[[suggestion]]
Den dominikanske republikk
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Santo Domingo

Etniske grupper

Europeisk+afrikansk opprinnelse 73%, europeisk opprinnelse 16%, afrikansk opprinnelse 11%

Språk

Spansk (offisiell)

Religion

Romersk katolske 95%, andre 5%

Innbyggertall

9 927 000

Areal

48 670 Km2

Myntenhet

Dominikansk peso

Nasjonaldag

27. februar

Andre landsider

Geografi

Den dominikanske republikk er et fjell- og skogrikt land med tropisk klima. Landet utgjør to tredeler av øya Hispaniola, på den siste tredelen ligger Haiti. Hovedfjellkjeden, Cordillera Central, går fra øst til vest, og deler landet i to. Dalene som ligger mellom Cordillera Central og landets nordlige fjellkjede, er kjente for sin fruktbarhet. Ytterst i vest er det et tørrere og mer ørkenlignende landskap. Klimaet er varmt og fuktig, men sjelden uutholdelig hett. Landets miljøproblemer består i at matjorda forsvinner, avskogning og vannforsyning.  Landet ligger midt i et orkanbelte og ligger utsatt til, særlig i perioden fra juni til oktober. 

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Den dominikanske republikk ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Den dominikanske republikk har hatt USAs skygge over seg i landets moderne historie. Da landet på begynnelsen av 1900-tallet ikke lengre kunne betale utenlandsgjelden sin, okkuperte USA landet i åtte år og hjalp general Rafael Trujillo til makten. Trujillo ledet et redselsregime frem til han ble myrdet i 1961, også det med USAs støtte. USA ville ikke at republikken skulle oppleve en revolusjon slik man hadde fått det på Kuba. Da venstresiden allikevel kom til makten i et fritt valg i 1965 grep USA inn på nytt, gjennom en ny invasjon. Etter tredve år med Trujillodiktatur fulgte tredve år med hans etterfølger Joaquin Balaguer. Han forfulgte og drepte opposisjonelle fra det revolusjonære partiet (PRD), som USA hjalp til med å slå ned i 1965. Balaguer lyktes med å bli gjenvalgt både i 1970 og i 1974, delvis gjennom skremselspropaganda, men demokratiseringsprosessene kom igang i løpet av dette tiåret. Det ble gradvis et mer demokratisk styre, og militærets makt ble mindre. PRD vant valget i 1978 og i 1982, men etter oljekrisen greide ikke partiet å holde det de hadde lovet om sosiale reformer. Dermed kom Balaguer tilbake til makten i 1986, 1990 og 1994. I presidentvalget i 1996 ble valget vunnet av en helt ny kandidat fra et ganske nytt Partiet for dominikansk befrielse (PLD), Leonel Fernandez. Hans regjering innførte økonomiske reformer og landets økonomi gikk inn i en god, men kortvarig, periode med økonomisk vekst. 

Valget i 2000 brakte PRD tilbake til makten, med Rafael Hipólito Mejía som president. Et par år senere hadde man igjen fått nedgang i økonomien og stor arbeidsledighet. Det ble sagt å være drømmen om den nære fortid som førte Fernández tilbake i presidentstolen ved valget i 2004. Han overtok da en tredjedel av arbeidsstyrken stod uten jobb, og valutaen hadde halvert sin verdi mot dollaren. Fernandez' program innebar kutt i offentlige utgifter for å få økonomien på fote og gjenreise tilliten blant utenlandske investorer. Fernández ble gjenvalgt i 2008. Landet hadde da sluttet seg til en frihandelsavtale med USA og de sentralamerikanske statene, som en hovedstrategi for å styrke økonomien.

Samfunn og politikk

Den dominikanske republikk er ifølge grunnloven fra 1966 et representativt demokrati. Makten er delt i utøvende, lovgivende og domsavsigende makt. Presidenten har stor makt og utnevner regjeringen, iverksetter lover som kongressen har vedtatt, og er samtidig øverstkommanderende for landets forsvar. Presidenten og visepresidenten velges samtidig i samme valg for fire år av gangen. Politikken i den dominikanske republikk preges av personfokus og det har flere ganger vært påstander om valgfusk. Landet sliter med omfattende korrupsjon og svak tillit til myndighetene. Landet står overfor store politiske utfordringer i tilknytning til narkotikahandel, menneskehandel, vold og organisert kriminalitet. Forholdet til Haiti er anspent, på grunn av den store mengden flyktninger fra Haiti som oppholder seg i landet. Disse er ofte utsatt for diskriminering. Den nye grunnloven fra 2009 har blitt kritisert for at abort og homofile ekteskap ble ulovlig, samt at det ble innført restriksjoner på rettighetene til flere minoriteter.

Mer enn en av tre lever i ekstrem fattigdom. Vannforsyning og elektristetsforsyning er en konstant utfordring for store deler av befolkningen. Det finnes omkring en halv og en million haitiere som er født i den dominikanske republikk, men som i praksis er statsløse. Denne delen av befolkningen lever under slaveliknende forhold i landets sukkerproduksjon. Dette har vekt store internasjonale reaksjoner. 

Økonomi og handel

Den dominikanske republikken er i dag blant Karibias fattigste land. Det er stor arbeidsløshet og arbeidsutvandringen er høy. Den dominikanske republikken har tradisjonelt solgt sukker, kaffe og tobakk til utlandet og tjent penger på det. I 1960- og 1970-årene fikk landet godt betalt for sukker, og den økonomiske veksten var blant de sterkeste i Karibia. Svekkede markeder og fallende sukkerpriser har etter 1980 svekket landets økonomi og landbruksproduksjonen har mistet mye av sin betydning. Landets viktigste inntektskilder har utviklet seg til å bli en stadig voksende turistindustri, i tillegg til at dominkanere som bor i utlandet sender penger hjem. Turismens del av den økonomiske veksten er stor, og det forventes at den skal fortsette å øke. Men med turisme følger også kriminalitet og narkotika. Tjenestesektoren bidro i 2002 med 55 prosent av BNP og sysselsatte 64 prosent av yrkesbefolkningen.

Landet har opprettet økonomiske frisoner, som har bidratt til flere arbeidsplasser og utenlandske investeringer. Det er en viktig inntektskilde. USA er landets viktigste handelspartner.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Den dominikanske republikk på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  48 670
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  16,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  41,0
  Prosent
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  Mangler data
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,3
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,470
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  74
  År
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  12,1
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  12,3
  Prosent
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  746
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  3 595
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 450
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,073
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  60
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,74
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  4,42
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,6
  Hektar per person
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  36
  Drapsrate
  2
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  88,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,990
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  53,20
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  29
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  39,2
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  30,3
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  69,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  97,9
  Prosent
  Alfabetisme
  92,5
  Prosent
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  84,7
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  84
  Prosent
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  29,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  7,0
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  27
  Prosent
  Tertiærnæring
  67
  Prosent
  Økonomisk vekst
  Mangler data