[[suggestion]]
Syria

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Damaskus

Etniske grupper

Arabere 50%, alawitter 15%, kurdere 10%, levantinere 10%, assyrere, armenere og andre 15%

Språk

Arabisk (offisielt), kurdiskspråklige og armenskspråklige minoriteter. Fransk og engelsk er noe brukt.

Religion

Sunnimuslimer 74%, alawitter, sjiamuslimer og andre muslimske minoriteter 13%, ulike kristne retninger 10%, drusere 3%, jøder (spesielt i Golanhøydene)

Innbyggertall

19 454 263 (2018)

Styreform

Autoritær enhetsstat

Areal

185 180 km²

Myntenhet

Syrisk pund

Nasjonaldag

17. april

Andre landsider

Geografi

Store deler av Syria er fjell og sletter, med ørken i øst og den frodige middelhavskysten i vest. Midt i landet er det slette- og fjellandskap, mellom det fuktige kystklimaet og de halvtørre ørkenområdene.

På grunn av lite nedbør på slettene har myndighetene satt i gang et stort vanningsprosjekt for å bedre kvaliteten og øke andelen av jordbruksland. Kloakkutslipp og forurensning fra olje- og industrisektoren, og i senere tid også krig og konflikt, har ført til knapphet på rent vann. Mangel på nedbør har også forårsaket problemer som avskoging, overbeiting, jorderosjon og forørkning.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Syria ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Syria var i oldtiden en hovedåre for handelen mellom Egypt, Lilleasia og Babylonia, samt for folkevandringer og krigertog. Territoriet var en del av det tyrkisk-styrte osmanske riket fra 1516 til slutten av første verdenskrig. I 1920 ble Syria fransk protektorat (en type koloni) og fikk først sin uavhengighet i 1946. I løpet av Seksdagerskrigen i 1967 mistet Syria Golanhøydene til nabolandet Israel. Syria mislyktes i å ta tilbake områdene i 1973, og forholdet mellom landene har siden vært anspent. Denne konstante krigstilstanden har legitimert Syrias strenge diktatur.

Mellom uavhengigheten og 1963 opplevde landet 16 militærkupp, og åtte år med parlamentarisk styre, før det pan-arabiske, sosialistiske Baath-partiet tok makten ved et blodløst kupp. Hafez al-Assad tok etter hvert all kontroll og gjorde ettpartistaten til et enmannsregime. Da Hafez al-Assad døde i 2000, tok hans sønn Bashar al-Assad over presidentembetet.

I 1976 involverte Syria seg i den libanesiske borgerkrigen. Først i 2005 trakk Syria sine tropper ut av landet etter press fra det internasjonale samfunnet og den libanesiske opposisjonen.

Samfunn og politikk

Selv om Syria formelt er en parlamentarisk republikk, er regimet i virkeligheten et svært undertrykkende diktatur, med tette bånd til militæret og sikkerhetspolitiet. Makten er i hovedsak konsentrert hos presidenten. Under Bashar al-Assad har Syria, helt fram til den arabiske våren, vært Midtøstens mest undertrykkende militærdiktatur. Opposisjonen i landet undertrykkes, og pressen er under statlig kontroll. 

I mars 2011 nådde den arabiske våren Syria, og voldsomme demonstrasjoner mot president Bashar al-Assads diktatur blusset opp. Presidenten opphevet unntakstilstanden som hadde vart siden 1963 og lovet politiske reformer, men dette var ikke nok; opprørerne krevde Assads avgang. Samtidig slo regimet hardt ned på opprøret, og situasjonen utviklet seg til en borgerkrig.

Assad-regimet disponerer et stort våpenarsenal og hadde en av verdens sterkeste militærstyrker i 2011. Likevel mistet regimet kontroll over store deler av landet, og siden 2011 har landet vært i en brutal borgerkrig. Flere tusen forskjellige opprørsgrupper konkurrerte om landområder. Terrorgruppen Den islamske staten (IS) kontrollerte i noen år store deler av Syria og nabolandet Irak, men tapte nesten alt territoriet i 2017. Menneskerettighetsorganisasjoner og FN har gransket og fordømt både Assad-regimet og opprørsstyrkers bruk av tortur, masseødeleggelsesvåpen og vold mot befolkningen i krigen. FNs sikkerhetsråd har imidlertid vært handlingslammet, da ulike internasjonale interesser og parter har vært sterke. 

Økonomi og handel

Syrias økonomi og handel er hovedsakelig basert på jordbruk, industri og olje. Olje er landets viktigste inntektskilde. Tidligere importerte Syria i hovedsak råvarer fra andre land, men i nyere tid, på grunn av myndighetenes økte satsing på jordbruksektoren, produserer og eksporterer Syria egne jordbruksprodukter som bomull, frukt og grønnsaker. Samtidig har jordbruket vært truet av tørke og vanskjøtsel, slik at staten i 2009 måtte importere hvete for første gang på 20 år.

Før borgerkrigen, i 2009, var 30% av Syrias befolkning ansett som fattige, og arbeidsledigheten var 25%.

Store deler av Syrias næringsvirksomhet, også oljeproduksjonen, er eid og kontrollert av staten. I 1991 forsøkte Hafez al-Assad å liberalisere økonomien, uten å privatisere statlig eide firmaer. Bare arabiske land investerte i Syria, mens Vesten var kritisk til både økonomien og politikken i landet. Hans sønn Bashar gikk adskillig lengre med økonomiske reformer på 2000-tallet; resultatet var at den samme makteliten endte opp som private eiere av selskaper, istedenfor statlige eiere.

Borgerkrigen har medført enorme økonomiske tap, blant annet på grunn av internasjonale sanksjoner, flyktningstrømmer ut av landet, og de voldsomme ødeleggelsene forårsaket av bomber.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Syria på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  10 360 840 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  1,7
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,029
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  35,20
  prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,421
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  55,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  19,3
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  30 704
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,60
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,0
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  185 180
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,94
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  25,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  2,7
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  24 950
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  3,600
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  96,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  13
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  71,78
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  111,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  985
  Antall
  Hjemsendte penger
  3
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  4,1
  Prosent av BNP
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  11,5
  Prosent
  Veksthemmede barn
  27,50
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  17
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,7
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  76
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  97
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  1,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  9
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  54
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  19
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  92,5
  Prosent
  Alfabetisme
  80,8
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  63,2
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,554
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  9,0
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  14,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  13,20
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  1
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  950
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  27,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  8,1
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  40 405 006 007
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 058
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  33
  Prosent
  Tertiærnæring
  49
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,80
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  34,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  80
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2 745
  Personer
  Befolkningstall
  18 284 407
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  6 455 404
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  589 410
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,536
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  6 784 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  74
  År
  Lykkeindeks
  3,46
  Skala: 1-10 (der 10 er best)