[[suggestion]]
Indonesia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Jakarta

Etniske grupper

Javanesere 40,1 %, sundanesere 15,5%, malaysiere 3,7%, maduresere 3%, andre 37,6 % (2010)

Språk

Bahasa Indonesia (offisielt språk, modifisert malayisk), engelsk, nederlandsk, javanesisk og andre lokale dialekter

Religion

Muslimer 87,2%, protestanter 7%, katolikker 2,9%, hinduer 1,7%, andre 1,3% (2010)

Innbyggertall

263 991,000

Styreform

Republikk

Areal

1 910 930 km2

Myntenhet

Indonesisk rupiah

BNI pr innbygger

11 609 PPP$

Nasjonaldag

17. August

Andre landsider

Geografi

Indonesia er en øygruppe som ligger mellom det sydøstasiatiske fastlandet og Australia. Øygruppen består av rundt 18 000 øyer, omtrent 6000 av disse er bebodde. De største øyene i Indonesia er Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi og den vestre delen av Papua på øyen Ny Guinea. Indonesia ligger i et område der tre deler av jordskorpen møtes. Landet har derfor et stort antall aktive vulkaner, og jordskjelv er et vanlig fenomen. Tsunamien som traff flere områder i Sørøst-Asia i 2004 skyldtes et underjordisk jordskjelv. Aceh-provinsen på Sumatara ble hardest rammet, der 220 000 indonesiere omkom.

Indonesia har verdens tredje største tropiske regnskog som dekker omtrent 70% av landets areal. Mange og lange skogkledde fjellkjeder preger landskapet, men det er også store lavlandsområder på noen av øyene. Landet har et tropisk kystklima, temperaturen er alltid over 18 grader med luftfuktighet mellom 70-90%. Det er små temperaturvariasjoner, og gjennomsnittstemperaturen ligger på 27-28 grader i lavlandet, mens det er litt kjøligere i fjellene.

Bruk av olje og kull som energikilder, i tillegg til overforbruk av kunstgjødsel og sprøytemidler, har skapt store miljøproblemer. Avskoging knyttet til palmeoljeplantasjer er et økende problem.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Indonesia ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De eldste sporene etter menneskeliv i området er rundt 1 million år gamle. Nyere befolkning startet med innvanding fra det sørøstasiatiske fastlandet rundt 3000 år fvt. Islam spredte seg til landet på 1300-tallet, og ble etter hvert den største religionen i området. Portugiserne ønsket å bestemme over kryddereksporten fra Østen, og var de første europeerne som bosatte seg i landet på begynnelsen av 1500-tallet. Fra 1600-tallet tok nederlendere kontroll over store deler av handelen i Indonesia, og landet ble en nederlandsk koloni rundt år 1800.

Indonesia var under japansk okkupasjon under andre verdenskrig. I 1949 ble Indonesia anerkjent som en selvstendig stat under ledelse av nasjonalistlederen Sukarno. I 1965 var det et kuppforsøk med kommunistiske innslag. Kuppforsøket utløste en antikommunistisk reaksjon og ble slått hardt ned på av hæren, blant annet ble minst 80 000 reelle og påståtte kommunister drept i ettertid. Misnøyen mot lederen Sukarno økte, og i 1968 ble general Suharto valgt som ny president. Han innførte en egen statsideologi: Pancasila. Pancasiola innebærer at landet skal styres etter fem punkter: troen på en gud, menneskeverd, nasjonal enhet, demokrati og sosial rettferdighet. Å være uenig i dette ble det samme som å være kommunist eller radikal muslim.

1 1975 okkuperte Indonesia Øst-Timor, en naboøy som hadde vært portugisisk koloni. Først i 1999 fikk Øst-Timor sin selvstendighet. Les mer om dette i vår landprofil om Øst-Timor

Indonesia ble hardt rammet under den asiatiske finanskrisen i 1998, noe som utløste voldsomme protester mot Suhartos autoritære regime, og han gikk av med makten. I juni 1999 ble det første frie valget siden 1955 holdt i Indonesia. I 2004 valgte Indonesia for første gang en president ved direkte valg.

Samfunn og politikk

Indonesia er en republikk med flerpartisystem. Både presidenten og nasjonalforsamlingens 550 medlemmer velges for fem år. Presidenten er statssjef og øverstkommanderende for landets væpnede styrker. Landet er inndelt i 33 provinser, i tillegg til spesialregionene Aceh og Yogyakarta og hovedstadsdistriktet Jakarta. Indonesia er verdens fjerde mest folkerike land. En rekke innvandringsbølger til Indonesia har ført til en befolkning sammensatt av flere ulike språk, religioner og kulturer. Dette kompliserte etniske mønsteret har skapt grobunn for at enkelte grupper ønsker å løsrive seg.

Størstedelen av landets fattige bor på landsbygda og i de østre delene av landet. Mange fattige familier ble hardt rammet i 2005 da daværende president kuttet subsidiene på brensel, samtidig som ris ble dyrere. Selv om landets økonomiske vekst har vært god preges Indonesia av en rekke utfordringer knyttet til fattigdom, terrorisme og korrupsjon. Mødre- og spedbarnsdødelighet og underernæring blant barn er også et stort problem.

Økonomi og handel

Indonesia ble hardt rammet av den asiatiske finanskrisen i 1998 men har siden den gang opplevd høy økonomisk vekst. Utenlandske investeringer har økt kraftig de siste årene. Hoveddelen av den økonomiske veksten har vært konsentrert til øyen Java og hovedstaden Jakarta. Landets mange øyer skaper transportmessige utfordringer, og et godt utbygd transportnett finnes kun i de tett befolkede delene av landet. Indonesia har god kontakt med nabolandene, og landet er en av grunnleggerne av ASEAN, en sørasiatisk organisasjon for politisk og økonomisk samarbeid.

I dag er Indonesia den største økonomien i Sørøst-Asia. Eksport er en viktig inntektskilde, og landet er verdens største produsent av palmeolje og verdens nest største produsent av naturgummi. Kull, naturgass, palmeolje, naturgummi, tekstiler, olje og elektriske apparater er viktige eksportvarer. Indonesias viktigste handelspartnere er Kina, Singapore, Japan, Sør-Korea og USA. Turisme er også en viktig inntektskilde, og omtrent en tredjedel av turistene som kommer besøker provinsen Bali.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2018-19 et rollespill der elevene skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet (Jemen-konflikten). Indonesia er medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er knyttet til dette spillet. Mer informasjon om FN-rollespillet.

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Vesten har lenge sett på Indonesia som en sentral alliert i Asia, og som en motpol til et stadig sterkere Kina. Landet mottar mye militær støtte fra USA, men har også gradvis bedret sitt forhold til Kina i årene etter 2010.

Tips

Indonesia er verdens største muslimske land, og har et godt forhold til de viktigste partene involvert i Jemen-konflikten (Hadi-regjeringen, Saudi-Arabia, Iran). Dette gir et godt utgangspunkt for å spille en brobygger-rolle i forhandlingene om fred i Jemen.

Sett fra Midt-Østen, er Indonesia en viktig inngangsport for handel og investeringer i Asia. Gulf-statene er også en viktig arbeidsgiver for indonesiske gjestearbeidere, og særlig mange jobber som hushjelper, sjåfører og barnepassere i Saudi Arabia. Indonesia har de siste årene vært bekymret for at disse gjestearbeiderne blir dårlig behandlet av sine vertsland i Gulf-regionen. Indonesia har tidligere også sendt mange studenter til Jemen, og ca. 220 000 indonesere drar årlig på pilgrimsferd til Mekka og Medina.

Indonesia er bekymret for de sekteriske stridighetene innad i islam, og for at religiøse ideologer i Gulf-statene stadig prøver å påvirke den religiøse diskusjonen i landet. Den politiske trusselen fra islamsk radikalisme oppleves som stor, da toleranse og moderasjon på tvers av ulike tolkninger av islam ses på som sentrale verdier som holder den nasjonale indonesiske identiteten sammen. Indonesia ønsker at Gulf-statene, og særlig Saudi-Arabia, skal gjøre mer for å hindre spredning av radikal islam. Når det gjelder Iran, innrømmer Indonesia at landet ofte spiller en destabiliserende rolle i Midt-Østen, men uten at Indonesia selv føler seg direkte truet av det.

Indonesia kan forventes å støtte en mest mulig balansert fredsavtale mellom partene i Jemen-konflikten. Landet er positiv til en sentral rolle for FN i dette.

På den humanitære siden har Indonesia så langt bidratt aktivt til å bekjempe den store kolera-epidemien som har brutt ut som følge av krigen i Jemen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Indonesia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  233 570 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  5,7
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,029
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  10,60
  prosent
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,563
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  49,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  21,8
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  464 176
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,82
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  2,8
  Prosent
  Marine verneområder
  13
  Prosent
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 913 580
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,75
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  13,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  49,9
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,6
  Hektar per person
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  213
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,853
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  71,9
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  4
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  36,05
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  38
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  36,77
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  72,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  1
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,8
  Prosent av BNP
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  7,7
  Prosent
  Undervektige barn
  13,5
  Prosent
  Veksthemmede barn
  36,40
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  25
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,2
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,2
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  70
  År
  Malariatilfeller
  5,8
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  126
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  3,40
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  12
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  48
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  319
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,7
  Prosent
  Alfabetisme
  95,4
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  91,9
  Prosent
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,467
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  27,5
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  38,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  19,82
  Prosent
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  28,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  37
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  65
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  812
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  97,6
  Prosent
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  18,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,3
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  1 015 420 587 285
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 846
  US Dollar
  Primærnæring
  13
  Prosent
  Sekundærnæring
  42
  Prosent
  Tertiærnæring
  42
  Prosent
  Økonomisk vekst
  3,92
  Prosent
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  32,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  94
  Prosent
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  6 916
  Personer
  Befolkningstall
  266 794 980
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  17 882
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  13 840
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,694
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  13 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  72
  År
  Forventet levealder for menn
  68
  År
  Lykkeindeks
  5,19
  Skala: 1-10 (der 10 er best)