[[suggestion]]
Uganda

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kampala

Befolkning

Baganda 16,5 %, Banyakole 9,6 %, Basoga 8,8 %, Bakiga 7,1 %, Iteso 7 %, Langi 6,3 %, Bagisu 4,9 %, Acholi 4,4 %, Lugbara 3,3 %, andre 32,1 % (2014)

Språk

Engelsk, ganda/luganda, niger-kongospråk, nilo-sahariske språk, swahili, arabisk

Religion

Protestanter 45,1 % (anglikansk 32,0 %, evangelisk 11,1 %, syvendedagsadventist 1,7 %, baptist 0,3 %), romersk-katolske 39,3 %, muslimer 13,7 %, andre 1,6 %, ingen 0.2 % (2014)

Innbyggertall

48 432 873 (2022)

Styreform

Republikk

Areal

241 038 km2

Myntenhet

Ugandisk shilling

BNI pr innbygger

2 694 PPP$

Nasjonaldag

9. oktober

Andre landsider

Geografi

Uganda ligger i gjennomsnitt 1100 meter over havet, og Det østafrikanske platå dekker omtrent 80% av landet. I tillegg til fjellandskap, består Uganda av regnskog, innsjøer, savanner, våtmark, fosser og isbreer. Victoriasjøen, Afrikas største innsjø, ligger delvis i Uganda.

Uganda har et rikt plante- og dyreliv, og er blant annet annet leveområdet til de utrydningstruede fjellgorillaene. Landet har tropisk regnklima, med en årsmiddeltemperatur på rundt 22-23 °C. Det er to årlige regntider – april til mai og oktober til november.  

Landets klima- og miljøutfordringer, er knyttet til drenering av våtmarker for landbruksbruk, avskoging, overbeiting, jorderosjon, krypskyting og vannforurensning fra industrielle utslipp. I tillegg er det vannhyasint-angrep i Victoriasjøen. Vannhyasint er en plante som vokser svært raskt, og hvis den får vokse fritt vil den legge seg som et teppe på vannet. Dette hindrer sollys og oksygen i å trenge gjennom vannoverflaten, noe som truer de levende organismene og fiskene i innsjøen.  

Historie

Det kan tyde på at de første menneskene i Uganda bosatte seg i de nordlige områdene av landet for rundt 5000 år siden. Det var først noen århundrer senere at forskjellige folkegrupper bosatte seg sør i landet. På 1300-tallet dannet det seg kongedømmer i de sørlige og midtre delene av landet, mens de nordlige områdene var dominert av klanbaserte samfunn. Kintu-dynastiet, et kongedømme i Buganda (nåværende Uganda), var et av de mektigste kongedømmene i Øst-Afrika på 1700-tallet.  

Uganda fikk status som britisk protektorat i 1894, og var under britisk styre fram til de ble selvstendig i 1962. Etter uavhengigheten ble Milton Obote satt inn som statsminister, og senere ble han Ugandas første president. I 1971 utførte oberst Idi Amin et militærkupp og tok over makten, før han selv ble styrtet i 1979. Uganda var preget av intern uro og voldelige konflikter under både Obote og Amin, men da nåværende president Yoweri Museveni ble satt inn i 1986, opplevde landet sterk økonomisk vekst og politisk stabilitet.  

De nordlige områdene i Uganda var lenge preget av en borgerkrig mellom regjeringshæren og Herrens motstandsarmé. Rundt to millioner mennesker bodde i flyktningleir i Nord-Uganda da krigen var på sitt mest intense. I 2006 undertegnet partene en våpenhvile, og Herrens motstandsarmé har senere trukket seg ut av Uganda.  

Økologiske fotavtrykk

6

0,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Uganda ville vi trenge 0,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

Etter uavhengigheten fra Storbritannia i 1962, innførte president Yoweri Musevini et nullpartisystem i Uganda. Alle politiske partier ble forbudt, og de folkevalgte fikk ikke tilhøre et parti. Etter en folkeavstemning i 2005, innførte landet et flerpartisystem. Likevel har det ikke vært et regjeringsskifte i Uganda siden Musevini kom til makten. Det er allmenn stemmerett for alle over 18 år, og presidentperioden varer i fem år. Samtidig er det ingen begrensning på hvor mange perioder statslederen kan sitte, og Musevini har blitt beskyldt for valgfusk ved alle valgene.  

I Uganda er det flere enn 50 ulike befolkningsgrupper. Baganda er den største, og utgjør 17% av befolkningen. I tillegg er det mange mennesker med opprinnelse fra nabolandene, samt minoriteter fra de andre kontinentene. Befolkningen i Uganda er blant verdens yngste, og 45% av befolkningen er under 15 år. Grunnskole har vært gratis for alle barn siden 2003, og lese- og skriveferdighetene til befolkningen er høy sammenlignet med andre fattige land. Likestillingen i Uganda har hatt en positiv utvikling, men det er fortsatt en vei å gå før jenter og kvinner har like rettigheter som gutter og menn. Homofili er forbudt i landet.  

Uganda har både vært et land mennesker flykter fra, og som tar imot mange flyktninger. På det afrikanske kontinentet er de et av landene som har tatt imot flest flyktninger. Flyktningene i Uganda kommer hovedsakelig fra Den demokratiske republikken Kongo, Sør-Sudan, og andre naboland.  

Uganda er medlem av FN og de fleste av FNs særorganisasjoner.  

Menneskelig utvikling

10

164 av 188

Uganda er nummer 164 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Uganda har en av de raskest voksende økonomiene i Afrika, men de er likevel på listen over verdens minst utviklede land. Landet hadde et godt økonomisk utgangspunkt etter selvstendigheten i 1962, men under styret av Idi Amin ble nesten all utenlandsk ekspertise utvist, noe som skapte utfordringer for næringslivet. Etter at president Musevini kom til makten, har han foretatt en omfattende liberalisering og privatisering av økonomien i landet, men omtrent 28% av befolkningen lever likevel i ekstrem fattigdom. 

Landbruk og matvareproduksjon er viktig for landets økonomi, og deres viktigste eksportartikkel er kaffe. Uganda har også en variert forbruksvareindustri, og eksporterer blant annet møbler og tekstiler. Det knyttes også store forventninger til økonomisk utbytte etter store oljefunn i Lake Albert i vest, og det er forventet at oljeproduksjonen skal starte i 2025. Samtidig er den største hindringen for utvikling av næringslivet i Uganda knyttet til korrupsjon, infrastruktur, og stabil tilgang til elektrisitet.  

Kart

Statistikk

Statistikk for Uganda på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

48 582 334

mennesker i Uganda

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 3

4,4

barn per kvinne i Uganda

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42

42

barn dør per 1000 levendefødte i Uganda

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

2 694

BNP per innbygger i PPP-dollar i Uganda

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Uganda

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

0

0,13

tonn CO2-utslipp per person i Uganda

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

9,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Uganda

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 9 3 4 5
6 7 8 9 10

1,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i Uganda

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 1 10

8,1

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Uganda

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7

7

er forventet antall år i skolen i Uganda

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,530

GII-indeksen i Uganda

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Uganda

Abonner på nyhetsbrev: