[[suggestion]]
Uganda

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kampala

Etniske grupper

Baganda 17%, Banyakole 10%, Basoga 9%, Bakiga 7%, Iteso 7%, Langi 6%, Bagisu 5%, Acholi 4%, Lugbara 3%, andre 32% (2014)

Språk

Engelsk, ganda/luganda, niger-kongospråk, nilo-sahariske språk, swahili, arabisk

Religion

Protestanter 45%, romersk-katolske 39%, muslimer 14%, andre 2%, ingen 0.2% (2014)

Innbyggertall

45 741 007 (2020)

Styreform

Republikk

Areal

241 038 km2

Myntenhet

Ugandisk shilling

BNI pr innbygger

2 468 PPP$

Nasjonaldag

9.oktober

Andre landsider

Geografi

Nesten hele Uganda ligger ca 900 meter over havet, og er en del av det som heter Det sentralafrikanske platå. Klimaet er tropisk og temperaturen stabil på 20-25 grader året rundt. Store deler av landet er dekket av savanne. Det meste av landets regnskog er hogget ned.

Victoriasjøen ligger midt mellom Uganda, Tanzania og Kenya, og danner delvis Ugandas grense i sør. Den tidligere så fiskerike innsjøen trues i dag av alvorlige miljøproblemer, som overfiske og synkende vannstand. Krypskytteri, avskoging, overbeiting og jorderosjon er andre miljøproblemer Uganda sliter med.

Historie

Det er funnet spor som stammer fem tusen år tilbake etter befolkning i  det som nå er de nordlige områdene av Uganda. Sporene viser også at folk etter hvert vandret sørover i området. På 1300-tallet dannet det seg kongedømmer i de sørlige og midtre delene av landet, mens de nordlige områdene var dominert av klanbaserte samfunn.

Fra rundt 1840 ble nordområdene angrepet av egyptiske og sudanske slavehandlere, og kort tid etter kom den første europeiske oppdageren. Etter en avtale mellom England og Tyskland i 1890 fikk Uganda status som britisk protektorat. Deretter var landet under britisk styre fram til selvstendigheten i 1962. De neste ni årene, fram til oberst Idi Amin tok makten i et militærkupp i 1971, var preget av ustabilitet. Etter en brutal og korrupt periode som landets leder, ble Amin styrtet i 1979. Forsiktige anslag tilsier at opp mot 300 000 mennesker mistet livet de årene han satt ved makten. Ugandas nåværende president, Yoweri Museveni, har sittet ved makten siden statskuppet i 1986.

Frem til 2007 ble de nordlige områdene av landet preget av uro grunnet en voldelig opprørsgruppe. Gruppen er kjent for drap på sivile, bruk av barnesoldater og store ødeleggelser av sivilsamfunn.

Økologiske fotavtrykk

5

0,6

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Uganda ville vi trenge 0,6 jordkloder.

Samfunn og politikk

Til tross for innføringen av flerpartisystem i 2005, domineres politikken av Museveni og hans parti. Det er valg hvert 5.år, men ingen begrensning på hvor mange perioder statslederen kan sitte. Nylig har Høyesterett påpekt et stort behov for valgreform. Politiet har fått kritikk for å slå hardt ned på demonstrasjoner og forsamlinger som den politiske opposisjonen har arrangert.

Uganda er en de landene i verdens som har høyest befolkningsvekst, samtidig det har vært hardt rammet av AIDS-epidemien, og har derfor en veldig ung befolkning. Seksuelle minoriteter utsettes for diskriminering, og homoseksualitet er forbudt i Uganda. Situasjonen for kvinners rettigheter og likestilling går fremover. Kvinner er relativt godt representert i politiske organer, særlig i parlamentet. Uganda opplever mye seksuell og kjønnsbasert vold, og barneekteskap er utbredt på landsbygda.

Uganda er et av landene som har tatt i mot flest flyktninger på det afrikanske kontinent. I 2020 huser landet over 1.4 millioner flyktninger og asylsøkere, hovedsakelig fra Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi og Somalia. Landets lover fremmer for flyktningers sikkerhet og velvære.

Menneskelig utvikling

10

164 av 188

Uganda er nummer 164 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Landet hadde et godt økonomisk utgangspunkt etter selvstendigheten i 1962. Da Idi Amin kom til makten utviste han imidlertid nesten all utenlandsk ekspertise og ødela mye for næringslivet. I tillegg har den langvarige konflikten med opprørsgruppene i nord gått hardt utover landets økonomi. Uganda er på listen over verdens minst utviklede land, og de siste årene har andelen fattige økt. Landet har satt et mål om å bli et lavere mellominntektsland innen 2040, og bærekraftsmålene er integrert i landets nasjonale utviklingsplan.

Uganda har en god posisjon i Afrika knyttet til privat sektor. Den største hindringen for utvikling av næringsliv og jobbskaping forblir mangelen på stabil tilgang til elektrisitet. Utbredt korrupsjon påvirker også evnen til å levere offentlige tjenester og tiltrekke seg investeringer. Det knyttes imidlertid store forventninger til de store oljefunnene som er gjort de siste årene i Lake Albert i vest.

Kart

Statistikk

Statistikk for Uganda på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

48 432 873

mennesker i Uganda

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 3

4,4

barn per kvinne i Uganda

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43

43

barn dør per 1000 levendefødte i Uganda

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

2 468

BNP per innbygger i PPP-dollar i Uganda

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Uganda

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

0

0,14

tonn CO2-utslipp per person i Uganda

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

9,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Uganda

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 7 3 4 5
6 7 8 9 10

1,7

av 10 personer har tilgang til rent vann i Uganda

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 9 9 10

7,9

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Uganda

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7

7

er forventet antall år i skolen i Uganda

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,530

GII-indeksen i Uganda

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

3 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,3

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Uganda

Abonner på nyhetsbrev: