Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Sammenlign land

Sammenlign verdens land

sammenlign med

Norge no

Landareal

385 178 km2

  • Norge i rødt
  • India i blått

India in

Landareal

3 287 260 km2

India er 8,53 ganger større enn Norge

Befolkning

5 305 383

Mennesker i Norge

1 339 180 127

Mennesker i India

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 8
1,9
barn per kvinne i Norge
1 2 3
2,4
barn per kvinne i India

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3
3
barn dør per 1000 levendefødte i Norge
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
48
barn dør per 1000 levendefødte i India

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

16
61 471,57
BNP per innbygger i PPP-dollar i Norge
2
6 088,65
BNP per innbygger i PPP-dollar i India

Menneskelig utvikling

Score (0-1, hvor 1 er best) som viser menneskelig utvikling, basert på utdanning, helse og økonomi.

18
0,949
HDI-index for menneskelig utvikling i Norge
12
0,624
HDI-index for menneskelig utvikling i India

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

10 9 8 7 6
5 4 3 5 1
15 %
av befolkningen er underernærte i India

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6
11,74
tonn CO2-utslipp per person i Norge
1 5
1,59
tonn CO2-utslipp per person i India

Økologiske fotavtrykk

Hvis alle mennesker skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i landet, hvor mange jordkloder ville vi trengt?

1 2 6
2,7
jordkloder i Norge
4
0,5
jordkloder i India

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3
9,3
av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Norge
1 2 3 4 5
6 7 4 9 10
7,4
av 10 barn er vaksinert mot meslinger i India

Drikkevann

Prosentandelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
10,0
av 10 personer har tilgang til rent vann i Norge
1 2 3 4 5
6 7 8 9 4
9,4
av 10 personer har tilgang til rent vann i India

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 2 9 10
7,22
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i India

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17
17,5
er forventet antall år i skolen i Norge

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1
0,053
GII-indeksen i Norge
5
0,530
GII-indeksen i India

*Verdiene er mellom 0 (fullstendig likhet) og 1 (fullstendig ulikhet)

Arbeid

Yrkessektor

Jordbruk
Jordbruk 1,709 %
Jordbruk
Jordbruk 17,834 %
Industri
Industri 38,200 %
Industri
Industri 30,090 %
Service
Service 60,091 %
Service
Service 52,076 %