[[suggestion]]
Syria

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Damaskus

Etniske grupper

Arabere 90.3%, kurdere, armenere og andre 9.7%

Språk

Arabisk (offisielt), kurdiskspråklige og armenskspråklige minoriteter. Fransk og engelsk er noe brukt.

Religion

Sunnimuslimer 74%, alawitter, drusere og andre muslimske minoriteter 16%, kristne (ulike retninger) 10%, jøder (små samfunn i Damaskus, Al Qamishli og Aleppo)

Innbyggertall

21 millioner

Styreform

Autoritær enhetsstat

Areal

186 475 km²

Myntenhet

Syrisk pund

Andre landsider

Geografi

Syria består i hovedsak av fjell og sletter som brer seg utover trefjerdedeler av landet. Slette- og fjellandskapet er lokalisert midt i landet, mellom det fuktige kystklimaet i vest og de halvtørre ørkenområdene sørøst i landet. På grunn av lite nedbør på slettene har myndighetene satt i gang et stort vanningsprosjekt for å bedre kvaliteten på og øke andelen av jordbruksland. Kloakkutslipp og forurensning fra olje- og industrisektoren, og i senere tid også krig og konflikt, har ført til knapphet på rent vann. Mangel på nedbør har også forårsaket problemer som avskoging, overbeiting, jorderosjon og forørkning.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Syria ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Syria var i oldtiden et viktig gjennomgangsland for handelen mellom Egypt, Lilleasia og Babylonia, samt for folkevandringer og krigertog. Siden 1516 og frem til slutten av den første verdenskrigen var Syria en del av det tyrkisk-styrte Osmanske riket. I 1920 ble Syria fransk protektorat (en type koloni) og fikk først sin uavhengighet i 1944. I løpet av Seksdagerskrigen i 1967 mistet Syria Golanhøydene til Israel. Syria prøvde å ta tilbake områdene i 1973, men mislyktes. Forholdet til nabolandet Israel har siden vært anspent. I 1970 kom Hafez al-Assad fra det pan-arabiske, sosialistiske Baath-partiet til makten ved et ikke-blodig militærkupp. Assad-regimet har hatt kontrollen siden. Da Hafez al-Assad døde i 2000, tok hans sønn Bashar al-Assad over presidentembetet. I 1976 involverte Syria seg i den libanesiske borgerkrigen. Først i 2005 trakk Syria sine tropper ut av landet etter press fra det internasjonale samfunnet og den libanesiske opposisjonen.

Samfunn og politikk

Formelt er Syria en parlamentarisk republikk, men i praksis har landet fungert mer som et autoritært regime. Makten er i hovedsak konsentrert hos presidenten og hans nærmeste rådgivere fra militæret og sikkerhetspolitiet. Opposisjonen i landet undertrykkes. Syria beskyldes også for å støtte opp om den libanesiske sjiamuslimske militære organisasjonen Hizbollah. I mars 2011 brøt det ut et folkelig opprør i Syria, rettet mot president Bashar al-Assads styre. Opprørerene krevde Assads avgang, demokrati og respekt for menneskerettigheter. Presidenten opphevet unntakstilstanden som hadde vart siden 1963 og lovet politiske reformer. Samtidig slo regimet hardt ned på opprøret, og situasjonen utviklet seg til en borgerkrig. Assad-regimet disponerer et stort våpenarsenal og bruker massiv makt for å beholde makten. Samtidig har regimet mistet kontrollen i store deler av landet, hvor ulike opprørsgrupper har fotfeste. Den islamske staten (IS), som kontrollerer store deler av Irak, har også kontroll over store deler av Syria. Menneskerettighetsorganisasjoner og FN har uttrykt bekymring for Assad-regimet og opprørsstyrkers bruk av terror og vold mot befolkningen.

Økonomi og handel

Syrias økonomi og handel er hovedsakelig basert på jordbruk, industri og olje. Olje er landets viktigste inntektskilde. Tidligere importerte Syria i hovedsak råvarer fra andre land, men nyere tid, på grunn av myndighetenes økte satsing på jordbruksektoren, produserer og eksporterer Syria egne jordbruksprodukter som bomull, frukt og grønnsaker. Store deler av Syrias næringsvirksomhet, også oljeproduksjonen, er eid og kontrollert av staten. Siden 1990-tallet har myndighetene gradvis forsøkt å reformere og liberalisere økonomien, men foreløpig har de ikke lykkes å bli en integrert del av det globale verdensmarkedet. Økonomien er sterkt preget av borgerkrigen i landet, blant annet på grunn av internasjonale sanksjoner, den massive flukten av befolkningen, og de direkte ødeleggelsene som resultat av mye bombing.   

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Syria på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  185 180
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  25,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  2,7
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  18 284 407
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,7
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,554
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,536
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  76
  År
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  74
  År
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  19,3
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2 745
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  6 455 404
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  589 410
  Personer
  Internt fordrevne
  6 784 000
  Internt fordrevne
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  44 303
  Fredsindeksen
  3,600
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  17
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,95
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,60
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,63
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  13
  Drapsrate
  2,20
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  96,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,851
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  14
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  9,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  19,1
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  111,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  70
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  96,4
  Prosent
  Alfabetisme
  86,3
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  90,2
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  96
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  27,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  33
  Prosent
  Tertiærnæring
  49
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  4 597 087 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data