[[suggestion]]
Serbia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Beograd

Etniske grupper

Serbere 83.3%, ungarere 3.5%, romanifolk 2.1%, bosniere 2%, andre 5.7% ukjent 3.4% (2011)

Språk

Serbisk 88.1% (offisielt), ungarsk 3.4%, bosnisk 1.9%, romani 1.4%, andre 3.4%, ukjent 1.8% (2011) Flere andre offisielle i Vojvodina-provinsen.

Religion

Serbisk ortodoks 84.6%, katolikker 5%, muslimer 3.1%, ateister 1.1%, protestanter 1%, andre 0.8%, ukjent 4.5% (2011)

Styreform

Republikk

Areal

88 360 km2

Myntenhet

Serbiske dinarer

BNI pr innbygger

14 515 PPP$

Nasjonaldag

15. februar

Andre landsider

Geografi

Serbia kan deles inn i lavlandet i nord og høylandet i sør. Høylandet er en sørlig fortsettelse av den alpine fjellsonen fra Alpene og Karpatene og Balkanfjellene i øst. Høyeste fjell er Daravica (2656 moh.). I lavlandet ved Donau er det gressletter. På fjellskråningene er det skog av løvtrær blandet med sypress og aleppofuru. Opp mot skoggrensen ved 2000 moh er det barskoger av gran, edelgran og furu. Deler av landet er ofte utsatt for jordskjelv. Det økonomisk viktigste område i landet er slettelandet omkring elvene Donau, Tisa og Sava. I nord er det kontinentalt klima; kalde vintrer og varme fuktige somrer med mye regn. I sentrale deler er det middelhavsklima, det vil si varme, tørre somrer og relativt kalde vintrer med snø.

Miljøproblemer i Serbia er særlig luftforurensing rundt Beograd og andre industribyer. Det er også problemer med vannforurensing på grunn av industriavfall som blir dumpet i elvene.

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Serbia ville vi trenge 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har bodd folk i Serbia i 8000 år. Området var en del av Romerriket og fra 600-tallet vandret slaviske stammer inn fra nord. Serbia ble ortodoks kristent på slutten av 800-tallet, praktfulle kirker og klostre vitner om en kulturell storhetstid på 1200-1300-tallet. Riket gikk i oppløsning og området var under tyrkisk herredømme i over 500 år. Storhetstiden ble ideologisert, målet var lenge å forene alle serbere i en stat, noe som førte til kriger på Balkan på 1800-tallet der Serbia erobret store områder, frem til de tapte for Østerrike under 1. verdenskrig.

Det ble opprettet en felles sørslavisk (jugoslavisk) stat i 1918, der Serbia ble ledende part. Staten gikk i oppløsning i 1992 da Slovenia, Kroatia, Bosnia-Hercegovina og Makedonia erklærte seg selvstendige, noe som førte til voldsomme krigshandlinger på Balkan på 90-tallet.Serbia og Montenegro sto igjen og tok i 2003 navnet ”Serbia og Montenegro” til de ble oppløst tre år senere.

Samfunn og politikk

1989 ble Milošević president og hans militante nasjonalistiske prosjekt, å forene alle serbere i et ”Stor-Serbia”, førte til mye ulykke på Balkan. Jugoslavia ble derfor utestengt av FN i 1992 og oppløsningen av staten ble blodig. I 1998 startet massakrene i Kosovo (en provins i Serbia) som endte i at NATO bombet Serbia til de ga opp. Motstanden mot Milošević økte på slutten av 90-tallet og i 2000 vant opposisjonen valget. Da han nektet å gå av, tvang folket, politi og militære ham ned. Siden den gang har det sakte men sikkert gått fremover etter 13 år med krig og vanstyre. I 2001 ble Milošević arrestert i Haag, anklaget for korrupsjon og maktmisbruk, men han døde før rettsaken var over. Også andre ledere har senere blitt arrestert tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten, massedrap, voldtekt, mishandling, ran og etnisk rensing. I 2008 erklærte provinsen Kosovo seg selvstendig, noe Serbia mente var folkerettsstridig, men som Den Internasjonale Domstolen godtok i 2010.

Økonomi og handel

Krigen i 1990-årene og NATO-bombingen i 1999 bidro til å ødelegge Serbias økonomi betydelig. I år 2000 da opposisjonen vant etterlot Milošević seg et skakkjørt land med en økonomi på bare halvparten av det den var i 1990. Etter Milošević har det blitt gjennomført omfattende reformer og det er oppnådd noe stabilitet og svak vekst i økonomien. Privatisering har vært sentralt og investeringene fra utlandet øker. Men, Serbia står fremdeles overfor betydelige økonomiske utfordringer: Høy arbeidsløshet, stor utenlandsgjeld, mangel på kompetanse, teknologisk utdatert industri, ineffektive bedrifter og manglende investeringer. Serbia jobber mot EU-medlemskap og har fått til en handelsavtale med EU fra 2010. De ønsker også bli medlem i Verdens Handelsorganisasjon, WTO.

Skillet mellom by og land er stort, og fattigdommen er størst på landsbygda i de sørlige delene av landet. Finanskrisa rammet Serbia hardt og i 2012 nådde arbeidsledigheten en topp på 25.5%

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Serbia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  88 360
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  29,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  31,1
  Prosent
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  8 762 027
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,4
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,185
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,787
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  75
  År
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  440
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  48 342
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  32 367
  Personer
  Internt fordrevne
  97 000
  Internt fordrevne
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  0
  Fredsindeksen
  1,851
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  6
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  24
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,96
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  5,28
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  14,36
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,9
  Hektar per person
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  3
  Drapsrate
  1,39
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,4
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,969
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  16,54
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  39
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  29,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  34,40
  Prosent
  Lykkeindeks
  5,40
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  68,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  97
  Prosent
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,5
  Prosent
  Alfabetisme
  98,0
  Prosent
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,2
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  96
  Prosent
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  43,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  13,1
  Prosent
  Barnearbeid
  7,0
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  6
  Prosent
  Sekundærnæring
  30
  Prosent
  Tertiærnæring
  61
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  33 102 741 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data