[[suggestion]]
São Tomé og Príncipe

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

São Tomé

Befolkning

Mestis, angolares (etterkommere av angolske slaver), forro-folk (etterkommere av frigjorte slaver), servicais (kontraktsarbeidere fra Angola, Mosambik, og Kapp Verde), tongas (barn av servicais født i landet), europeere (hovedsakelig portugisere), asiatere (hovedsakelig kinesere)

Språk

Portugisisk (offisielt) 98,4%, forro 36,2%, Kapp-Verde kreolsk (versjon av portugisisk) 8,5%, fransk 6,8%, Angola kreolsk (versjon av portugisisk) 6,6%, engelsk 4,9%, lunguie 1%, andre 2,4% (2012)

Religion

Katolikker 55,7%, adventister 4,1%, Assembly of God (pinsebevegelse) 3,4%, Den nyapostoliske kirke 2,9%, Mana kristne kirke 2,3%, Universelle kirken (Universal Kingdom of God) 2%, Jehovas vitner 1,2%, andre 6,2%, uspesifisert 1% (2012)

Innbyggertall

227 679 (2022)

Styreform

Republikk

Areal

690 km2

Myntenhet

Dobra

BNI pr innbygger

4 738 PPP$

Nasjonaldag

12. juli

Andre landsider

Geografi

Landet består av øyene São Tomé og Príncipe, samt de mindre øyene Caroço, Pedras, Tinhosas og Rõlas. Begge hovedøyene er  er preget av et kupert og bratt terreng. Landets høyeste topp er Pico de São Tomé på 2024 moh. Langs kysten er det lavland, klipper og sandstrender. Flere elver og bekker renner ned fra høylandet og danner store fossefall. De høyeste fjellene er dekket av fjellregnskog, mens lavlandet, der det ikke er oppdyrket, er dekket av tropisk regnskog. Begge hovedøyene er toppene av bratte undersjøiske vulkaner som skråner bratt ned i det havet utenfor kysten. Klimaet er tropisk varmt og fuktig hele året. Fra oktober til mai er det regntid.

De største miljøproblemene i landet er knyttet til avskoging og jordbruk. Overbeite og hogst av den opprinnelige regnskogen har ført til utbredt jorderosjon og dårlig jordkvalitet. Nord på São Tomé har den opprinnelige regnskogen blitt helt erstattet av savanner med gress og buskas.

Historie

São Tomé og Príncipe var ubebodde da de ble oppdaget av portugisiske sjøfarere i 1471. I 1522 ble øyene den første portugisiske kolonien i Afrika, og utviklet seg til å bli den første plantasjeøkonomien i tropene. For å skaffe arbeidskraft til øyenes sukkerplantasjer ble slaver hentet fra Benin, Gabon, Kongo og Angola. Sukkerindustrien ble imidlertid raskt utkonkurrert av den mer lønnsomme slavehandel-industrien over Atlanterhavet. Øyenes sentrale plassering mellom Afrika og Amerika gjorde dem til et viktig stoppested for slavehandelskipene, og en stor industri rundt slavehandelen vokste frem.

Blant den frie kreolbefolkningen (blanding av afrikanske og europeiske innbyggere) vokste det frem en sterk motstand mot det portugisiske styret og slaveriet. Da slaveriet formelt ble opphevet i 1875, og slavehandelen tok slutt, utviklet øyene en ny plantasjeøkonomi basert på kontraktsarbeidere. Arbeidernes levekår og arbeidsrettigheter forble imidlertid like dårlige som under slaveriet, og misnøyen mot den portugisiske kolonimakten vokste. Arbeidsforholdene var i realiteten en moderne form for slaveri helt frem til midten av 1900-tallet. Etter langvarig misnøye og protester mot kolonimakten oppnådde São Tomé og Príncipe selvstendighet i 1975.

Økologiske fotavtrykk

7

0,8

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i São Tomé og Príncipe ville vi trenge 0,8 jordkloder.

Samfunn og politikk

São Tomé og Príncipe har vært preget av politiske opptøyer og militærkupp siden selvstendigheten. Landet fikk ny grunnlov i 1990, og hadde sitt første demokratiske maktskifte i 1991. Landet er en demokratisk presidentstyrt republikk. Presidenten velges i allmenne valg for fem år, og kan gjenvelges en gang. Den lovgivende makten ligger hos nasjonalforsamlingen. De velger en regjering som må godkjennes av presidenten. I 1994 fikk Príncipe indre selvstyre, med et parlament og en regjering som styrer interne spørsmål på øya.

Selv etter den nye grunnloven og de demokratiske reformene på 1990-tallet har landet hatt politiske opptøyer og kuppforsøk. De siste kuppforsøkene fant sted i 2003 og i 2009. Til tross for urolighetene har landet hatt en økende levestandard og minskende fattigdom. Landet har et fungerende helsevesen, noe som har bidratt til å senke barnedødeligheten og øke den forventede levealderen. Velferdsgoder som helseforsikring og pensjon dekker imidlertid kun de som er formelt ansatt i en bedrift. Dette gjør at majoriteten av den fattige befolkningen, som hovedsakelig livnærer seg av jordbruk for eget forbruk, ikke er dekket.

São Tomé og Príncipe er medlem av FN og de fleste av FNs særorganisasjoner.

Menneskelig utvikling

12

135 av 188

São Tomé og Príncipe er nummer 135 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

São Tomé og Príncipe har hatt en svak økonomisk vekst de siste årene. Store deler av utenlandsgjelden har blitt slettet, og landet samarbeider tett med Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) for å bekjempe fattigdom. Til tross for veksten lever fortsatt over 65 prosent av befolkningen i fattigdom, og over 30 prosent i absolutt fattigdom.

På 2000-tallet ble det oppdaget store oljeforekomster i havområdene rundt øyene. Det er ventet at denne næringen vil føre til sterk økonomisk vekst i de kommende tiårene. Jordbruket er i dag den viktigste næringen, og sysselsetter rundt 18 prosent av befolkningen. Kakao er det viktigste jordbruksproduktet, og landets viktigste eksportvare. Produksjonen og eksporten av kakao har imidlertid vært ustabil og variert i takt med prisene på verdensmarkedet, noe som fører til økonomisk usikkerhet. Industrisektoren er lite utviklet, og sysselsetter rundt 16 prosent av befolkningen. De viktigste industriproduktene er tekstiler og forbruksvarer. Fiske og turisme er andre industrier som er ventet å vokse i de kommende årene.

Kart

Statistikk

Statistikk for São Tomé og Príncipe på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

231 856

mennesker i São Tomé og Príncipe

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 6

3,7

barn per kvinne i São Tomé og Príncipe

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15

15

barn dør per 1000 levendefødte i São Tomé og Príncipe

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

4 738

BNP per innbygger i PPP-dollar i São Tomé og Príncipe

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1,2

av 10 personer er underernærte i São Tomé og Príncipe

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

5

0,65

tonn CO2-utslipp per person i São Tomé og Príncipe

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 7 9 10

7,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i São Tomé og Príncipe

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 6 5
6 7 8 9 10

3,6

av 10 personer har tilgang til rent vann i São Tomé og Príncipe

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,4

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i São Tomé og Príncipe

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

Ingen statistikk tilgjengelig
er forventet antall år i skolen i São Tomé og Príncipe

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,494

GII-indeksen i São Tomé og Príncipe

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 5 3 4 5
6 7 8 9 10

1,5

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i São Tomé og Príncipe

Abonner på nyhetsbrev: