[[suggestion]]
FNs konvensjon om statsløses stilling

Vedtatt

28.09.1954

Trådt i kraft

06.06.1960

Ratifisert av Norge

19.11.1956

Last ned fulltekst

Overenskomst om statsløses stilling 1954.pdf

Les mer på engelsk

Convention relating to the status of stateless persons

Statsløse er mennesker som ikke har statsborgerskap i noe land. FN-konvensjonen om statsløses stilling ble vedtatt i 1954, og skal sørge for at statsløse får oppfylt et minimum av menneskerettigheter. Dette gjelder for eksempel retten til utdanning, arbeid og å ha et sted å bo. I tillegg gir konvensjonen statsløse rett til å ha en identitet og reisedokumenter.

En av to konvensjoner om statsløses rettigheter

Sammen med FNs konvensjon for begrensing av statsløshet utgjør konvensjonen om statsløses stilling de viktigste folkerettslige reglene for statsløse. Konvensjonene bidrar til at artikkel 15 i FNs verdenserklæring for menneskerettigheter blir oppfylt. Den sier at det er en menneskerett å ha en nasjonalitet.

Det er FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) som har ansvar for å følge med på at landene som har sluttet seg til konvensjonen følger det som står i den.

Lær mer

Abonner på nyhetsbrev: