[[suggestion]]
FNs konvensjon om statsløses stilling

Vedtatt

28.09.1954

Trådt i kraft

06.06.1960

Ratifisert av Norge

19.11.1956

Last ned fulltekst

Overenskomst om statsløses stilling 1954.pdf

Les mer på engelsk

Convention relating to the status of stateless persons

Per 7. juli 2023 har 96 land sluttet seg til konvensjonen. 

Statsløse er mennesker som ikke har statsborgerskap i noe land. FN-konvensjonen om statsløses stilling ble vedtatt i 1954, og skal sørge for at statsløse får oppfylt et minimum av menneskerettigheter. Dette gjelder blant annet retten til:

  • utdanning
  • arbeid
  • å ha et sted å bo
  • å ha en identitet, inkludert reisedokumenter.

En av to konvensjoner om statsløses rettigheter

Sammen med FNs konvensjon for begrensing av statsløshet utgjør konvensjonen om statsløses stilling de viktigste folkerettslige reglene for statsløse.

Konvensjonene bidrar til at artikkel 15 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter blir oppfylt. Den sier at det er en menneskerett å ha en nasjonalitet.

Det er FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) som passer på at landene som har sluttet seg til konvensjonen følger det som står i den.

Lær mer

Abonner på nyhetsbrev: