[[suggestion]]
Bosnia-Hercegovina
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Sarajevo

Etniske grupper

Bosniaker 50,1%, serbere 30,8%, kroater 15,4%, andre 2,7%, uvisst 1% (2013)

Språk

Bosnisk (offisielt) 52,9%, serbisk (offisielt) 30,8%, kroatisk (offisielt) 14,6%, andre 1,6%, uvisst 0,2% (2013)

Religion

Muslimer 50,7%, ortodokse 30,7%, romersk-katolske 15,2%, ateister 0,8%, agnostikere 0,3%, andre 1,2%, uvisst 1,1% (2013)

Innbyggertall

3 503 554 (2018)

Styreform

Demokratisk republikk

Areal

51 129 Km2

Myntenhet

Marka

BNI pr innbygger

12 172 PPP$

Nasjonaldag

1. Mars

Andre landsider

Geografi

Naturen i Bosnia-Hercegovina består for det meste av fjell. 92 prosent av landet ligger over 150 moh. Rundt halvparten av landet er dekket av skog. Naturen kan deles inn i tre geografiske soner. I nord er det høyslettelandskap. Her sørger elven Sava for fruktbare jordbruksområder. Sentralt i landet er det lave fjell, og området er rikt på skog og mineraler. Fra nordvest mot sørøst i landet løper De dinariske alpene. Her ligger Maglić, landets høyeste fjelltopp, på 2386 moh. Klimaet er kontinentalt, med kalde vintre og varme somre. I vest faller det opp mot 4000 mm nedbør i året, noe som gjør dette området til et av de våteste i Europa. Ved kysten i sør er det middelhavsklima, med lange varme somre, og korte milde vintre.

Den største miljøutfordringen i Bosnia-Hercegovina er luftforurensning. Landet er rangert nest verst i verden når det kommer til død som følge av giftig og forurenset luft. Store kullkraftverk fører til at hele byer og landsbyer har blitt nærmest ubeboelige. En annen stor miljøutfordring er utbredt avskoging og ulovlig hogst.

Earth Ecoprint

1.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bosnia-Hercegovina ville vi trenge 1.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Historien til Bosnia-Hercegovina er preget av at området har vært grensen mellom kristendom og islam. Området har blitt invadert og kontrollert av gotere, hunere, Romerriket, Det bysantiske riket, iranere, avarer, slavere, ungarere, kroater og Det osmanske riket.

I 1878 ble området en del av Østerrike-Ungarn, men motstanden mot den nye overmakten vokste raskt blant serbere og kroater. Da den Østerisk-Ungarske tronarvingen ble drept av en bosnisk/serbisk student i 1914, utløste dette første verdenskrig. Etter krigen ble området en av seks delstater i Jugoslavia. En gryende nasjonalisme på 1980-tallet førte til at Jugoslavia gikk i oppløsning i 1989, og Bosnia-Hercegovina ble selvstendig i 1992.

Landets serbiske minoritet motsatte seg selvstendigheten, og ønsket heller å bli en del av Serbia. En tre år lang borgerkrig brøt ut. Under krigen begikk alle innblandede parter krigsforbrytelser, og benyttet etnisk rensing og voldtekt som krigstaktikk. Da over 8000 sivile bosniakiske gutter og menn ble drept av serbiske styrker i Srebenica i 1995 var bristepunktet nådd. FN hadde ikke maktet å fremforhandle en fredelig løsning. Massakren førte til at NATO bombet serbiske mål, og presset partene til å signere fredsavtalen «Daytonavtalen».

Samfunn og politikk

Krigen som herjet i landet på 1990-tallet har satt dype spor i Bosnia-Hercegovina. I løpet av borgerkrigen ble over 100 000 mennesker drept, og halvparten av befolkningen drevet på flukt. Politikken er fortsatt sterkt preget av etniske motsetninger. I Daytonavtalen ble det bestemt at landet skulle deles inn i to selvstyrte deler: Srpska (serbisk republikk), og Føderasjonen Bosnia-Hercegovina (kroat- og bosniakdominert). Hver del har en egen president, et eget parlament og en egen regjering. De fleste store beslutningene fattes direkte av de selvstyrte delene. På nasjonalt nivå er det et presidentråd og en regjering. Presidentrådet består av én bosniak, én serber og én kroat som velges hvert fjerde år.

Landet kritiseres for å bryte menneskerettighetene ettersom andre folkegrupper ikke kan stille til presidentvalg. Dette er en av grunnene til at Bosnia-Hercegovina ikke er tatt inn som medlem i EU. I grove trekk er landets politikk delt mellom de som ønsker å bygge en multietnisk stat, og de som vil sikre makt til sine egne etniske grupper. I tillegg preges politikken av korrupsjon og et tungt byråkrati.

Økonomi og handel

Bosnia-Hercegovina var den nest fattigste delrepublikken i Jugoslavia og hadde et dårlig utgangspunkt for å klare seg økonomisk da det ble selvstendig. Borgerkrigen ødela økonomien fullstendig. Produksjonen sank med 90 prosent og bruttonasjonalproduktet falt med 80 prosent. Industrien forsvant på grunn av forsyningssvikt og krigshandlinger. Etter krigen sørget utenlandsk bistand for stor økonomisk vekst, men veksten avtok da givergleden forsvant. Den globale finanskrisen fra 2008 fikk store konsekvenser for landet. Arbeidsledigheten vokste betraktelig, og eksportinntektene minsket. I dag er Bosnia-Hercegovina fremdeles et av Europas aller fattigste land.

Bosnia-Hercegovina preges av tungt byråkrati, svak sentralmakt, korrupsjon og politisk ustabilitet. Dette skremmer vekk potensielle investorer. Den økonomiske situasjonen er likevel forbedret de siste årene. Siden 1995 er produksjonen tredoblet, eksporten er tidoblet og antall jobber i tjenestesektoren øker. Fremdeles lever nesten 17 prosent av befolkningen under den nasjonale fattigdomsgrensen. I tillegg har landets velferdssystem store mangler etter krigen. Mye gjenoppbygning, omorganisering og investering gjenstår før systemet kan fungere godt.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Bosnia-Hercegovina på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  440 560 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,008
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  16,90
  prosent
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,768
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,649
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
  Lykkeindeks
  5,39
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  47,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  69
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  3,3
  Hektar per person
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  22 233
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  6,23
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,1
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  51 210
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,90
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  20,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  42,7
  Prosent
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  1 345
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  18 586
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  6 239
  Personer
  Fredsindeksen
  2,065
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  99,5
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  13,57
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  99 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  38
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  29,02
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  71,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  11
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,9
  Prosent av BNP
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  2,3
  Prosent
  Veksthemmede barn
  8,90
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  6
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  76
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  11
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  8,80
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  11
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  27
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,7
  Prosent
  Alfabetisme
  97,0
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,158
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  22,0
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  39,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  21,43
  Prosent
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  88,6
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  23
  Prosent
  Vannuttak
  2,7
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  25
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  63
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  3 366
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  65,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  20,8
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  18 054 854 789
  US Dollar
  BNP per innbygger
  5 148
  US Dollar
  Primærnæring
  6
  Prosent
  Sekundærnæring
  24
  Prosent
  Tertiærnæring
  66
  Prosent
  Økonomisk vekst
  3,32
  Prosent
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  69,5
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  96
  Prosent
 •  

  Bosnia-Hercegovina

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  15
  Personer
  Befolkningstall
  3 503 554
  tall