Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Syria

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Damaskus

Etniske grupper

Arabere 90.3%, kurdere, armenere og andre 9.7%

Språk

Arabisk (offisielt), kurdiskspråklige og armenskspråklige minoriteter. Fransk og engelsk er noe brukt.

Religion

Sunnimuslimer 74%, alawitter, drusere og andre muslimske minoriteter 16%, kristne (ulike retninger) 10%, jøder (små samfunn i Damaskus, Al Qamishli og Aleppo)

Innbyggertall

21 millioner

Styreform

Autoritær enhetsstat

Areal

186 475 km²

Myntenhet

Syrisk pund

Andre landsider

Geografi

Syria består i hovedsak av fjell og sletter som brer seg utover trefjerdedeler av landet. Slette- og fjellandskapet er lokalisert midt i landet, mellom det fuktige kystklimaet i vest og de halvtørre ørkenområdene sørøst i landet. På grunn av lite nedbør på slettene har myndighetene satt i gang et stort vanningsprosjekt for å bedre kvaliteten på og øke andelen av jordbruksland. Kloakkutslipp og forurensning fra olje- og industrisektoren, og i senere tid også krig og konflikt, har ført til knapphet på rent vann. Mangel på nedbør har også forårsaket problemer som avskoging, overbeiting, jorderosjon og forørkning.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Syria ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Syria var i oldtiden et viktig gjennomgangsland for handelen mellom Egypt, Lilleasia og Babylonia, samt for folkevandringer og krigertog. Siden 1516 og frem til slutten av den første verdenskrigen var Syria en del av det tyrkisk-styrte Osmanske riket. I 1920 ble Syria fransk protektorat (en type koloni) og fikk først sin uavhengighet i 1944. I løpet av Seksdagerskrigen i 1967 mistet Syria Golanhøydene til Israel. Syria prøvde å ta tilbake områdene i 1973, men mislyktes. Forholdet til nabolandet Israel har siden vært anspent. I 1970 kom Hafez al-Assad fra det pan-arabiske, sosialistiske Baath-partiet til makten ved et ikke-blodig militærkupp. Assad-regimet har hatt kontrollen siden. Da Hafez al-Assad døde i 2000, tok hans sønn Bashar al-Assad over presidentembetet. I 1976 involverte Syria seg i den libanesiske borgerkrigen. Først i 2005 trakk Syria sine tropper ut av landet etter press fra det internasjonale samfunnet og den libanesiske opposisjonen.

Samfunn og politikk

Formelt er Syria en parlamentarisk republikk, men i praksis har landet fungert mer som et autoritært regime. Makten er i hovedsak konsentrert hos presidenten og hans nærmeste rådgivere fra militæret og sikkerhetspolitiet. Opposisjonen i landet undertrykkes. Syria beskyldes også for å støtte opp om den libanesiske sjiamuslimske militære organisasjonen Hizbollah. I mars 2011 brøt det ut et folkelig opprør i Syria, rettet mot president Bashar al-Assads styre. Opprørerene krevde Assads avgang, demokrati og respekt for menneskerettigheter. Presidenten opphevet unntakstilstanden som hadde vart siden 1963 og lovet politiske reformer. Samtidig slo regimet hardt ned på opprøret, og situasjonen utviklet seg til en borgerkrig. Assad-regimet disponerer et stort våpenarsenal og bruker massiv makt for å beholde makten. Samtidig har regimet mistet kontrollen i store deler av landet, hvor ulike opprørsgrupper har fotfeste. Den islamske staten (IS), som kontrollerer store deler av Irak, har også kontroll over store deler av Syria. Menneskerettighetsorganisasjoner og FN har uttrykt bekymring for Assad-regimet og opprørsstyrkers bruk av terror og vold mot befolkningen.

Økonomi og handel

Syrias økonomi og handel er hovedsakelig basert på jordbruk, industri og olje. Olje er landets viktigste inntektskilde. Tidligere importerte Syria i hovedsak råvarer fra andre land, men nyere tid, på grunn av myndighetenes økte satsing på jordbruksektoren, produserer og eksporterer Syria egne jordbruksprodukter som bomull, frukt og grønnsaker. Store deler av Syrias næringsvirksomhet, også oljeproduksjonen, er eid og kontrollert av staten. Siden 1990-tallet har myndighetene gradvis forsøkt å reformere og liberalisere økonomien, men foreløpig har de ikke lykkes å bli en integrert del av det globale verdensmarkedet. Økonomien er sterkt preget av borgerkrigen i landet, blant annet på grunn av internasjonale sanksjoner, den massive flukten av befolkningen, og de direkte ødeleggelsene som resultat av mye bombing.   

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Syria på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  28,2
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  27,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  10,8
  Prosent
  Primærnæring
  18
  Prosent
  Sekundærnæring
  33
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  49
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  185 180
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  25,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  2,7
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  18 270
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,7
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  76
  År
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  74
  År
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  4,0
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  2
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  96,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,851
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,554
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,536
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  13
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  12,40
  Prosent
  Global lykkeindeks
  19,1
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  107,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  2
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  999
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  96,3
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  19,3
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2 745
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  4 872 585
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  21 113
  Personer
  Internt fordrevne
  7 600 000
  Internt fordrevne
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  54 690
  Fredsindeksen
  2,830
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  4,1
  Prosent av BNP
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  13
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  54
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  68
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  17
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  13
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  81,49
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,95
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,87
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,63
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  70
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  96,4
  Prosent
  Alfabetisme
  86,3
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  90,2
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  96
  Prosent
 •  

  Syria

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  40 405 006 007
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 080
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  3,34