske sentralbanken. Sparetiltakene var lite populære blant befolkningen, men bidro til at landets økonomi ikke brøt sammen. Siden 2014 har arbeidsledigheten gått ned, budsjettunderskuddet minsket, og statsgjelden sunket. De sosiale og økonomiske forskjellene har imidlertid økt. Det er store forskjeller mellom den rike sørlige regionen, og den fattigere nordlige regionen.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook.

Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

 

Kart

Statistikk

Statistikk for Portugal på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

10 247 605

mennesker i Portugal

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 3

1,4

barn per kvinne i Portugal

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3

3

barn dør per 1000 levendefødte i Portugal

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

11

41 452

BNP per innbygger i PPP-dollar i Portugal

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Portugal

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 7

3,78

tonn CO2-utslipp per person i Portugal

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Portugal

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

er forventet antall år i skolen i Portugal

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Portugal

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 personer har tilgang til rent vann i Portugal

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1

0,067

GII-indeksen i Portugal

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Portugal

Abonner på nyhetsbrev: