[[suggestion]]
Sammenlign land

Sammenlign verdens land

sammenlign med

Norge no

Landareal

385 178 km2

  • Norge i rødt
  • India i blått

India in

Landareal

3 287 260 km2

India er 8,53 ganger større enn Norge

Befolkning

5 353 363

Mennesker i Norge

1 354 051 854

Mennesker i India

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 8
1,9
barn per kvinne i Norge
1 2 3
2,4
barn per kvinne i India

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2
2
barn dør per 1000 levendefødte i Norge
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
35
barn dør per 1000 levendefødte i India

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

15
58 790,06
BNP per innbygger i PPP-dollar i Norge
2
6 570,62
BNP per innbygger i PPP-dollar i India

Menneskelig utvikling

Score (0-1, hvor 1 er best) som viser menneskelig utvikling, basert på utdanning, helse og økonomi.

19
0,953
HDI-index for menneskelig utvikling i Norge
12
0,640
HDI-index for menneskelig utvikling i India

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

10 9 8 7 6
5 4 3 5 1
15 %
av befolkningen er underernærte i India

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
9,27
tonn CO2-utslipp per person i Norge
1 6
1,73
tonn CO2-utslipp per person i India

Økologiske fotavtrykk

Hvis alle mennesker skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i landet, hvor mange jordkloder ville vi trengt?

1 2 3 5
3,6
jordkloder i Norge
6
0,7
jordkloder i India

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3
9,3
av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Norge
1 2 3 4 5
6 7 4 9 10
7,4
av 10 barn er vaksinert mot meslinger i India

Drikkevann

Prosentandelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
10,0
av 10 personer har tilgang til rent vann i Norge
1 2 3 4 5
6 7 8 9 4
9,4
av 10 personer har tilgang til rent vann i India

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 2 9 10
7,22
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i India

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17
17,5
er forventet antall år i skolen i Norge

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1
0,053
GII-indeksen i Norge
5
0,530
GII-indeksen i India

*Verdiene er mellom 0 (fullstendig likhet) og 1 (fullstendig ulikhet)

Arbeid

Yrkessektor

Jordbruk
Jordbruk 2,000 %
Jordbruk
Jordbruk 15,450 %
Industri
Industri 38,200 %
Industri
Industri 30,090 %
Service
Service 60,091 %
Service
Service 52,076 %