[[suggestion]]
Bosnia-Hercegovina
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Sarajevo

Etniske grupper

Bosniaker 48,4%, serbere 32,7%, kroater 14.6%, andre 4,3% (2013)

Språk

Bosnisk, kroatisk, serbisk

Religion

Muslimer 40%, ortodokse 31%, romersk-katolske 15%, andre 14%

Innbyggertall

3 820 000

Styreform

Demokratisk republikk

Areal

51 129 Km2

Myntenhet

Marka

BNI pr innbygger

12 172 PPP$

Nasjonaldag

1. Mars

Andre landsider

Geografi

Bosnia-Hercegovina består for det meste av fjell. 92 prosent av landområdene ligger over 150 meter over havet. Rundt halvparten av landet er dekket av skog, men avskogning er et stort problem. Bosnia-Hercegovina kan deles inn i tre geografiske soner. Ved nordgrensen mot Kroatia er det høyslettelandskap. Her sørger elven Sava for fruktbare jordbruksområder. Sentralt i landet er det lave fjell, og området er rikt på skog og mineraler. Fra nordvest til sørøst i landet løper De dinariske alpene. Her ligger Maglić, landets høyeste fjelltopp, på 2386 moh. Mesteparten av Bosnia-Hercegovina har kontinentalklima med kalde vintre og varme somre. Vest i landet faller det opp mot 4000 mm nedbør i året, og dette er av de våteste områdene i Europa. Nedbørsmengden skyldes et lavtrykk fra Middelhavet som blåser innover landet. Ved kysten i sør er det middelhavsklima. Bosnia-Hercegovina sliter med luftforurensing fra metallindustrien. En annen miljøutfordring er avfallshåndtering fra de store byene.

Earth Ecoprint

1.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bosnia-Hercegovina ville vi trenge 1.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Dagens Bosnia-Hercegovina var en del av Romerriket. På 1300-tallet ble landet selvstendig, men uavhengigheten varte bare til 1400-tallet. Da tok tyrkerne kontroll over området. Etter den tyrkisk-russiske krigen i 1877-1878 ble Bosnia en del av Østerrike-Ungarn. Motstanden mot Østerrike-Ungarn vokste raskt blant serbere og kroater. Da Østerrike-Ungarns tronarving ble drept av en bosnisk/serbisk student, utløste det første verdenskrig. Etter krigen ble Bosnia en av seks delstater i Jugoslavia. Fra 1945 ble Jugoslavia styrt av kommunistiske Tito, som innførte ettpartistyre. Etter Titos død i 1980 vokste nasjonalismen i delstatene, og i 1989 raknet samarbeidet i Jugoslavia. Bosnia-Hercegovina ble selvstendig i 1992. Bosniske serbere motsatte seg dette – de ønsket å slå seg sammen med Serbia for å beskytte eget folk. En tre år lang borgerkrig brøt ut. Under krigen ble etnisk rensing brukt som virkemiddel. Den mest kjente episoden skjedde i Srebenica, øst i Bosnia i 1995. Der ble rundt 8000 sivile gutter og menn som var bosniaker drept av serbiske styrker. Massakren er det første folkemordet i Europa siden andre verdenskrig, og førte til at NATO bombet serbiske mål. Etter press fra blant annet USA inngikk partene en fredsavtale i 1995, Daytonavtalen. I løpet av borgerkrigen hadde over 100 000 mennesker blitt drept, og halvparten av befolkningen var drevet på flukt.

Samfunn og politikk

Bosnia-Hercegovina er fortsatt sterkt preget av etniske motsetninger. I Daytonavtalen ble det bestemt at landet skulle deles inn i to selvstyrte deler: Srpska (serbisk republikk), og Føderasjonen Bosnia Hercegovina (kroat- og bosnjakdominert). En internasjonal høyrepresentant ble satt til å overvåke implementeringen av fredsavtalen. Hver del har en egen president, parlament og regjering, og de fleste store beslutningene tas i delstatene. I tillegg er det et presidentråd og en regjering på nasjonalt nivå - altså felles for hele landet. Presidentrådet består av én bosnjak, én serber og én kroat som velges hvert fjerde år. Landet kritiseres for å bryte menneskerettighetene siden andre folkegrupper ikke kan stille til presidentvalg. Dette er en av grunnene til at Bosnia-Hercegovina ikke er tatt inn som medlem i EU. I grove trekk er bosnisk-hercegovinsk politikk delt mellom de som ønsker å bygge en multi-etnisk stat, og nasjonalistiske partier som vil sikre makt til sine egne etniske grupper. I tillegg preges politikken av korrupsjon og et tungt byråkrati.

Økonomi og handel

Bosnia-Hercegovina var den nest fattigste delrepublikken i Jugoslavia og hadde et dårlig utgangspunkt for å klare seg økonomisk da det ble selvstendig. Borgerkrigen ødela økonomien fullstendig. Produksjonen sank med 90 prosent og BNP falt med 80 prosent. Industrien forsvant på grunn av forsyningssvikt og direkte krigshandlinger. Etter krigen sørget utenlandsk bistand for stor økonomisk vekst, men veksten avtok da givergleden forsvant. Den globale finanskrisen fra 2008 fikk store konsekvenser for Bosnia-Hercegovina. Arbeidsledigheten vokste betraktelig, og eksportinntektene minket. Bosnia-Hercegovina preges av tungt byråkrati, svak sentralmakt, korrupsjon og politisk ustabilitet. Dette skremmer vekk potensielle investorer. Den økonomiske situasjonen er likevel forbedret de siste årene. Siden 1995 er produksjonen tredoblet, eksporten er tidoblet og antall jobber i tjenestesektoren øker. Kullproduksjonen er nå på samme nivå som før krigen. De viktigste handelspartnerne er Kroatia, Slovenia og Italia. Bosnia-Hercegovina importerer matvarer, maskiner og brensel. Av eksportvarer er metall, trevareprodukter og tekstiler de viktigste.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Bosnia-Hercegovina på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  440 560 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,008
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  16,90
  prosent
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  2,3
  Prosent
  Veksthemmede barn
  8,90
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  6
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,4
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  76
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  17
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  8,80
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  11
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  27
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,7
  Prosent
  Alfabetisme
  97,0
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  22,0
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  38,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  21,43
  Prosent
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  88,6
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  23
  Prosent
  Vannuttak
  2,7
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  25
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  65
  Prosent
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  65,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  26,1
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  5 148
  US Dollar
  Primærnæring
  6
  Prosent
  Sekundærnæring
  27
  Prosent
  Tertiærnæring
  66
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  10 590 579 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  3,32
  Prosent
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  51 210
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  20,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  42,8
  Prosent
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  3 503 554
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,158
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,768
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  15
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  19 577
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  5 466
  Personer
  Internt fordrevne
  99 000
  Internt fordrevne
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  1 345
  Fredsindeksen
  2,065
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,90
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  6,23
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  7,52
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,3
  Hektar per person
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  1,28
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,5
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,923
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  12,92
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  38
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  5,39
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  71,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  96
  Prosent