[[suggestion]]
Indonesia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Jakarta

Etniske grupper

Javanesere 40,1 %, sundanesere 15,5%, malaysiere 3,7%, maduresere 3%, andre 37,6 % (2010)

Språk

Bahasa Indonesia (offisielt språk, modifisert malayisk), engelsk, nederlandsk, javanesisk og andre lokale dialekter

Religion

Muslimer 87,2%, protestanter 7%, katolikker 2,9%, hinduer 1,7%, andre 1,3% (2010)

Innbyggertall

263 991,000

Styreform

Republikk

Areal

1 910 930 km2

Myntenhet

Indonesisk rupiah

BNI pr innbygger

11 609 PPP$

Nasjonaldag

17. August

Andre landsider

Geografi

Indonesia er en øygruppe som ligger mellom det sydøstasiatiske fastlandet og Australia. Øygruppen består av rundt 18 000 øyer, omtrent 6000 av disse er bebodde. De største øyene i Indonesia er Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi og den vestre delen av Papua på øyen Ny Guinea. Indonesia ligger i et område der tre deler av jordskorpen møtes. Landet har derfor et stort antall aktive vulkaner, og jordskjelv er et vanlig fenomen. Tsunamien som traff flere områder i Sørøst-Asia i 2004 skyldtes et underjordisk jordskjelv. Aceh-provinsen på Sumatara ble hardest rammet, der 220 000 indonesiere omkom.

Indonesia har verdens tredje største tropiske regnskog som dekker omtrent 70% av landets areal. Mange og lange skogkledde fjellkjeder preger landskapet, men det er også store lavlandsområder på noen av øyene. Landet har et tropisk kystklima, temperaturen er alltid over 18 grader med luftfuktighet mellom 70-90%. Det er små temperaturvariasjoner, og gjennomsnittstemperaturen ligger på 27-28 grader i lavlandet, mens det er litt kjøligere i fjellene.

Bruk av olje og kull som energikilder, i tillegg til overforbruk av kunstgjødsel og sprøytemidler, har skapt store miljøproblemer. Avskoging knyttet til palmeoljeplantasjer er et økende problem.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Indonesia ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De eldste sporene etter menneskeliv i området er rundt 1 million år gamle. Nyere befolkning startet med innvanding fra det sørøstasiatiske fastlandet rundt 3000 år fvt. Islam spredte seg til landet på 1300-tallet, og ble etter hvert den største religionen i området. Portugiserne ønsket å bestemme over kryddereksporten fra Østen, og var de første europeerne som bosatte seg i landet på begynnelsen av 1500-tallet. Fra 1600-tallet tok nederlendere kontroll over store deler av handelen i Indonesia, og landet ble en nederlandsk koloni rundt år 1800.

Indonesia var under japansk okkupasjon under andre verdenskrig. I 1949 ble Indonesia anerkjent som en selvstendig stat under ledelse av nasjonalistlederen Sukarno. I 1965 var det et kuppforsøk med kommunistiske innslag. Kuppforsøket utløste en antikommunistisk reaksjon og ble slått hardt ned på av hæren, blant annet ble minst 80 000 reelle og påståtte kommunister drept i ettertid. Misnøyen mot lederen Sukarno økte, og i 1968 ble general Suharto valgt som ny president. Han innførte en egen statsideologi: Pancasila. Pancasiola innebærer at landet skal styres etter fem punkter: troen på en gud, menneskeverd, nasjonal enhet, demokrati og sosial rettferdighet. Å være uenig i dette ble det samme som å være kommunist eller radikal muslim.

1 1975 okkuperte Indonesia Øst-Timor, en naboøy som hadde vært portugisisk koloni. Først i 1999 fikk Øst-Timor sin selvstendighet. Les mer om dette i vår landprofil om Øst-Timor

Indonesia ble hardt rammet under den asiatiske finanskrisen i 1998, noe som utløste voldsomme protester mot Suhartos autoritære regime, og han gikk av med makten. I juni 1999 ble det første frie valget siden 1955 holdt i Indonesia. I 2004 valgte Indonesia for første gang en president ved direkte valg.

Samfunn og politikk

Indonesia er en republikk med flerpartisystem. Både presidenten og nasjonalforsamlingens 550 medlemmer velges for fem år. Presidenten er statssjef og øverstkommanderende for landets væpnede styrker. Landet er inndelt i 33 provinser, i tillegg til spesialregionene Aceh og Yogyakarta og hovedstadsdistriktet Jakarta. Indonesia er verdens fjerde mest folkerike land. En rekke innvandringsbølger til Indonesia har ført til en befolkning sammensatt av flere ulike språk, religioner og kulturer. Dette kompliserte etniske mønsteret har skapt grobunn for at enkelte grupper ønsker å løsrive seg.

Størstedelen av landets fattige bor på landsbygda og i de østre delene av landet. Mange fattige familier ble hardt rammet i 2005 da daværende president kuttet subsidiene på brensel, samtidig som ris ble dyrere. Selv om landets økonomiske vekst har vært god preges Indonesia av en rekke utfordringer knyttet til fattigdom, terrorisme og korrupsjon. Mødre- og spedbarnsdødelighet og underernæring blant barn er også et stort problem.

Økonomi og handel

Indonesia ble hardt rammet av den asiatiske finanskrisen i 1998 men har siden den gang opplevd høy økonomisk vekst. Utenlandske investeringer har økt kraftig de siste årene. Hoveddelen av den økonomiske veksten har vært konsentrert til øyen Java og hovedstaden Jakarta. Landets mange øyer skaper transportmessige utfordringer, og et godt utbygd transportnett finnes kun i de tett befolkede delene av landet. Indonesia har god kontakt med nabolandene, og landet er en av grunnleggerne av ASEAN, en sørasiatisk organisasjon for politisk og økonomisk samarbeid.

I dag er Indonesia den største økonomien i Sørøst-Asia. Eksport er en viktig inntektskilde, og landet er verdens største produsent av palmeolje og verdens nest største produsent av naturgummi. Kull, naturgass, palmeolje, naturgummi, tekstiler, olje og elektriske apparater er viktige eksportvarer. Indonesias viktigste handelspartnere er Kina, Singapore, Japan, Sør-Korea og USA. Turisme er også en viktig inntektskilde, og omtrent en tredjedel av turistene som kommer besøker provinsen Bali.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Indonesia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 910 930
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  13,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  53,0
  Prosent
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  266 794 980
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,2
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,467
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,694
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  70
  År
  Forventet levealder for kvinner
  72
  År
  Forventet levealder for menn
  68
  År
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  6,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  21,8
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  7,6
  Prosent
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  6 916
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  17 882
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  13 840
  Personer
  Internt fordrevne
  13 000
  Internt fordrevne
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  213
  Fredsindeksen
  1,853
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  22
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  399
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,77
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,82
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  5,04
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,6
  Hektar per person
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  14
  Drapsrate
  0,50
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  68,5
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,926
  Skala
  Henrettelser
  4
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  34,98
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  37
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  22,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  35,7
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  72,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  60
  Prosent
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,7
  Prosent
  Alfabetisme
  95,4
  Prosent
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  87,4
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  61
  Prosent
 •  

  Indonesia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  18,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  13
  Prosent
  Sekundærnæring
  42
  Prosent
  Tertiærnæring
  42
  Prosent
  Økonomisk vekst
  Mangler data