[[suggestion]]
Romania

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bucuresti

Etniske grupper

Rumenere 83 %, Ungarer 6 %, romanifolk 3 %, andre/uspesifisert 8 % (2011) Romanifolket underestimeres ofte i offisiell statistikk, og kan være mellom 5-11 % av befolkningen.

Språk

Rumensk (offisielt) 85 %, ungarsk 6 %, romani 1 %, andre/uspesifisert 8 % (2011)

Religion

Ortodokse kristne 82 %, protestanter 6 %, katolikker 4%, andre/ingen/uspesifisert 8% (2011)

Innbyggertall

19 237 691 (2020)

Styreform

Republikk

Areal

238 390 km²

Myntenhet

Leu

BNI pr innbygger

35 870 PPP$

Nasjonaldag

1. desember

Andre landsider

Geografi

Midt i Romania ligger den store fjellkjeden Karpatene, som blir til lavere åser lenger sør i landet. Mot vest og sørøst ligger langstrakte slettelandskap. Nærmere halvparten av landarealet er uberørte økosystemer, noe som gjør at Romania har et av Europas best bevarte artsmangfold. Landet har store vernede skogområder som er plantet på nytt etter å ha blitt hugget ned under kommunisttiden. I sørøst er det typisk middelhavsklima, med milde vintre og somre. Lenger nord er det innenlandsklima med kalde vintre og varme somre. 

Romania ble sterkt forurenset under kommunisttiden, da tungindustri ødela store landområder. Mye av jorden er også ødelagt av sur nedbør. Radioaktivt avfall etter ulykken i atomkraftverket Tsjernobyl i nabolandet Ukraina i 1986 har også skadet store områder. De siste tiårene har miljøvernarbeidet blitt viktig, og stadig større områder gjøres om til naturreservater. I tillegg har utslippskontrollen blitt bedre, etter at landet ble medlem av EU i 2007.

Historie

Dagens Romania ble innlemmet som provins i Romerriket rundt år 200 e.Kr. Romerrikets lange nedgangstid begynte på 300-tallet, og Romania ble plyndret av forskjellige nomadiske folkeslag. Området lå under en rekke naboland i flere hundre år, og manglet en sentralmakt, inntil de to fyrstedømmene Vallakia og Moldavia ble grunnlagt på 1300-tallet. På 1400-tallet ble områdene innlemmet i Det osmanske riket, som styrte til slutten av 1700-tallet. Da trakk osmanerne seg ut av landet etter press fra Østerrike-Ungarn og Russland. Russerne annekterte landet som et protektorat, men mistet kontrollen etter Krimkrigen (1853-1856).

I 1881 erklærte Romania seg som selvstendig kongedømme under kong Carol. Landet ønsket å være nøytralt under første- og andre verdenskrig, men ble tvunget med på de alliertes side i første verdenskrig, og på Tysklands side i andre verdenskrig. Etter andre verdenskrig kom kommunistene til makten, og avskaffet monarkiet. I tidsrommet 1965-1989 ble Romania styrt av diktatoren Nicolae Ceaucescu. Han ble avsatt i en blodig revolusjon i 1989.

Økologiske fotavtrykk

1 2 0

2,0

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Romania ville vi trenge 2,0 jordkloder.

Samfunn og politikk

Romania fikk ny grunnlov og ble en republikk etter revolusjonen i 1989. Landet styres av presidenten og statsministeren i fellesskap. Presidenten har mye makt. Hen utpeker statsministeren og kan oppløse parlamentet. Siden revolusjonen har det vokst frem et rikt mangfold av politiske partier, uten at det har ført til fløydannelser eller tydelige politiske skillelinjer. Det ble gjennomført omfattende reformer på begynnelsen av 2000-tallet for at landet skulle kvalifisere seg for medlemskap i Den europeiske union (EU). Mange kritikere mener at disse reformene ble reversert da landet ble medlem i 2007.

De senere årene har det vært mange politiske konflikter. Det har vært store demonstrasjoner mot de økonomiske innstramningene, som ble enda verre etter finanskrisen i 2009. Det har også foregått en maktkamp mellom presidenten og statsministeren. Korrupsjon har vært et viktig tema i disse maktkampene. Regjeringen har forsøkt å endre lovene slik at det blir vanskeligere å bli dømt for korrupsjon og maktmisbruk, hvilket har møtt massive demonstrasjoner og sterk kritikk fra EU.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer Romania for hvordan de behandler minoriteter i landet. Romfolket er særlig utsatt. Mange mangler identitetspapirer og har derfor ikke tilgang til velferdstjenester. Romania har også problemer med diskriminering og vold mot kvinner, mange hjemløse barn og utbredt menneskehandel.

Menneskelig utvikling

16

51 av 188

Romania er nummer 51 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Romania har gode forutsetninger for økonomisk vekst. De har fruktbar jord og blir ofte kalt den Europeiske Amazonas Dessuten har de god tilgang på energi og råmaterialer. I dag er Romanias største industri service-industrien. Likevel forblir landet et av Europas fattigste. Overgangen fra den økonomiske politikken under diktaturet til markedsøkonomi ble tøff. Inflasjon og mislykkede reformer preget store deler av 1990-tallet. Reformene og økt privatisering førte likevel til at Romania ble mer attraktivt for utenlandske investeringer, og flere utenlandske banker etablerte seg i landet.

Fra 2013 begynte økonomien igjen å vokse på grunn av økt eksport. Rumenernes kjøpekraft har økt, og i dag har landet en av de raskest voksende økonomiene i EU. Landet er preget av korrupsjon og økonomisk kriminalitet. Dette hemmer den økonomiske utviklingen. Det samme gjelder dårlig infrastruktur og et lavt utdanningsnivå.

Kart

Statistikk

Statistikk for Romania på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

19 031 330

mennesker i Romania

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 6

1,7

barn per kvinne i Romania

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7

7

barn dør per 1000 levendefødte i Romania

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

9

35 870

BNP per innbygger i PPP-dollar i Romania

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Romania

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 7

3,82

tonn CO2-utslipp per person i Romania

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 6 10

8,6

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Romania

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 2 10

8,2

av 10 personer har tilgang til rent vann i Romania

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Romania

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Romania

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

3

0,282

GII-indeksen i Romania

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Romania

Abonner på nyhetsbrev: