[[suggestion]]
Serbia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Beograd

Etniske grupper

Serbere 83.3%, ungarere 3.5%, romanifolk 2.1%, bosniere 2%, andre 5.7% ukjent 3.4% (2011)

Språk

Serbisk 88.1% (offisielt), ungarsk 3.4%, bosnisk 1.9%, romani 1.4%, andre 3.4%, ukjent 1.8% (2011) Flere andre offisielle i Vojvodina-provinsen.

Religion

Serbisk ortodoks 84.6%, katolikker 5%, muslimer 3.1%, ateister 1.1%, protestanter 1%, andre 0.8%, ukjent 4.5% (2011)

Styreform

Republikk

Areal

88 360 km2

Myntenhet

Serbiske dinarer

BNI pr innbygger

14 515 PPP$

Nasjonaldag

15. februar

Andre landsider

Geografi

Serbia kan deles inn i lavlandet i nord og høylandet i sør. Høylandet er en sørlig fortsettelse av den alpine fjellsonen fra Alpene og Karpatene og Balkanfjellene i øst. Høyeste fjell er Daravica (2656 moh.). I lavlandet ved Donau er det gressletter. På fjellskråningene er det skog av løvtrær blandet med sypress og aleppofuru. Opp mot skoggrensen ved 2000 moh er det barskoger av gran, edelgran og furu. Deler av landet er ofte utsatt for jordskjelv. Det økonomisk viktigste område i landet er slettelandet omkring elvene Donau, Tisa og Sava. I nord er det kontinentalt klima; kalde vintrer og varme fuktige somrer med mye regn. I sentrale deler er det middelhavsklima, det vil si varme, tørre somrer og relativt kalde vintrer med snø.

Miljøproblemer i Serbia er særlig luftforurensing rundt Beograd og andre industribyer. Det er også problemer med vannforurensing på grunn av industriavfall som blir dumpet i elvene.

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Serbia ville vi trenge 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har bodd folk i Serbia i 8000 år. Området var en del av Romerriket og fra 600-tallet vandret slaviske stammer inn fra nord. Serbia ble ortodoks kristent på slutten av 800-tallet, praktfulle kirker og klostre vitner om en kulturell storhetstid på 1200-1300-tallet. Riket gikk i oppløsning og området var under tyrkisk herredømme i over 500 år. Storhetstiden ble ideologisert, målet var lenge å forene alle serbere i en stat, noe som førte til kriger på Balkan på 1800-tallet der Serbia erobret store områder, frem til de tapte for Østerrike under 1. verdenskrig.

Det ble opprettet en felles sørslavisk (jugoslavisk) stat i 1918, der Serbia ble ledende part. Staten gikk i oppløsning i 1992 da Slovenia, Kroatia, Bosnia-Hercegovina og Makedonia erklærte seg selvstendige, noe som førte til voldsomme krigshandlinger på Balkan på 90-tallet.Serbia og Montenegro sto igjen og tok i 2003 navnet ”Serbia og Montenegro” til de ble oppløst tre år senere.

Samfunn og politikk

1989 ble Milošević president og hans militante nasjonalistiske prosjekt, å forene alle serbere i et ”Stor-Serbia”, førte til mye ulykke på Balkan. Jugoslavia ble derfor utestengt av FN i 1992 og oppløsningen av staten ble blodig. I 1998 startet massakrene i Kosovo (en provins i Serbia) som endte i at NATO bombet Serbia til de ga opp. Motstanden mot Milošević økte på slutten av 90-tallet og i 2000 vant opposisjonen valget. Da han nektet å gå av, tvang folket, politi og militære ham ned. Siden den gang har det sakte men sikkert gått fremover etter 13 år med krig og vanstyre. I 2001 ble Milošević arrestert i Haag, anklaget for korrupsjon og maktmisbruk, men han døde før rettsaken var over. Også andre ledere har senere blitt arrestert tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten, massedrap, voldtekt, mishandling, ran og etnisk rensing. I 2008 erklærte provinsen Kosovo seg selvstendig, noe Serbia mente var folkerettsstridig, men som Den Internasjonale Domstolen godtok i 2010.

Økonomi og handel

Krigen i 1990-årene og NATO-bombingen i 1999 bidro til å ødelegge Serbias økonomi betydelig. I år 2000 da opposisjonen vant etterlot Milošević seg et skakkjørt land med en økonomi på bare halvparten av det den var i 1990. Etter Milošević har det blitt gjennomført omfattende reformer og det er oppnådd noe stabilitet og svak vekst i økonomien. Privatisering har vært sentralt og investeringene fra utlandet øker. Men, Serbia står fremdeles overfor betydelige økonomiske utfordringer: Høy arbeidsløshet, stor utenlandsgjeld, mangel på kompetanse, teknologisk utdatert industri, ineffektive bedrifter og manglende investeringer. Serbia jobber mot EU-medlemskap og har fått til en handelsavtale med EU fra 2010. De ønsker også bli medlem i Verdens Handelsorganisasjon, WTO.

Skillet mellom by og land er stort, og fattigdommen er størst på landsbygda i de sørlige delene av landet. Finanskrisa rammet Serbia hardt og i 2012 nådde arbeidsledigheten en topp på 25.5%

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Serbia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  1 687 810 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,001
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  25,50
  prosent
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,667
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  56,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  37 667
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  5,28
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  88 360
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,96
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  29,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  31,1
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  2,9
  Hektar per person
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  0
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,851
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  99,4
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  15,67
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  39
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  31,18
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  68,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  8
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,8
  Prosent av BNP
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  5,6
  Prosent
  Undervektige barn
  3,9
  Prosent
  Veksthemmede barn
  6,00
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  6
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,4
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  75
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  17
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  15,60
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  16
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  19
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,7
  Prosent
  Alfabetisme
  98,8
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  95,2
  Prosent
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,185
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  30,7
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  44,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  34,40
  Prosent
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  88,1
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  24
  Prosent
  Vannuttak
  5,2
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  21
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  77
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  4 272
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  43,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  13,5
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  41 431 648 801
  US Dollar
  BNP per innbygger
  5 901
  US Dollar
  Primærnæring
  6
  Prosent
  Sekundærnæring
  30
  Prosent
  Tertiærnæring
  61
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,39
  Prosent
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  70,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Serbia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  440
  Personer
  Befolkningstall
  8 762 027
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  48 342
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  32 367
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,787
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  97 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
  Lykkeindeks
  5,60
  Skala: 1-10 (der 10 er best)