[[suggestion]]
Sammenlign land

Sammenlign verdens land

sammenlign med

Norge no

Landareal

385 178 km2

  • Norge i rødt
  • India i blått

India in

Landareal

3 287 259 km2

India er 8,53 ganger større enn Norge

Befolkning

5 353 363

mennesker i Norge

1 354 051 854

mennesker i India

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 6
1,7
barn per kvinne i Norge
1 2 0
2,1
barn per kvinne i India

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3
3
barn dør per 1000 levendefødte i Norge
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39
39
barn dør per 1000 levendefødte i India

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

15
58 790
BNP per innbygger i PPP-dollar i Norge
2
6 571
BNP per innbygger i PPP-dollar i India

Menneskelig utvikling

Score (0-1, hvor 1 er best) som viser menneskelig utvikling, basert på utdanning, helse og økonomi.

19
0,954
HDI-index for menneskelig utvikling i Norge
12
0,647
HDI-index for menneskelig utvikling i India

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 5 3 4 5
6 7 8 9 10
1,5
av 10 personer er underernærte i India

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
9,27
tonn CO2-utslipp per person i Norge
1 6
1,73
tonn CO2-utslipp per person i India

Økologiske fotavtrykk

Hvis alle mennesker skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i landet, hvor mange jordkloder ville vi trengt?

1 2 3 5
3,6
jordkloder i Norge
6
0,7
jordkloder i India

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
10,0
av 10 personer har tilgang til rent vann i Norge
1 2 3 4 5
6 7 8 9 3
9,3
av 10 personer har tilgang til rent vann i India

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 9 8 9 10
6,9
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i India

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14
14
er forventet antall år i skolen i Norge
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
10
er forventet antall år i skolen i India

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

0
0,044
GII-indeksen i Norge
5
0,501
GII-indeksen i India

*Skalaen går mellom 0 (fullstendig likhet) og 1 (fullstendig ulikhet)

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10
0,4
av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Norge
3 2 3 4 5
6 7 8 9 10
0,3
av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i India