[[suggestion]]
Spania
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Madrid

Etniske grupper

Spanjoler 86.4%, marokkanere 1,8%, andre 11,8% (2018 estimat)

Språk

Spansk, katalansk, galisisk, baskisk

Religion

Katolikker 68,9%, ateister 11,3%, agnostikere 7,6 % andre/uspesifisert/ingen 12,1% (2019 est.)

Innbyggertall

46 397 452 (2018)

Styreform

Parlamentarisk monarki

Areal

505 370 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

36 305 PPP$

Nasjonaldag

12. oktober

Andre landsider

Geografi

Spania er et av de mest fjellrike landene i Europa. Fjellkjedene Pyreneene i nordøst og Sierra Nevada i sørøst er de største fjellmassivene i landet, mens de kantabriske fjellene reiser seg opp mot 2600 meter over havet nordvest i landet. Midt i landet ligger et høylandsplatå nesten uten trær, med dårlig jordsmonn og tøft klima. Rundt fjellmassivene renner store elver som Ebro og Guadalquivir. Langs kysten i nord og sør er det fruktbare sletter. Høydeforskjellene gjør at det er store klimavariasjoner mellom regionene i landet. Den nordlige kysten har typisk Atlanterhavsklima, mens de sørlige delene av landet er betraktelig varmere. I det sentrale innlandet kan det bli opp mot 40 varmegrader i sommerhalvåret, og betydelig mye kaldere enn resten av landet i vinterhalvåret.

Erosjon og hyppige branner i sommerhalvåret truer de store skogområdene i landet, og myndighetene har startet omfattende beplanting. Spania sliter med høy luftforurensning, og er sårbare for forurensning i Middelhavet og for utslipp fra passerende oljetankere.

Historie

Den iberiske halvøya har vært bebodd av mange forskjellige folkeslag helt siden 16 000 år fvt., deriblant fønikere, kartagere og romere. Da Bagdadkalifatet på 700-tallet erobret halvøya, vokste det arabiske Spania fram som et kulturelt, vitenskapelig og økonomisk sentrum i Sør-Europa.

Mot slutten av 1400-tallet ble Spania for første gang forent til et selvstendig kongerike. Og da Kristoffer Columbus reiste til Sør- og Mellom-Amerika og erklærte disse områdene som spansk territorium ble Spania raskt det mektigste landet i Europa. Spania forble en stormakt helt frem til 1800-tallet, da landet begynte å miste kontrollen over sine kolonier.

Etter mange år med økonomiske problemer og diktatur i Spania brøt det ut en blodig borgerkrig i 1936. Der tok styrkene til fascisten Francisco Franco kontroll over landet, og etablerte et nytt diktatur som varte frem til hans død i 1975.

Etter Francos død utviklet landet raskt et fungerende demokrati. Utover 80-tallet kom det en rekke nye sosiale reformer, og Spania ble da også en viktig del av det europeiske samarbeidet, blant annet ble landet med i NATO i 1982 og EU i 1985.

Økologiske fotavtrykk

1 2 2

2,3

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Spania ville vi trenge 2,3 jordkloder.

Samfunn og politikk

Spania er et konstitusjonelt monarki der kongen har minimalt med makt. Den utøvende makten ligger hos statsministeren som blir valgt i demokratiske valg. I tiårene etter general Francos styre har det moderate høyrepartiet Partido Popular (PP) og sosialistpartiet (PSOE) vært de viktigste partiene i landet. Begge partiene har styrt mot det politiske sentrum, og vært villige til å inngå kompromisser for å oppnå politiske resultater.

Spansk politikk preges av spenningen mellom sentralmakten og landets 17 regioner, der særlig Baskerland og Katalonia har fått betydelig indre selvstyre gjennom egne folkevalgte forsamlinger. Flere av regionene har egne politistyrker, og styrer egne tollbestemmelser. Uenighet mellom regjeringen i hovedstaden Madrid og separatistbevegelsen i regionen Katalonia har utviklet seg til å bli et vanskelig og viktig politisk spørsmål.

Menneskelig utvikling

17

24 av 186

Spania er nummer 24 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Fra å ha vært et fattig jordbruksland på begynnelsen av 80-tallet har Spania utviklet en avansert og sterk økonomi med industri og et variert tjenestetilbud. Turismeindustrien har vært spesielt viktig og i 2018 var Spania det landet i verden med flest turister. De store regionale forskjellene gjør seg gjeldende i økonomien. I området rundt Madrid og lenger nord mot Atlanterhavskysten er inntektsnivået og sysselsettingen langt større enn i de sørlige regionene Andalucia og Extremadura. Med den sterke økonomien var Spania en av grunnleggerne av den europeiske valutaunionen i 1999.

Spania ble hardt rammet av den globale økonomiske krisen i 2008 og arbeidsledigheten steg kraftig. I begynnelsen av 2013 var arbeidsløsheten på over 26 prosent, en av de høyeste i Europa. Fra 2014 har den spanske økonomien gradvis blitt sterkere igjen. Enda sliter landet med høy arbeidsledighet, særlig blant ungdom. Det er særlig de mange unge i privat sektor, for eksempel innen serviceyrker og byggebransjen, som sliter med å skaffe seg jobb. Dette er regnet som et stort samfunnsproblem.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Spania på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

46 754 778

mennesker i Spania

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 3

1,4

barn per kvinne i Spania

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3

3

barn dør per 1000 levendefødte i Spania

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

10

36 305

BNP per innbygger i PPP-dollar i Spania

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Spania

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 0

5,03

tonn CO2-utslipp per person i Spania

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Spania

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Spania

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Spania

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Spania

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1

0,074

GII-indeksen i Spania

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 3 3 4 5
6 7 8 9 10

1,3

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Spania

Abonner på nyhetsbrev: