[[suggestion]]
Somalia
Flagget til Somalia er lyseblått med en hvit femtagget stjerne. Det lyseblå symboliserer hav og himmel (og er FNs blåfarge) Stjernen symboliserer fem regioner på Afrikas horn som har somalisk befolkning

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Mogadishu

Befolkning

Somali 85%, bantu og ikke-somali 15% (inkludert 30 000 arabere)

Språk

Somali (offisielt), arabisk (offisielt), italiensk, engelsk

Religion

Sunnimuslimer

Innbyggertall

16 359 500 (2021)

Styreform

Føderal republikk

Areal

637 660 km2

Myntenhet

Somalisk shilling

BNI pr innbygger

1 364 PPP$

Nasjonaldag

1. juli

Andre landsider

Geografi

Somalia har Afrikas lengste kystlinje. Store deler av landet er dekket av tørt slettelandskap. Klimaet er varmt med uregelmessige regnfall og lange tørkeperioder. De mer fruktbare og dyrkbare områdene ligger sør i landet.

Avskoging og overbeite er alvorlige miljøproblemer, noe som gjør livssituasjonen vanskelig for landets mange bønder. Somalia er utsatt for mye ekstremvær som flom, ekstrem tørke og tropiske stormer. Mangel på rent vann er et stort helseproblem. I 2010 - 2012 ble Somalia rammet av den verste tørken på 60 år. Dette førte til en alvorlig hungersnød som tok livet av nærmere 260 000 mennesker.

Historie

I over 2500 år har Somalia vært befolket av somaliere. Siden 900-tallet, da hovedstaden Mogadishu ble opprettet, har landet vært muslimsk. Den somaliske befolkningen har vært, og er fremdeles i dag delt inn i seks hovedklaner: Darod, Dir, Digili, Ishak, Hawiya og Rahanwin. Disse blir igjen delt opp i hundrevis av småklaner.

Under kolonitiden var Somalia under både britisk, fransk og italiensk styre. Somalia ble selvstendig i 1960, og har siden vært i en rekke kriger og konflikter. Like etter selvstendigheten tok kommandanten Muhammed Siad Barre makten i et militærkupp støttet av Sovjetunionen. Gjennom hele den kalde krigen var Somalia en viktig brikke i det strategiske spillet mellom USA og Sovjetunionen.

I 1991 ble diktatoren Barre styrtet og det brøt ut borgerkrig mellom forskjellige klaner i landet. Samme år erklærte det nordvestlige området Somaliland sin uavhengighet, etterfulgt av Puntland syv år senere. Dette ble ikke anerkjent av Somalias regjering.

Økologiske fotavtrykk

5

0,6

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Somalia ville vi trenge 0,6 jordkloder.

Samfunn og politikk

Selv om Somalia formelt er en republikk, har manglende demokrati og lovløshet preget landet siden diktatoren Siad Barre ble styrtet i 1991. Flere overgangsregjeringen har vært svake og kun hatt kontroll over en liten del av landet. Somalia ble omgjort til en føderalstat med ny grunnlov i 2012. Områdene Somaliland og Puntland ble da ansett som to av landets delstater fremfor uavhengige stater. Den samme oppfatningen  gjelder internasjonalt.

Befolkningen har lenge vært avhengig av klansystemets regler og islamske rettssystemer. Somalia fremstår i dag mer som et klanvelde enn en fungerende samlet somalisk stat.  

På grunn av den pågående borgerkrigen, konflikten mellom klanene, og gjentakende naturkatastrofer har sentralmakten i Somalia brutt sammen. Dette har gjort livene til de fleste somaliere særdeles vanskelig og fremtiden ser mørk ut. Over 1,1 millioner somaliere er drevet på flukt innad i landet, og over 1 million har flyktet ut av landet. Lovløsheten i landet har gitt terrorgruppen al-Shabaab fotfeste. Al-Shabaab har de siste årene stått bak terrorhandlinger i Kenya og Uganda som hevn for den afrikanske unions tilstedeværelse i Somalia.

Du kan lese mer om konflikten med al-Shabaab her

Menneskelig utvikling

0

av 188

Somalia er nummer av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Somalisk økonomi preges av den politiske situasjonen i landet og mangelen på infrastruktur. De fleste somaliere arbeider med husdyrhold, og mangelen på god beitemark gjør at mange bønder lever som nomader. De viktigste eksportvarene kommer fra kvegbruk, fiske og andre typer kjøtt til land i nærheten. Selv om eksporten har økt, har Somalia et stort handelsunderskudd. Derfor er den somaliske økonomien avhengig av penger fra somaliere i utlandet som årlig overfører ca. 12 milliarder dollar til slektninger i hjemlandet.

Selv om Somalia mangler en fungerende sentralmakt, har private tiltak forbedret infrastrukturen i landet. Likevel hindres videre økonomisk utvikling og tilgang på utviklingshjelp av mye korrupsjon og konflikt mellom klaner.

Kart

Statistikk

Statistikk for Somalia på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

18 143 378

mennesker i Somalia

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 5 6 0

6,1

barn per kvinne i Somalia

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112

112

barn dør per 1000 levendefødte i Somalia

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

1 364

BNP per innbygger i PPP-dollar i Somalia

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 4 5
10 7 8 9 10

6,0

av 10 personer er underernærte i Somalia

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

0

0,04

tonn CO2-utslipp per person i Somalia

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 6
6 7 8 9 10

4,6

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Somalia

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Somalia

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 1
6 7 8 9 10

4,1

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Somalia

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

Ingen statistikk tilgjengelig
er forventet antall år i skolen i Somalia

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

Ingen statistikk tilgjengelig
GII-indeksen i Somalia

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 2 0 4 5
6 7 8 9 10

2,0

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Somalia

Abonner på nyhetsbrev: