[[suggestion]]
Uganda
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kampala

Etniske grupper

Baganda 16.5%, Banyakole 9.6%, Basoga 8.8%, Bakiga 7.1%, Iteso 7%, Langi 6.3%, Bagisu 4.9%, Acholi 4.4%, Lugbara 3.3%, andre 32.1% (2014)

Språk

Engelsk, ganda/luganda, niger-kongospråk, nilo-sahariske språk, swahili, arabisk

Religion

Protestanter 45.1%, romersk-katolske 39.3%, muslimer 13.7%, andre 1.6%, ingen 0.2% (2014)

Innbyggertall

44 495 000 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

241 038 km2

Myntenhet

Ugandisk shilling

BNI pr innbygger

1 819 PPP$

Nasjonaldag

9.oktober

Andre landsider

Geografi

Det sentralafrikanske platå utgjør tre fjerdedeler av Ugandas landareal, og det meste av landet ligger på cirka 900 meter over havet. Klimaet er tropisk og temperaturen stabil på 20-25 grader året rundt. Store deler av landet er dekket av savanne. Det meste av landets regnskog er hogget ned.

Victoriasjøen deles mellom Uganda, Tanzania og Kenya, og danner delvis Ugandas grense i sør. Den tidligere så fiskerike innsjøen trues i dag av alvorlige miljøproblemer, som overfiske og synkende vannstand. Krypskytteri, avskoging, overbeiting og jorderosjon er andre miljøproblemer Uganda sliter med.

Historie

Tre tusen år før vår tidsregning bodde det folk i det som nå er de nordlige områdene av Uganda. Etter hvert vandret folk også sørover. På 1300-tallet dannet det seg kongedømmer i de sørlige og midtre delene av landet, mens de nordlige områdene var dominert av klanbaserte samfunn.

Fra rundt 1840 ble nordområdene angrepet av egyptiske og sudanske slavehandlere, og kort tid etter kom den første europeiske oppdageren. Etter en avtale mellom England og Tyskland i 1890 fikk Uganda status som britisk protektorat. Deretter var landet under britisk styre fram til selvstendigheten i 1962. De neste ni årene, fram til oberst Idi Amin tok makten i et militærkupp i 1971, var preget av ustabilitet. Etter en brutal og korrupt periode som landets leder, ble Amin styrtet i 1979. Forsiktige anslag er at 300 000 mennesker mistet livet de årene han satt ved makten. Ugandas nåværende president, Yoweri Museveni, har sittet ved makten siden statskuppet i 1986.

Opprørsgruppen Lord´s Resistance Army (LRA) terroriserte Nord-Uganda i over 20 år med geriljakrig. De drepte sivile, rekrutterte barnesoldater og ødela hele landsbyer, men ble i 2007 drevet ut av landet.

Økologiske fotavtrykk

6

0,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Uganda ville vi trenge 0,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

I mange år holdt vesten fram Museveni som et eksempel til etterfølgelse, men de senere årene har kritikken mot ham økt. Det kommer særlig av at demokratiske spilleregler ikke følges. Til tross for innføringen av flerpartisystem i 2005, domineres politikken av Museveni og hans parti. Det er valg hvert 5.år, men ingen begrensning på hvor mange perioder statslederen kan sitte. Nylig har Høyesterett påpekt et stort behov for valgreform. Politiet har fått kritikk for å slå hardt ned på demonstrasjoner og forsamlinger som den politiske opposisjonen har arrangert.

Uganda er en de landene i verdens som har høyest befolkningsvekst, samtidig det har vært hardt rammet av AIDS-epidemien, og har derfor en veldig ung befolkning. Seksuelle minoriteter utsettes for diskriminering, og homoseksualitet er forbudt i Uganda. Situasjonen for kvinners rettigheter og likestilling går fremover. Kvinner er relativt godt representert i politiske organer, særlig i parlamentet. Uganda opplever mye seksuell og kjønnsbasert vold, og barneekteskap er utbredt på landsbygda.

Uganda er et av landene som har tatt i mot flest flyktninger på det afrikanske kontinent. I 2018 huset landet over 1.4 millioner flyktninger og asylsøkere, hovedsakelig fra Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi og Somalia. Landets lover fremmer for flyktningers sikkerhet og velvære.

Menneskelig utvikling

10

157 av 186

Uganda er nummer 157 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Landet hadde et godt økonomisk utgangspunkt etter selvstendigheten i 1962. Idi Amin utviste imidlertid nesten all utenlandsk ekspertise i sin tid og ødela mye for næringslivet. I tillegg har den langvarige konflikten med LRA  gått hardt utover landets økonomi. Uganda er på listen over verdens minst utviklede land, og de siste årene har andelen fattige økt. Landet har satt et mål om å bli et lavere mellominntektsland innen 2040, og bærekraftsmålene er integrert i landets nasjonale utviklingsplan.

Uganda har en god posisjon i Afrika knyttet til privat sektor. Den største hindringen for utvikling av næringsliv og jobbskaping forblir mangelen på stabil tilgang til elektrisitet. Utbredt korrupsjon påvirker også evnen til å levere offentlige tjenester og tiltrekke seg investeringer. Det knyttes imidlertid store forventninger til de store oljefunnene som er gjort de siste årene i Lake Albert.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Uganda på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

45 741 007

mennesker i Uganda

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 3

4,4

barn per kvinne i Uganda

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46

46

barn dør per 1000 levendefødte i Uganda

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

1 819

BNP per innbygger i PPP-dollar i Uganda

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 4 1
6 7 8 9 10

4,1

av 10 personer er underernærte i Uganda

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

0

0,14

tonn CO2-utslipp per person i Uganda

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 7 10

8,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Uganda

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 9
6 7 8 9 10

4,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i Uganda

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 7 9 10

7,7

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Uganda

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7

7

er forventet antall år i skolen i Uganda

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,531

GII-indeksen i Uganda

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

2 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,2

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Uganda

Abonner på nyhetsbrev: