[[suggestion]]
Internasjonal dag for mennesker av afrikansk avstamning
Internasjonal dag for mennesker av afrikansk avstamning
Nelson Mandela hever knyttneven mens han taler til FNs Generalforsamling og Spesialkomiteen mot apartheid. Bildet er tatt 22. juni 1990. foto: UNPHOTO/Pernaca Sudhakaran

Denne dagen er en feiring av de enorme bidragene mennesker av afrikansk avstamning har gitt til alle felt av menneskelig bestrebelse. 

I tillegg sikter dagen på å eliminere alle former for diskriminering av mennesker av afrikansk avstamning. 

Denne dagen er en etterlengtet anerkjennelse av den dype urettferdigheten og den systemiske diskrimineringen som mennesker av afrikansk avstamning har utholdt i århundrer, og som de fortsetter å konfrontere i dag.

FNs generalsekretær António Guterres

FN fordømmer strukturell rasisme

Internasjonale dager gjenspeiler verdiene som samfunnet deler.

Alle mennesker er født frie og like, som skrevet i menneskerettighetskonvensjonen.

Enhver doktrine om "rasemessig overlegenhet" er vitenskapelig falsk, moralsk forkastelig og farlig. Disse må avvises, sammen med teorier som forsøker å fastslå eksistensen av separate menneskeraser.

FN fordømmer på det sterkeste vold og maktmisbruk mot afrikanere og mennesker av afrikansk avstamning, og fordømmer strukturell rasisme i strafferettssystemer rundt om i verden.

Organisasjonen anerkjenner videre den transatlantiske slavehandelen som et av de mørkeste kapitlene i vår menneskelige historie.

Historie

Året 2020 markerte midtveis i det internasjonale tiåret for mennesker av afrikansk avstamning.

Mens det er gjort noen fremskritt på lovgivningsmessig, politisk og institusjonelt nivå, fortsetter folk av afrikansk avstamning å lide interseksjonelle og sammensatte former for diskriminering, marginalisering og ekskludering.

Mangelen på anerkjennelse er fortsatt en av de største barrierene som hindrer full utøvelse av menneskerettigheter for mennesker av afrikansk avstamning.

Året 2020 markerte også et vendepunkt i måten disse spørsmålene blir behandlet på på internasjonalt og nasjonalt nivå. Drapet på George Floyd brakte store protester mot rasisme og rasediskriminering til gatene, og førte til viktige globale diskusjoner om rettferdighet.

Den 16. desember 2020 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon (A/RES/75/170) som utropte 31. august som den internasjonale dagen for mennesker av afrikansk avstamning. Dagen ble feiret for første gang i 2021. 

Lær mer:

Undervisningsopplegg: Nelson Mandela og apartheid

Tema: Menneskerettigheter

Internasjonal dag mot rasediskriminering

Internasjonal minnedag for ofre for slaveri og den transatlantiske slavehandelen

FNs temaside om rasisme: #FightRacism (Engelsk)

Abonner på nyhetsbrev: