[[suggestion]]
Tanzania

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Dodoma

Etniske grupper

Etniske grupper: Fastlandet: afrikanere 99 % (95 % av befolkningen tilhører mer enn 130 forskjellige bantu-stammer), andre 1%. Zanzibar: arabere, afrikanere

Språk

Swahili (offisielt), kiunguja, engelsk (offisielt), arabisk, mange mindre språk

Religion

Kristne 61,4 %, muslimer 35,2 %, tradisjonelle religioner og andre 2%, Zanzibar: har befolkningen omtrent bare islam som religion.

Innbyggertall

59 091 392 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

947 300 km2

Myntenhet

Tanzaniansk shilling

BNI pr innbygger

2 836 PPP$

Nasjonaldag

26. april

Andre landsider

Geografi

Tanzanias landskap er svært variert. Landet har store fjellområder, savanner, innsjøer, og en kystlinje med både korallrev og mangrove skog. Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro, og den største afrikanske innsjøen, Victoriasjøen, ligger i Tanzania. Landet har et svært rikt plante- og dyreliv, og er blant annet kjent for det sorte neshornet. Over en tredjedel av landområdet i landet er vernet som nasjonalparker eller viltreservater.

Til tross for omfattende naturvern, mister Tanzania 3720 kvadratkilometer med skogområder i året, fordi landområdene brukes til jordbruk. Landet har også problemer med forørkning, jorderosjon og ødeleggelse av korallrev langs kysten. I tillegg til ulovlig jakt i nasjonalparkene, og smugling av elfenben. Høy befolkningstetthet og økende forurensning skaper miljøproblemer i byene.

Klimaet i landet er variert, fra tropisk monsunklima ved kysten, til det tørre varme klimaet i innlandet. Regntiden faller som regel mellom desember og mai, men noen områder har to korte perioder mellom oktober – november og april-mai.

Historie

Tanzanias kultur ble i flere århundrer, særlig i kystområdene, sterkt påvirket av araberne, gjennom handel og sjøfart. På Zanzibar ble det opprettet en arabisk handelsstasjon, og fra 1698 var Zanzibar (som består av øyene Unguja og Pemba) underlagt sultanen av Oman. Under det arabiske styre var Tanzania preget av slavehandel. Tanzania har vært under både tysk og britisk herredømme i kolonitiden.

1884 ble Tanzania, eller Tanganyika (fastlandet av Tanzania), et tysk protektorat. Zanzibar beholdt sin selvstendighet til det kom under britisk styre i 1890. Først da ble slavehandelen minimert. Etter at Tyskland tapte første verdenskrig ble Tanganyika gitt til Storbritannia som mandatområde. Britisk styre fortsatte etter andre verdenskrig.

I 1961 ble Tanzania selvstendig, og året etter ble det opprettet en republikk. Zanzibar ble selvstendig i 1963. Året etter gikk Tanganyika og Zanzibar sammen, og dannet unionen «United Republic of Tanzania». I 1965 ble det vedtatt en ny grunnlov, og Tanzania ble formelt en ettpartistat, styrt at det revolusjonære partiet Chama Cha Mapinduzi (CCM). Tørke og nedgang i matproduksjonen førte til at landet innførte flerpartisystem og markedsøkonomi på 1990-tallet.

Økologiske fotavtrykk

6

0,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tanzania ville vi trenge 0,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

Tanzania er en republikk og en union, bestående av fastlandet Tanganyika og øyene Zanzibar. Presidenten er statsoverhode og regjeringssjef. Presidenten utnevner statsministeren og regjeringen, og kan legge ned veto mot nasjonalforsamlingens lovforslag. Zanzibar har delvis indre selvstyre. Øygruppen har egen grunnlov, president og nasjonalforsamling, og har selvbestemmelse i saker som kun gjelder Zanzibar.

Forholdet mellom Tanzania og Zanzibar har i lang tid vært preget av misnøye. Befolkningen på Zanzibar ønsker større selvstendighet, mens tanzanianere på fastlandet mener at de bør være fornøyde med den unionsavtalen som finnes. Dette er en konflikt som forsterkes av at fastlandsbefolkningen hovedsakelig er kristne, mens Zanzibar for det meste består av muslimer. Muslimene er ofte dårligere stilt, har lavere utdanning og færre muligheter på arbeidsmarkedet.

Chama Cha Mapinduzi (CCM) har hatt regjeringsmakten i Tanzania siden uavhengigheten i 1961. Opposisjonspartiene er splittet og har lite makt. CCM har en autoritær karakter, og fungerer mer som et maktapparat enn en folkebevegelse. Korrupsjon er et problem i politikken og rettsvesenet, og det har ofte kommet anklager om valgfusk. I Tanzania er presse- og ytringsfrihet ikke en selvfølge eller lovfestet. Menneskerettighetene i Tanzania er under press, og homofile er en utsatt gruppe. Menneskerettighetsorganisasjoner har også kritisert Tanzania for at det forekommer tortur, dødsstraff og politiovergrep.

Menneskelig utvikling

10

157 av 188

Tanzania er nummer 157 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Tanzania er blant de fattigste landene i Afrika, og er avhengig av økonomisk bistand og lån. Landet har i dag en markedsøkonomi. Store deler av Tanzanias befolkning lever under fattigdomsgrensa, men befolkningen sulter normalt ikke.

De fleste i Tanzania livnærer seg av jordbruk. Etter funn av naturgass i 2012 ønsker landet å bli en stor eksportør av ressursen. Landets viktigste næringer, gruvedrift – særlig gull – turisme og andre servicenæringer, har skapt økonomisk vekst, men utviklingen hemmes av korrupsjon, tungt byråkrati, og dårlig infrastruktur.

Flere korrupsjon skandaler har preget landet og har ført til at bistands bidrag har blitt holdt tilbake. I tillegg har korrupsjonen ført til store forskjeller mellom fattige og rike. Landet har også problemer med stor utenlandsgjeld, siden importinntektene er mindre enn eksportinntektene har landet måtte ta opp store utenlandslån for å unngå handelsunderskudd.

Kart

Statistikk

Statistikk for Tanzania på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

63 298 542

mennesker i Tanzania

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 5

4,6

barn per kvinne i Tanzania

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49

49

barn dør per 1000 levendefødte i Tanzania

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

2 836

BNP per innbygger i PPP-dollar i Tanzania

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 5 4 5
6 7 8 9 10

2,5

av 10 personer er underernærte i Tanzania

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1

0,21

tonn CO2-utslipp per person i Tanzania

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 6 9 10

7,6

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Tanzania

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Tanzania

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 2 10

8,2

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Tanzania

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7

7

er forventet antall år i skolen i Tanzania

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

6

0,560

GII-indeksen i Tanzania

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

3 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,3

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Tanzania

Abonner på nyhetsbrev: