[[suggestion]]
Sierra Leone
Flagget til Sierra Leone

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Freetown

Befolkning

Temne 35.4%, mende 30.8%, limba 8.8%, kono 4,3%, korankoh 4%, fullah 3,8%, mandingo 2,8%, loko 2%, sherbro 1.9%, kreol (krio) 1,2%, andre 5% (2019)

Språk

Engelsk (offisielt), mende, temne, krio

Religion

Muslimer 77.1%, kristne 22.9% (2019)

Innbyggertall

8 141 343 (2021)

Styreform

Republikk

Areal

72 300 km2

Myntenhet

Sierraleonsk leone

BNI pr innbygger

1 931 PPP$

Nasjonaldag

27 april

Andre landsider

Geografi

Sierra Leone ligger ved Atlanterhavskysten og har en lang og lav kystlinje med mange laguner, sumper og brede elvemunninger. I sør ligger lave skogkledde koller og åser. I øst ligger Lombardfjellene, med landets høyeste topp, Loma Mensa, på 1945 m.o.h. Mellom kysten og fjellene finner vi gressletter, savanner og slake åser. Sierra Leone har tropisk regnskog og savanneklima, som betyr at det er er varmt og fuktig hele året. Landet er Vest-Afrikas våteste, og størstedelen av nedbøren faller i regntiden mellom mai og november. 

De største miljøutfordringene i Sierra Leone er knyttet til avskoging og hogst av regnskogen. Siden 1980-tallet har store områder av den opprinnelige regnskogen blitt hugget ned for å gjøre plass til beitemark eller for salg av tømmer. Avskogingen fører til omfattende jorderosjon, utvasking av fruktbar jord, og økt forurensning av vann og elver. Landets savanneområder lider av omfattende overbeite og lite bærekraftig jordbruk. I tillegg har fiskebestanden i landet minsket kraftig som følge av omfattende og ukontrollert overfiske.

Historie

Området som i dag er Sierra Leone besto tidligere av flere små kongedømmer. Koloni-makten Portugal kom på 1400-tallet, og utover 1600-tallet ble kongedømmene viktig markeder for Storbritannias, Spanias og Portugals slavehandel over Atlanterhavet. Da slaveriet ble forbudt på 1800-tallet, kjøpte Storbritannia en del av kysten og opprettet et fristed for frigitte slaver. Området fikk navnet «Freetown» (den frie byen), og er fremdeles landets hovedstad. De frie slavene kom "tilbake" fra Nord-Amerika og stammet fra hele Vest-Afrika. Språket og kulturen som vokste frem i den frie kolonien var en blanding av amerikansk, britisk og alle de forskjellige kulturene og språkene de frigitte slavene stammet fra.  

Etter første verdenskrig vokste det frem en politisk bevegelse blant den blandede befolkningen, og i 1961 ble landet selvstendig fra Storbritannia. Etter selvstendigheten var landet preget av politisk uro, kupp og diktatur.

Situasjonen ble gradvis forverret fram til 1990-tallet, da en borgerkrig brøt ut. Borgerkrigen ble en humanitær krise, og varte helt frem til 2001. Freden og stabiliseringen av landet var i stor grad FNs fortjeneste, ettersom en stor FN-operasjon hadde klart å fremtvinge en våpenhvile. Etter borgerkrigen, der over 50 000 ble drept, ble det opprettet en domstol med støtte fra FN som gjennomførte et rettsoppgjør. Der ble sentrale medlemmer av det tidligere regimet anklaget for grove krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, mord og rekruttering av barnesoldater.

Økologiske fotavtrykk

6

0,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sierra Leone ville vi trenge 0,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

Sierra Leone hadde sitt første frie valg i 2002, og i dag er landet en republikk der presidenten har mye makt. Han er både stats- og regjeringssjef, og militærets øverstkommanderende. Presidenten blir valgt hvert femte år, og kan kun gjenvelges én gang. Regjeringen blir utnevnt av presidenten, og den lovgivende makten ligger hos parlamentet. Parlamentet blir valgt hvert femte år, og består av 112 folkevalgte representanter samt 12 høvdinger fra distriktene.  

Demokratiske rettigheter ble hardt rammet under borgerkrigen, men ser ut til å ha bedret seg i ettertid. Grunnloven garanterer forsamlingsfrihet, men det hender at regimet nekter tillatelse til planlagte demonstrasjoner eller oppløser fredelige demonstrasjoner med makt.  Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner hender det også at myndigheter overvåker hva som skrives på sosiale medier. 

Etter flere år med politisk stabilitet og økonomisk fremgang, førte et stort utbrudd av ebola-sykdommen i 2014 til nye lidelser, død og ustabilitet. Nesten 4000 mennesker døde, og over 12 000 ble smittet av sykdommen. Barnedødeligheten er høy, den forventede levealderen er lav, og helsetilbudene er få og dårlig utbygd. Kvinner blir ofte undertrykket i samfunnet, og den utbredte fattigdommen rammer kvinner og barn spesielt hardt. Landet har også hatt et omfattende problem med korrupsjon.

Menneskelig utvikling

9

178 av 188

Sierra Leone er nummer 178 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Sierra Leone kunne vært et rikt land på grunn av mange naturressurser, men i dag lever over 50 prosent av befolkningen i absolutt fattigdom. Krig, dårlig økonomisk styring, korrupsjon, dårlig infrastruktur og ebolautbrudd har gjort landet til et av Afrikas minst økonomisk utviklede. I dag er jordbruket bærebjelken i befolkningens økonomi. Hovedsakelig drives jordbruk for eget forbruk, og bidrar lite til statens økonomi.

De største eksportinntektene for staten kommer fra mineralutvinning, hovedsakelig av diamanter, gull, jernmalm, titan, aluminium og salt. Store deler av ressursene blir imidlertid utvunnet og eksportert ulovlig, eller smuglet ut av landet uten å gi staten noen inntekter. 

Smuglingen av diamanter på 1990-tallet ble anslått å ha fratatt staten 200 millioner dollar hvert år. Inntektene fra ressursene som eksporterer på lovlig vis er også sårbare for svingninger i mineralprisene på verdensmarkedet. Sierra Leone har i tillegg stor utenlandsgjeld som følge av internasjonale lån.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook.

Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Sierra Leone på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

8 791 092

mennesker i Sierra Leone

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 7

3,8

barn per kvinne i Sierra Leone

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105

105

barn dør per 1000 levendefødte i Sierra Leone

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

1 931

BNP per innbygger i PPP-dollar i Sierra Leone

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 6 4 5
6 7 8 9 10

2,6

av 10 personer er underernærte i Sierra Leone

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

0

0,13

tonn CO2-utslipp per person i Sierra Leone

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 7 10

8,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Sierra Leone

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 0 3 4 5
6 7 8 9 10

1,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Sierra Leone

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 9
6 7 8 9 10

4,9

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Sierra Leone

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10

er forventet antall år i skolen i Sierra Leone

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

6

0,633

GII-indeksen i Sierra Leone

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Sierra Leone

Abonner på nyhetsbrev: