[[suggestion]]
Den dominikanske republikk
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Santo Domingo

Etniske grupper

Europeisk+afrikansk opprinnelse 70,4%, afrikansk opprinnelse 15,8%, europeisk opprinnelse 13,5%, annet 0,3%

Språk

Spansk (offisiell)

Religion

Romersk katolske 95%, andre 5%

Innbyggertall

10 882 996 (2017)

Areal

48 670 Km2

Myntenhet

Dominikansk peso

BNI pr innbygger

15 205 PPP$

Nasjonaldag

27. februar

Andre landsider

Geografi

Den dominikanske republikk er rikt på fjell og skog. Landet utgjør to tredjedeler av øyen Hispaniola, på den siste tredelen ligger Haiti. Fire fjellkjeder skjærer gjennom landet fra øst til vest, og mellom fjellene er det fruktbare daler og sletter. Landets hovedfjellkjede, Cordillera Central deler landet i to, og dalene som ligger mellom Cordillera Central og landets nordlige fjellkjede er særlig kjent for sin fruktbarhet. Helt ytterst vest i landet er det et tørrere og mer ørkenlignende landskap.

Klimaet i landet er tropisk, noe som vil si at det er varmt og fuktig. Problemer med matjord som forsvinner, avskogning og vannforsyning utgjør landets miljøproblemer. Landet ligger også midt i et orkanbelte og er derfor svært utsatt for orkaner, særlig i perioden fra juni til oktober.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Den dominikanske republikk ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De første menneskene som kom til Hispaniola kom rundt 5000 år f.vt. Hispaniola ble delt mellom Frankrike, som fikk Haiti i vest, og Spania som fikk den østlige delen av øyen. I 1821 ble den spanske delen invadert av Haiti men i 1844 løsrev de seg og ble Den dominikanske republikk.

USA erobret Den dominikanske republikk i 1916, og hadde kontroll i landet frem til 1924 da general Rafael Trujillo kom til makten etter hjelp fra USA. Trujillo innførte et hensynsløst diktatur frem til han ble myrdet i 1961, også det med støtte fra USA. De ville ikke at republikken skulle oppleve en revolusjon på lik linje med den som hadde funnet sted på Cuba. I februar 1963 ble landets første demokratiske president valgt, men den venstreorienterte presidenten som kom til makten ble styrtet september samme år. I 1965 var det igjen en amerikansk invasjon, de amerikanske troppene forlot landet da Joaquin Belaguer ble president i 1966.

Belaguer sitt styre ble preget av undertrykkelse av menneskerettigheter, og presidenten forfulgte og drepte opposisjonelle. Mot slutten av 1970-tallet tok landet viktige steg mot et demokratisk styre, og militærets makt ble mindre. Tross sine diktatoriske metoder, så mange på Belaguer som en landsfader og kalte han for ”det dominikanske demokratiets far”. Belaguer gikk av som president etter anklager om valgfusk i 1994, men hadde stor innflytelse over politikken frem til sin død. Ved presidentvalget i 1996 overtok Leonel Fernandez Reyna. Reyna styrte frem til 2000 og igjen fra 2004 frem til 2012 da Danilo Medina Sanchez ble president. Tross forsiktig økonomisk oppgang de senere årene er Den dominikanske republikk fremdeles et av Karibiens fattigste land, med store forskjeller mellom landets fattige og rike.

Samfunn og politikk

I dag er Den dominikanske republikk et demokrati med en sterk presidentmakt og en maktdeling som ligner på den amerikanske; med en utøvende, en lovgivende og en dømmende makt. Presidenten har mye makt og er både stats- og regjeringssjef. Han utnevner regjeringen, iverksetter lover som kongressen har vedtatt og er øverstkommanderende for forsvaret. Presidenten og visepresidenten velges samtidig, for en periode på fire år av gangen. Det finnes ingen grenser for hvor mange perioder en president kan sitte.

Landet sliter med korrupsjon og svak tillit til myndighetene. Den dominikanske republikk har blitt et knutepunkt for narkotikasmugling fra Sør-Amerika til USA, noe som igjen har ført med seg problemer som menneskehandel, vold og organisert kriminalitet. Mer enn en av tre lever i ekstrem fattigdom, og vannforsyning og tilgang til elektrisitet er en konstant utfordring for store deler av befolkningen. Forholdet til Haiti er anspent, og flere innvandrere fra Haiti blir i Den dominikanske republikk utsatt for diskriminering og overgrep. Det finnes mellom en halv og en million haitiere som er født i den dominikanske republikk, men som i praksis er statsløse, denne delen av befolkningen lever under slaveliknende forhold i landets sukkerproduksjon. FN og flere menneskerettighetsorganisasjoner har flere ganger kritisert landets behandling av de haitiske innbyggerne i landet.

Økonomi og handel

Den dominikanske republikk er blant Karibiens fattigste land. Det er stor arbeidsløshet og arbeidsutvandringen er høy. Flere dominikanere som jobber i utlandet sender penger til familie i hjemlandet. Tidligere jobbet flesteparten av befolkningen innenfor landbruk, men i dag har servicesektoren overtatt som største arbeidsgiver.

USA er landets viktigste handelspartner og viktige eksportvarer er sukkerrør, tobakk, kaffe og kakao. Tidligere lå det store inntekter i disse varene, men svekkede markeder og fallende sukkerpriser har etter 1980 svekket landets økonomi og landbruksproduksjonen har mistet mye av sin betydning. Turistnæringen er i sterk vekst, og har i dag blitt en viktig inntektskilde for landet.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2018-19 et rollespill der elevene skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet (Jemen-konflikten). Den dominikanske republikk er medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er knyttet til dette spillet. Mer informasjon om FN-rollespillet.

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Den dominikanske republikk har et særlig nært forhold til USA. Etter å ha brutt kontakten med Taiwan i 2018, var landet i stand til å normalisere sine forbindelser til Kina.

Tips

Den dominikanske republikk vil være opptatt av økt humanitær bistand og hjelp til sivile i Jemen. Som ett av Karibias fattigste land, kan republikken lett  identifisere seg med Jemens utsatte posisjon på Den arabiske halvøy. Den dominikanske republikk vil være positiv til en FN-ledet fredsprosess i konflikten, men vil også være lydhør for USAs prioriteringer.

Den dominikanske republikk vil være opptatt av tiltak som kan fremme fattigdomsbekjempelse i Jemen på sikt, samt politikk som kan styrke rettighetene til gjestearbeidere i utlandet, som republikken selv har mange av.           

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Den dominikanske republikk på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  48 670
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  16,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  41,0
  Prosent
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  10 882 996
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,3
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,470
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,736
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  74
  År
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  12,1
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  12,3
  Prosent
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  746
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  3 595
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 450
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,073
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  30
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  60
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,74
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  2,07
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  4,42
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,6
  Hektar per person
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  36
  Drapsrate
  15,18
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  88,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,990
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  53,20
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  30
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  39,2
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  26,84
  Prosent
  Lykkeindeks
  5,30
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  69,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  97,9
  Prosent
  Alfabetisme
  92,5
  Prosent
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  84,7
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  84
  Prosent
 •  

  Den dominikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  29,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,5
  Prosent
  Barnearbeid
  7,0
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  6
  Prosent
  Sekundærnæring
  27
  Prosent
  Tertiærnæring
  67
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  26 707 974 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data