[[suggestion]]
USA
USAs flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Washington D.C.

Etniske grupper

Hvite 72,4 %, svarte 12,6 %, asiater 4,8 %,amerindianere og urinnvånere i Alaska 0,9 %, urinvånere på Hawai og andre stillehavsøyer 0,2 %, andre 6,2 %, blandet etnisk bakgrunn 2,9 % Omtrent 16,3 % av USAs befolkning er "hispanic", og har opprinnelse fra Mellom- og Sør-Amerika eller Spania. (2010)

Språk

Engelsk 79 %, spansk 13 %, andre indoeuropeiske språk 3,7 %, asiatiske og stillehavsspråk 3,4 %, andre 1 %. På Hawai er hawaiisk offisielt språk, og i Alaska er det 20 offisielle urfolksspråk. (2015)

Religion

Protestanter 46,5 %, romersk-katolske 20,8 %, jøder 1,9 %, mormonere 1,6 %, andre kristne 0,9 %, , muslimer 0,9 %, Jehovas vitner 0,8 %, buddhister 0,7 %, hinduister 0,7 %, andre/uspesifisert 2,6 %, ingen 22,8 % (2014)

Innbyggertall

324 459 000

Styreform

Konstitusjonell føderal republikk

Areal

9 831 510 km2

Myntenhet

Dollar

BNI pr innbygger

57 638 PPP$

Nasjonaldag

4. juli

Andre landsider

Geografi

USA er verdens fjerde største land. Landskapet er variert. Sletter strekker seg fra Atlanterhavet mot skogkledde åser i øst. Mississippi-Missourielven, verdens fjerde største elvesystem, gjennomskjærer USA og springer ut i Mexicogulfen. Store sletter preger landskapet vestover mot fjellkjeden Rocky Mountains. Områdene vest for fjellkjeden domineres av ørken og platålignende fjellformasjoner som Grand Canyon. Sierra Nevada-fjellene går langs Stillehavskysten, parallelt med Rocky Mountains. Mount McKinley på 6194 meter over havet er landets høyeste fjell og ligger i Alaska. Størsteparten av USA har temperert klima, men tropisk klima dominerer på Hawaii og i Florida, og polart klima preger Alaska.

Bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler forurenser grunnvannet, og mangel på drikkevann i enkelte områder gjør det nødvendig med regulering av forbruket. I delstaten California har det vært tørke siden 2011. I tillegg er USA blant landene i verden som slipper ut mest CO2.

Earth Earth Earth Earth Ecoprint

4.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i USA ville vi trenge 4.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det er funnet spor etter vikinger i det som er dagens USA, men området ble ikke kolonisert av europeerne før 1500 e.Kr. I 1776 løsrev 13 kolonier på Atlanterhavskysten seg fra Storbritannia, noe som førte til dannelsen av USA. Landutvidelsen fant sted gradvis, og først i 1853 fikk USA sin nåværende utstrekning. De to delstatene Alaska og Hawaii ble inkludert i 1959. I 1861 brøt det ut borgerkrig mellom nord- og sørstatene. Sørstatene overgav seg i 1865, noe som resulterte i at slaveriet ble avskaffet. Borgerkrigen var viktig for strategi- og våpenutvikling, og første verdenskrig styrket USAs omdømme som militærmakt. USA deltok på de alliertes side under andre verdenskrig. Etter krigen ble landet det første faste medlemmet av FNs sikkerhetsråd.

I etterkrigstiden ble USA verdens mektigste nasjon. Landet bidro med politisk og økonomisk støtte til land som måtte gjenoppbygges  i Vest-Europa. Målet var å stanse Sovjetunionens kommunistiske innflytelse. Denne maktkampen kalles for den kalde krigen. Den kom til uttrykk i Korea- og Vietnamkrigen, Cubakrisen og atomvåpenopprustningen. Da Sovjetunionen ble oppløst i 1989-91 var USA lenge verdens eneste supermakt. Etter terrorangrepet 11. september 2001 innledet USA den såkalte "krigen mot terror".

Samfunn og politikk

USA er en forbundsrepublikk bestående av 50 stater. Føderale myndigheters (presidenten og regjeringen m.fl.) ansvarsområde omfatter utenrikspolitikk, forsvar, borgerrettigheter, toll og post, sentralbanken, samt regulering av handel mellom delstatene. Delstatenes ansvar er hovedsakelig den allmenne lovgiving. Grunnloven fra 1787 er fortsatt gjeldende, men med enkelte tilleggsbestemmelser.

USAs kongress består av to kamre; Senatet og Representantenes hus. Presidenten er både regjeringssjef og leder av det militæret, og kan nedlegge veto mot lovforslag fra Kongressen. USA har et flerpartisystem, hvor Demokratene og Republikanerne dominerer. Etter at den kontroversielle republikaneren Donald Trump ble president i 2017, har det politiske klimaet i landet endret seg. Spørsmålet om russisk innblanding under Trumps valgkamp ligger som en skygge over Det hvite hus. 

Rettsvesenet i landet er komplisert, ettersom hver av de 50 delstatene har ulike rettssystemer. USA er en nasjon bygd på immigrasjon, og består av svært mange etniske grupper. Andelen innbyggere med europeiske aner er synkende, mens den latinamerikanske delen av befolkningen stadig øker.

Økonomi og handel

USA er verdens ledende økonomiske stormakt. Det frie markedssystemet har tradisjonelt preget landets økonomi. Det vektlegges at myndighetene skal legge til rette for et velfungerende næringsliv, uten selv å blande seg for mye inn. På grunn av variasjoner i beliggenhet, naturressurser, klima, transport og kommunikasjon har USA en variert næringsstruktur med store regionale forskjeller. Tjenesteytende næringer står for hoveddelen av bruttonasjonalprodukt (BNP), etterfulgt av industri, bergverk, og bygg- og anleggsvirksomhet.

Landet er langt fremme innen forskning og utvikling. Utenrikshandelen er svært viktig for USA, og i de senere årene har tyngdepunktet for handelen flyttet seg fra Europa til Asia. USA har vært pådriver i etableringen av frihandelsorganisasjonen WTO og frihandelsavtaler som NAFTA.

Finanskrisen i 2008 førte til lavkonjunktur i USA. BNP sank, arbeidsledigheten økte, og staten gikk med stort underskudd. I årene etter gikk det sakte med den økonomiske veksten, og det var ikke før i 2014 at arbeidsledigheten sank, og forbruket økte slik at økonomien ble merkbart bedre. Likevel har landet et stor statsgjeld og et enormt budsjettunderskudd som påvirker både økonomi og politikk. 

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. USA er fast medlem i Sikkerhetsrådet og informasjon som følger er knyttet til deres rolle i dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Utenrikspolitikk

USA er fortsatt verdens ledende supermakt. Landet har militære styrker plassert i alle verdensdeler og handler varer og våpen med mange andre land. Ingen andre land har like stor militær slagkraft, mye takket være USAs overlegne teknologi.

USA er aktivt involvert i en lang rekke land. De støtter USA-vennlige regjeringer, og motarbeider dem som er kritiske til USA. Dette skjer i form av pengestøtte, våpen, trenings- eller utdanningsprogrammer, og til tider gjennom direkte militært engasjement.

USA er verdens mektigste land og jobber aktivt for å forbli det. Et eksempel på det er landets bruk av penger på militæret. Setter man opp en liste over de ti landene i verden som bruker mest penger på militæret er USA øverst – og bruker mer enn de neste syv landene til sammen.

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

USA har flere nære allierte i Sikkerhetsrådet. Storbritannia, som USA fikk sin uavhengighet fra for rundt 250 år siden, er landets nærmeste allierte.

Andre land er skeptiske til det de ser på som amerikansk dominans. Dette gjelder særlig Russland og Kina.

Forholdet mellom USA og Russland har i lang tid vært anstrengt. Det ble kraftig forverret i 2013 da Russland ga midlertidig asyl til Edward Snowden, mannen som hadde lekket hemmelige militære dokumenter til media. Forholdet har også blitt dårligere i forbindelse med utviklingen i Ukraina og på Krimhalvøya. USA fordømmer Russlands opptreden og inngripen på Krim.

Forholdet mellom USA og Kina er til tider anstrengt, men preget av en viss grad av gjensidig økonomisk avhengighet. Dette tvinger fram et partnerskap og utgjør en stabiliserende faktor. Kinas voksende økonomi gjør at landet får en stadig viktigere rolle i det internasjonale samfunnet. Denne rollen fyller de ganske annerledes enn USA. Kina fungerer derfor ofte som en stille motmakt mot USA.

Tips

Som verdens rikeste og mest innflytelsesrike land, kan USA legge press på de andre landene i Sikkerhetsrådet for å oppnå støtte. Dette presset vil fungere best mot små land.

USA har et veldig nært forhold til Saudi Arabia, som leder an i koalisjonen mot Houti-bevegelsen i Jemen. Selv om USA ikke deltar med militære styrker i koalisjonen, så støtter de koalisjonen med både militær etterretning og logistikk. Mange av våpnene som brukes av koalisjonen, kjøpes fra USA og andre vestlige land.

USA er vant til å være dominerende i Sikkerhetsrådet. Landet må likevel være forberedt på kritikk fra Russland, Kina og Bolivia hvis det blir diskusjon om militær intervensjon fra Vesten, eller å fordømme Iran for angivelig støtte til houtiene. Det vil også kunne brukes mot USA at de så langt har snakket om behovet for militær tilbakeholdenhet, mens de samtidig støtter den ene partens massive luft- og bakkekrig mot houtiene. Det kan virke som om USA ønsker at houtibevegelsen skal bekjempes - uten at landet selv blir for tungt involvert.

Som alle de andre medlemmene i Sikkerhetsrådet, er USA opptatt av at det må bli bedre adgang for humanitær nødhjelp til Jemen. Våren 2018 var landet kritisk til koalisjonens forsøk på å erobre Hodeida, og ba om at denne bakkeoperasjonen måtte stanses for ikke å forverre den humanitære situasjonen i landet ytterligere.

USA er militært aktiv i Jemen som del av kampen mot internasjonal terrorisme. Dette skjer gjennom droneangrep og enkelte hemmelige bakkeoperasjoner gjennomført av spesialstyrkene NAVY SEALS. I noen av disse angrepene har medlemmer av ulike stammer som beskytter Al Qaida i sine områder også blitt drept, noe som har økt sjansene for nyrekruttering og hevndrap. USA samarbeider særlig med De forente arabiske emirater i kampen mot Al Qaida i Jemen. Dette er problematisk i forhold til dette landets sentrale rolle i felttoget for å erobre Hodeida. Kan USA være imot erobring av Hodeida og samtidig bevare sitt gode forhold til De forente arabiske emirater og resten av koalisjonen?

USA har i løpet av 2018 tatt flere initiativer for å fordømme Irans mulige rolle i konflikten. Senhøsten 2017 avfyrte houtiene flere raketter mot sivile mål inne i Saudi Arabia. Den amerikanske FN-ambassadøren Nikki Haley inviterte de andre medlemmene i Sikkerhetsrådet med på en studietur til Washington for at de skulle få se rester av rakettene som houtiene hadde avfyrt. I følge USA hadde både amerikansk etterretning og FNs egen ekspertgruppe for Jemen-sanksjonene fastslått at disse rakettene hadde rester av iranske firmalogoer inngravert i metallet.

Da Russland i februar 2018 la ned veto mot forslag om å fordømme Iran for brudd på våpenembargoen mot houtiene, var USA svært kritisk til dette. De anklaget Russland og de andre landene som enten stemte mot eller avstod (Kina, Bolivia, Kasakhstan) for å beskytte Iran mot å bli ansvarliggjort for handlingene de gjør i Jemen. USA mente at stemmene ga en indirekte støtte til houtienes trusler mot handelsskip på vei til fra Europa gjennom Middelhavet.  

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for USA på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  1,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,797
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  82,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  5 254 279
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  16,50
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,2
  Prosent
  Marine verneområder
  18
  Prosent
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  9 831 510
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,84
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  16,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  33,9
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  8,4
  Hektar per person
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  233
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,300
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  20
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  21,53
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  71
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  25,69
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  37,7
  Indeks (0-120)
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  3,1
  Prosent av BNP
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  0,5
  Prosent
  Veksthemmede barn
  2,10
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  7
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,0
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  79
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  12
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  15,30
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  20
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  3
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  95,1
  Prosent
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,203
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  40,5
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  19,49
  Prosent
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,0
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  89
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  830 584
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  10
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  12 994
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  12,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  19 485 394 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  59 928
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  21
  Prosent
  Tertiærnæring
  78
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,50
  Prosent
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  75,2
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  187 826
  Personer
  Befolkningstall
  326 766 748
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  2 520
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  929 850
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,924
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  81
  År
  Forventet levealder for menn
  76
  År
  Lykkeindeks
  6,89
  Skala: 1-10 (der 10 er best)