[[suggestion]]
San Marino
Flagget til San Marino

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

San Marino

Befolkning

Sanmarinere, italienere

Språk

Italiensk

Religion

Katolsk kristendom

Innbyggertall

34 076 (2022)

Styreform

Republikk

Areal

60 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

67 983 PPP$

Nasjonaldag

3. september

Andre landsider

Geografi

San Marino ligger i en fjellskråning i Apenninene totalt omsluttet av Italia. Landet består hovedsakelig av et fjell og de nærliggende områdene rundt. Landets høyeste topp er Monte Titano på 750 meter over havert. Elvene Ausa og Marano renner gjennom de lavereliggende områdene og munner ut i Adriaterhavet, mens elven San Marino renner nordover og flyter sammen med Marecchia i Italia. Landet har en blanding av middelhavsklima og et mer kontinentalt, mellomeuropeisk klima. Om vinteren kan det komme frost og snø, mens somrene er varme og relativt tørre.

San Marino har relativt få klimautfordringer. Trafikk og jordbruk, spesielt i de nærliggende italienske områdene, fører til noe luftforurensning. Landets jordbruksområder har også minsket som følge av urbanisering i de senere årene.

Historie

San Marinos historie går tilbake til begynnelsen av 300-tallet, da  Sankt Marinus (San Marino) ledet en kristen menighet opp i fjellene for å unnslippe forfølgelse. Menigheten grunnla et kloster, som senere ble en festning. I områdene rundt utviklet det seg en liten landsby. Den lille festningen og landsbyen unnslapp okkupasjonsforsøk fra nærliggende stater, og forble selvstendig på grunn av sin isolerte beliggenhet i fjellene. San Marino fikk sin første grunnlov i 1599, og i 1631 anerkjente paven landets selvstendighet. Da de italienske småstatene gikk sammen og dannet et land i 1861, valgte San Marino å forbli uavhengig.

Siden 1862 har San Marino og Italia en avtale om evig vennskap og godt naboskap, som også garanterer at Italia beskytter San Marino militært. Avtalen ble bekreftet i 1939 og revidert i 1971. Når fascistene tok over makten i Italia i 1922, fikk San Marion også et fascistisk styre frem til 1943. Fra 1978 til 1989 var republikken ledet av en koalisjonsregjering med kommunist- og sosialistpartiet. Det gjør San Marino til det eneste landet i Vest-Europa som har hatt en regjering ledet av et kommunistparti.

San Marino er ikke medlem av EU, men inngikk en tollavtale i 1993 med alle EU-land. Siden 2002 har landet også benyttet euro som den offisielle valutaen. San Marino har imidlertid et eget medlemskap i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Europarådet, og ble selvstendig medlem av FN i 1992.

Økologiske fotavtrykk

Ingen statistikk tilgjengelig

0,0

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i San Marino ville vi trenge 0,0 jordkloder.

Samfunn og politikk

San Marino er en parlamentarisk-demokratisk republikk. Landet er verdens eldste republikk, og har bevart mye av sitt originale latinske politiske system fra 301. Landet har to statsoverhoder og regjeringsledere som kalles kapteinsregenter, som velges av den lovgivende forsamlingen hvert halvår. Kapteinsregentene kan kun bli gjenvalgt etter tre år. Den lovgivende forsamlingen velges i allmenne valg for fem år av gangen. Forsamlingen velger en regjering og statskongress ut fra sine medlemmer. San Marino er nært knyttet til det italienske politiske systemet. Landene har en tollunion, og det er Italia som ivaretar landets internasjonale interesser. Også rettsvesenet er i praksis del av det italienske rettssystemet.

Regjeringskoalisjoner mellom høyre og venstre har vært vanlig, og politiske spørsmål har ofte blitt løst ved konsensus og med kompromisser.  San Marino har et godt fungerende helsevesen og en høyt utdannet befolkning. Levestandarden er på høyde med de mest velstående delene av Italia. Politikken har likevel de siste årene vært preget av spørsmål om hvordan man skal håndtere den økonomiske krisen i landet. Kvinner og menn er likestilt innenfor landets lover, og etter 1973 har kvinner rett til å bli valgt som kapteinsregenter. Giftemål mellom likekjønnede sanmarinere er ikke tillatt, men fra og med 2019 har landet tillatt og anerkjent likekjønnede partnerskap.

Menneskelig utvikling

0

av 188

San Marino er nummer av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

San Marinos økonomi er nært knyttet til den italienske. Da finanskrisen, og den følgende eurokrisen, rammet Italias økonomi, fikk dette store konsekvenser for San Marino. Landet ble tvunget til å endre pensjonssystemet, skattesystemet og kutte de offentlige utgiftene. Etter flere år med budsjettunderskudd og minskende bruttonasjonalprodukt har økonomien stabilisert seg. I dag har landet svært lav arbeidsledighet og en av verdens høyeste bruttonasjonalprodukt per innbygger.

Turisme og turistnæringen er den viktigste inntekten for San Marino, og bidrar med over 50 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. De største industriene er bank, elektronikk og keramikk. San Marino var lenge kjent som et skatteparadis, men etter finanskrisen har landet åpnet økonomien. Gradvis har skattene blitt økt, og landet har inngått en åpenhetsavtale med Italia for å bli kvitt sitt rykte som skatteparadis. De viktigste eksportvarene er bygningsstein, ost, kastanjer, vin, ullvarer, keramikk, og håndverksvarer. Over 90 prosent av eksporten går til Italia. Andre viktige inntekter for staten er salg av mynter og frimerker, begge svært ettertraktet av samlere og entusiaster for sin sjeldenhet.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook.

Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for San Marino på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

33 642

mennesker i San Marino

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 1

1,2

barn per kvinne i San Marino

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2

2

barn dør per 1000 levendefødte i San Marino

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

17

67 983

BNP per innbygger i PPP-dollar i San Marino

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i San Marino

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

Ingen statistikk tilgjengelig
tonn CO2-utslipp per person i San Marino

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

8,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i San Marino

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i San Marino

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i San Marino

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

Ingen statistikk tilgjengelig
er forventet antall år i skolen i San Marino

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

Ingen statistikk tilgjengelig
GII-indeksen i San Marino

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i San Marino

Abonner på nyhetsbrev: