[[suggestion]]
Australia
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Canberra

Befolkning

Engelske 36,1%, australiere 33,5%, irer 11,0%, skotter 9,3%, kinesiske 5,6%, italienske 4,6%, tyskere 4,5%, aborginere og torres strait øyfolket 2,8%, indiske 2,8%, grekere 1,8%, nederlendere 1,6% (2016)

Språk

Engelsk 72,7%, mandarin 2,5%, arabisk 1,4%, kantonesisk 1,2%, vietnamesisk 1,2%, italiensk 1,2%, gresk 1%, andre 14,8%, uspesifisert 6,5% (2016)

Religion

Protestanter 23,1%, katolikker 22,6%, andre kristne 4,2%, muslimer 2,6% buddhister 2,4%, ortodokse 2,3%, hinduer 1,9%, ingen 30,1%, andre/uspesifisert 10,9% (2016)

Innbyggertall

25 788 217 (2021)

Styreform

Føderalt konstitusjonelt monarki

Areal

7 741 220 km2

Myntenhet

Australske dollar

BNI pr innbygger

62 625 PPP$

Nasjonaldag

26. januar

Andre landsider

Geografi

Australia er verdens 6. største land i areal, og tar opp størstedelen av kontinentet Oseania. Landet er flatt: 95 prosent ligger under 600 m.o.h., men fjellkjeden «Great Dividing Range» strekker seg lang hele østkysten, der de høyeste toppene når over 2000 m.o.h. Langs kysten i nord og nordøst er det tropisk klima med regnskog. Sentralt i landet er naturen preget av slettelandskap og ørken.

Ørkenklimaet dekker rundt en tredel av landet. Langs sørøst og sørvestkysten, samt på Tasmania, er klimaet temperert, med flere subtropiske regnskoger. I de høyeste fjellområdene på fastlandet, og i fjellene på Tasmania kommer nedbøren i form av snø om vinteren. Australia opplever ofte langvarig tørke i sør, mens de nordlige delene er utsatt for sykloner. Landets største innsjø «Lake Eyre» har bare vært fylt med vann 7 ganger siden 1886.

Jordbruk, industri, og introduksjon av nye arter er de største truslene mot det australske naturmangfoldet. Landets to største elver, Murry og Darling er også sterkt truet av forurensing. Samtidig har overbeiting og rydding av land ført til forørkning og erosjon. Verdens lengste korallrev (Great Barrier Reef) utenfor nordøst-kysten er også sterkt truet av den globale oppvarmingen. Tørke og høye temperaturer har før til at Australia også sliter med ødeleggende branner som har påvirket i dyrelivet og naturen.

Historie

De første menneskene kom til Australia fra Sørøst-Asia for over 40 000 år siden. Urbefolkningen levde i flere hundre stammer og hadde over 200 forskjellige språk. Da europeerne oppdaget landet i 1601, levde urbefolkningen som jegere, fiskere og sankere. Flere europeiske nasjoner hadde kjennskap til Australia utover 1600-tallet, men ingen hadde nok ressurser til å kolonisere det enorme landet. Først i 1770 erklærte kaptein James Cook hele Australia og øya Tasmania som britisk territorium. Britenes kolonisering begynte med transport av fanger til det nye landet på slutten av 1700-tallet, og seks selvstendige kolonier ble etablert på 1800-tallet. I 1901 fikk koloniene selvstendighet, og samlet seg i en føderasjon som fikk navnet Samveldet av de australske stater. I 1902 ble Australia det andre landet i verden med stemmerett for kvinner.

Urbefolkningen ble utsatt for en brutal assimilasjonspolitikk under hele koloniseringen, og antallet sank drastisk. Barn ble tatt fra sine foreldre og plassert på barnehjem eller hos hvite fosterfamilier helt frem til 1970-tallet. Urbefolkningen hadde ikke status som australske innbyggere, og fikk ikke stemme før 1967. I 2008 fikk urbefolkningen en offisiell unnskyldning for måten de hadde blitt behandlet.

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 4 1

4,2

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Australia ville vi trenge 4,2 jordkloder.

Samfunn og politikk

Australia er et konstitusjonelt monarki og en forbundsstat. Den britiske monarken er statsoverhodet, ettersom landet er medlem av Det britiske samveldet av nasjoner (commonwealth). Statsministeren er regjeringssjef, og leder den utøvende makten. Landet er inndelt i seks delstater og to forbundsterritorier, som hver har en stor grad av selvstyre. 

Mange år med undertrykkelse, rasisme og manglende rettigheter preger den australske urbefolkningen. Folket har verdens lengste uavbrutte kulturhistorie (over 40 000 år). Dette er en av årsakene til at deres assimilasjon inn i det moderne Australia er vanskelig. Mange urfolk mener også at den australske regjeringen ikke har rett til å styre, og at hele landet tilhører urbefolkningen. Blant urbefolkningen er arbeidsledigheten høyere, og helsetilstanden dårligere enn hos andre australiere. Den gjennomsnittlige levealderen er ti år kortere. Den generelle befolkningen har en av de høyeste levestandardene i verden. Helsevesen, utdanningssektoren, alders- og sykepensjon, og fødselspermisjon er tilgjengelig for alle. Kvinner har gode rettigheter, men mishandling i hjemmet er relativt utbredt, spesielt i urbefolkningsfamilier. 

Innvandring og integrering har lenge vært blant de viktigste politiske spørsmålene. FN har kritisert landet for praksisen med å sende båtflyktninger til leirer i andre land med dårligere forhold. 

Les mer om kritikken mot håndtering av båtflyktningene i Nauru  

Menneskelig utvikling

19

4 av 188

Australia er nummer 4 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Australia har hatt en sterk økonomisk vekst de siste 30 årene, mye på grunn av en overflod av naturressurser. Landet er blant verdens 20 største økonomier, målt i bruttonasjonalprodukt (BNP). Store forekomster av mineraler og naturgass har endret økonomien fra å være basert på sauehold og jordbruk, til å basere seg på gruvedrift og gassutvinning. Australia har verdens største økonomisk lønnsomme forekomster av bly, nikkel, tantal, uran og sink, og store forekomster av bauxitt, kull, kobolt, kobber, diamanter, gull og ander mineraler. Australia er også en av verdens fremste eksportører av ull, hvete og kjøtt. Tjenestenæringen er den største sektoren, der eiendomshandel, forretningsvirksomhet og turisme er viktigst.

Den økonomiske politikken har utviklet seg til å fokusere på eksport. Asia har tatt over for vesten som Australias viktigste marked. De viktigste handelspartnerne er Kina, Japan, Indonesia og USA. Dette har satt Australia i en strategisk vanskelig posisjon, ettersom de er nært knyttet til USA og Europa politisk og militært, samtidig som økonomien er basert på handel med Asia. Derfor er Australia til et viktig mellomledd i forholdet mellom supermaktene USA og Kina.

Kart

Statistikk

Statistikk for Australia på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

26 439 111

mennesker i Australia

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 5

1,6

barn per kvinne i Australia

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4

4

barn dør per 1000 levendefødte i Australia

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

16

62 625

BNP per innbygger i PPP-dollar i Australia

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7

14,77

tonn CO2-utslipp per person i Australia

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3

9,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Australia

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Australia

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1

0,073

GII-indeksen i Australia

Arbeid(skjult)

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

er forventet antall år i skolen i Australia

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Australia

Abonner på nyhetsbrev: