Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

USA
USAs flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Washington D.C.

Etniske grupper

Hvite 80%, svarte 13%, asiater 4%,amerindianere og urinnvånere i Alaska 1%, urinvånere på Hawai og andre stillehavsøyer 0,18. (Omtrent 15% av USAs befolkning er "hispanic", og har opprinnelse fra Mellom- og Sør-Amerika eller Spania.) (2007)

Språk

Engelsk 82,1%, spansk 10,7 %, andre indoeuropeiske språk 3,8 %, asiatiske og stillehavsspråk 2,7%, andre 0,7. På Hawai er hawaiisk offisielt språk. (2000)

Religion

Protestanter 51%, romersk-katolske 24%, mormonere 1,7 %, andre kristne 1,6 %, jøder 1,7 %, muslimer 0,6 % andre/uspesifisert/ingen 18,6% (2007)

Innbyggertall

325 128 634

Styreform

Konstitusjonell føderal republikk

Areal

9 831 510 km2

Myntenhet

Dollar

BNI pr innbygger

55 837 PPP$

Nasjonaldag

4. juli

Andre landsider

Geografi

USA er verdens fjerde største land. Landskapet er variert, med sletter som strekker seg fra Atlanterhavet mot skogkledde åser i øst. Mississippi-Missouri elven, verdens fjerde største elvesystem, gjennomskjærer USA og springer ut i Mexicogulfen. Store sletter preger landskapet vestover mot fjellkjeden Rocky Mountains.

Områdene vest for fjellkjeden domineres av ørken og platålignende fjellformasjoner som Grand Canyon. Sierra Nevada-fjellene går langs Stillehavskysten, parallelt med Rocky Mountains. Mount McKinley på 6194 meter over havet er landets høyeste fjell og ligger i Alaska. Størsteparten av USA har temperert klima, men tropisk klima dominerer på Hawaii og i Florida, og polart klima preger Alaska.

Svært høye utslippav karbondioksid (CO2) er et stort miljøproblem. Bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler forurenser grunnvannet, og mangel på drikkevann i enkelte områder gjør det nødvendig med regulering av forbruket. I delstaten California har det vært tørke siden 2011.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i USA ville vi trenge 3.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Arkeologiske utgravninger har avdekket spor etter vikinger i det som er dagens USA, men området ble ikke kolonisert av europeerne før 1500 e.Kr. I 1776 løsrev 13 kolonier på Atlanterhavskysten seg fra Storbritannia, noe som førte til dannelsen av USA. Landutvidelsen fant sted gradvis, og først i 1853 fikk USA sin nåværende utstrekning. De to delstatene Alaska og Hawaii ble inkludert i 1959.

I 1861 brøt det ut borgerkrig mellom nord- og sørstatene. Sørstatene overgav seg i 1865, noe som resulterte i avskaffelse av slaveriet. Borgerkrigen var viktig for strategi- og våpenutvikling, og første verdenskrig styrket USAs omdømme som militærmakt. USA kom godt ut av andre verdenskrig, og ble det første faste medlemmet av FNs sikkerhetsråd.

Landet er eneste gjenværende supermakt etter Sovjetunionens fall på 1990-tallet. USA ble i 2001 utsatt for terrorangrep, og har i ettertid ledet an i kampen mot terrorisme.

Samfunn og politikk

USA er en forbundsrepublikk bestående av 50 stater. Føderale myndigheters (presidenten og regjeringen m.fl.) ansvarsområde omfatter utenrikspolitikk, forsvar, borgerrettigheter, toll og post, sentralbanken, samt regulering av handel mellom delstatene. Delstatenes ansvar er hovedsakelig den allmenne lovgiving. Grunnloven fra 1787 er fortsatt gjeldende, men med enkelte tilleggsbestemmelser.

USA har et flerpartisystem, hvor demokratene og republikanerne dominerer. USAs kongress består av to kamre; Senatet og Representantenes hus. Presidenten er både regjeringssjef og leder av det militæret, og kan nedlegge veto mot lovforslag fra Kongressen. Rettsvesenet i landet er komplisert, ettersom hver av de 50 delstatene har ulike rettssystemer. USA er en nasjon bygd på immigrasjon, og består av svært mange etniske grupper. Andelen innbyggere med europeiske aner er synkende, mens den latinamerikanske delen av befolkningen stadig øker.

Økonomi og handel

USA er verdens ledende økonomiske stormakt. Det frie markedssystemet har tradisjonelt preget landets økonomi, og det vektlegges at myndighetene skal legge til rette for et velfungerende næringsliv uten selv å blande seg for mye inn. På grunn av variasjoner i beliggenhet, naturressurser, klima, transport og kommunikasjon har USA en variert næringsstruktur med store regionale forskjeller. Tjenesteytende næringer står for hoveddelen av bruttonasjonalprodukt (BNP), etterfulgt av industri, bergverk, og bygg- og anleggsvirksomhet.

Landet er langt fremme innen forskning og utvikling. Utenrikshandelen er svært viktig for USA, og i de senere årene har tyngdepunktet for handelen flyttet seg fra Europa til Asia. USA har vært pådrivere i etableringen av frihandelsorganisasjonen WTO og frihandelsavtaler som NAFTA. Landet har et godt utviklet veinett som stort sett dekker hele landet. De store avstandene har resultert i en velutviklet luftfart, særlig med tanke på persontransport.

Finanskrisen i 2008 førte til lavkonjunktur i USA. BNP sank, arbeidsledigheten økte, og staten gikk med stort underskudd. I årene etter gikk det sakte med den økonomiske veksten, og det var ikke før i 2014 at arbeidsledigheten sank, og forbruket økte slik at økonomien ble merkbart bedre. Likevel har landet et stor statsgjeld og et enormt budsjettunderskudd som påvirker både økonomi og politikk. 

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. USA er fast medlem i Sikkerhetsrådet og informasjon som følger er knyttet til deres rolle i dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Utenrikspolitikk

USA er fortsatt verdens ledende supermakt. Landet har militære styrker plassert i alle verdensdeler og handler varer og våpen med mange andre land. Ingen andre land har like stor militær slagkraft, mye takket være USAs overlegne teknologi.

USA er aktivt involvert i en lang rekke land, hvor de forsøker å støtte USA-vennlige regjeringer eller motarbeide dem som er kritiske til USA. Dette skjer i form av pengestøtte, våpen, trenings- eller utdanningsprogrammer, og til tider gjennom direkte militært engasjement.

USA er verdens mektigste land og jobber aktivt for å forbli det. Et eksempel på det er landets bruk av penger på militæret. Setter man opp en liste over de ti landene i verden som bruker mest penger på militæret er USA øverst – og bruker mer enn de neste syv landene til sammen.

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

USA har flere nære allierte i Sikkerhetsrådet. Storbritannia, som USA fikk sin uavhengighet fra for rundt 250 år siden, er stadig landets nærmeste alliert.

Selv om USA har et godt forhold til mange land er det også mange som er skeptiske til hva de ser på som amerikansk dominans. Dette gjelder særlig Russland og Kina.

Forholdet mellom USA og Russland har i lang tid vært anstrengt. Det ble kraftig forverret i 2013 da Russland ga midlertidig asyl til Edward Snowden, mannen som hadde lekket hemmelige militære dokumenter til media. Forholdet har også blitt dårligere i forbindelse med utviklingen i Ukraina og på Krimhalvøya. USA fordømmer Russlands opptreden og inngripen på Krim.

Forholdet mellom USA og Kina er til tider anstrengt, men preget av en viss grad av gjensidig økonomisk avhengighet. Dette tvinger fram et partnerskap og utgjør en stabiliserende faktor. Kinas voksende økonomi gjør at landet får en stadig viktigere rolle i det internasjonale samfunnet, en rolle det fyller ganske annerledes enn USA. Kina fungerer derfor ofte som en stille motmakt mot USA.

Egypt mottar betydelige summer fra USA både gjennom militær og økonomisk bistand. Egypt er en svært viktig alliert for USA i regionen, på grunn av det omfattende militære samarbeidet. Likevel har forholdet blitt noe mer anspent i de siste årene på grunn av Egypts manglende vilje til å støtte til USAs krigføring i Midtøsten. 

Forholdet til Japan har vært tett siden Japan ble selvstendig, og USA er Japans sikkerhets- og utenrikspolitiske hjørnesten. Forsvarspakten landene har inngått gir USA rett til å ha styrker på japansk jord, og binder landene tett sammen. Det skal derfor mye til for at disse landene vil stemme ulikt i viktige sikkerhetsmessige saker.

Som verdens rikeste og mest innflytelsesrike land, kan USA legge press på de andre landene i Sikkerhetsrådet for å oppnå støtte. Dette presset vil fungere best mot små land.

Tips

USA har et veldig nært forhold til Saudi-Arabia, som leder an i koalisjonen mot houthi-bevegelsen i Jemen. Selv om USA ikke deltar med militære styrker i koalisjonen, så støtter de i form av etterretning og logistikk. Mange av våpnene som brukes av koalisjonen kjøpes også fra USA. 

USA er vant til å være dominerende i Sikkerhetsrådet. De må likevel være forberedt på kritikk, særlig fra Russland, hvis det blir diskusjon om militær intervensjon.

I en uttalelse om Jemen-konflikten til Sikkerhetsrådet i mars 2017, la USA vekt på følgende:

 • Nødhjelp må slippe til, både inn til Jemen og rundt omkring inne i Jemen
 • FNs kontrollorgan ved havnen i Houdeida må få bedre arbeidsforhold
 • Det finnes ikke noen militær løsning på konflikten
 • En effektiv våpenhvile, og slutt på konflikten vil være det viktigste middelet for å løse sultkatastrofen som truer landet.

USA argumenterer mot militære løsninger, samtidig som de støtter koalisjonen som bomber den ene parten i konflikten. Dette vil kunne brukes mot dem av andre land, så her gjelder det å forberede gode argumenter. Det kan virke som USA ønsker at houthi-bevegelsen skal bekjempes, men at de ikke ønsker å dras inn i konflikten selv.

De kan være positive til invasjon av Houdeida som Saudi-Arabia planlegger, så lenge det legges til rette for ordninger som sikrer at den humanitære situasjonen ikke blir forverret.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for USA på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  6,0
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  12,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,2
  Prosent
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  21
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  78
  Prosent
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  9 831 510
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  16,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  33,9
  Prosent
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  324 459
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,0
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  79
  År
  Forventet levealder for kvinner
  81
  År
  Forventet levealder for menn
  76
  År
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  4
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,993
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,203
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,920
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  20,34
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  74
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  19,35
  Prosent
  Global lykkeindeks
  20,7
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  35,3
  Indeks (0-120)
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  830 584
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  8
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  12 985
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  187 826
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  4 832
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  273 202
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  233
  Fredsindeksen
  2,058
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  3,5
  Prosent av BNP
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  7
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  27
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  14
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  3
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  28
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  23,88
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,84
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  16,39
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  27,01
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  6,8
  Hektar per person
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,2
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  USA

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  18 036 600 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  55 837
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  1,69