[[suggestion]]
Internasjonal minnedag for ofre for slaveri og den transatlantiske slavehandelen
Internasjonal minnedag for ofre for slaveri og den transatlantiske slavehandelen
Avduking av monumentet The Ark of Return, 25. mars 2015. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Gjennom mer enn 400 år ble mer enn 15 millioner menn, kvinner og barn ofre for den transatlantiske slavehandelen. Denne perioden blir husket som et av de mørkeste kapitlene i vår historie.

Den transatlantiske slavehandelen referer til den enorme handelen av mennesker fra Afrika som fant sted på 1500-tallet og utover 1800-tallet. Afrikanere ble kjøpt eller tatt i fange, og sendt over Atlanterhavet for å bli solgt som slaver i Nord-Amerika og Sør-Amerika. Slavene ble satt til å arbeide på plantasjer som produserte kaffe, bomull, sukker og kakao, og i gruver, på rismarker, i skipsindustrien og i herskapshus som tjenere. Som slave lever man et liv i fangenskap og i vissheten om at er et annet menneskes eiendom. Den transatlantiske slavehandelen var den største tvangsmigrasjonen i historien, og unektelig en av de mest umenneskelige av alle historiens migrasjoner.

Generalforsamlingen har erklært den 25. mars som årlig internasjonal minnedag for ofre for slaveri og den transatlantiske slavehandelen. På denne dagen skal vi minnes og hedre de som led og døde under dette grusomme systemet. Denne dagen sikter også på å øke forståelsen av farene som truer hvis rasisme og fordommer får styre et samfunn. 

Minnesmerke

For å minnes ofrene for slaveri, ble et minnesmerke avduket utenfor FN-bygningen i New York 25 mars 2015. Minnesmerket heter The Ark of Return, og er designet av Rodney Leon. Daværende generalsekretær, Ban Ki-moon, stod for avdukingen. Bilde av strukturen ser du øverst på denne siden. 

Flere ressurser om slaveri og slavehandel

Internasjonal dag mot slavehandel

Undervisningsopplegg om Ribeira Grande og slavehandel

Moderne slaveri og arbeidsliv

Abonner på nyhetsbrev: