[[suggestion]]
Gabon
Kart over Gabon og tilhørende flagg
Kart over Gabon og tilhørende flagg
Flagget til Gabon

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Libreville

Etniske grupper

Gabonesere 80,1%, kamerunere 4,6%, maliere 2,4%, beninere 2,1%, fått gabonesisk statsborgerskap 1,6%, togolesere 1,6%, senegalesere 1,1%, kongolesere (Brazzaville) 1%, andre 5,5% (2012)

Språk

Fransk (offisielt), Fang, Myene, Nzebi, Bapounou/Eschira, Bandjabi

Religion

Katolikker 42,3%, protestanter 12,3%, andre kristne 27,4%, muslimer 9,8%, animister 0,6%, andre/uspesifisert 7,6% (2012)

Innbyggertall

2 225 734 (2020)

Styreform

Republikk

Areal

267 670 Km2

Myntenhet

CFA- franc

BNI pr innbygger

15 598 PPP$

Nasjonaldag

17. August

Andre landsider

Geografi

Gabon ligger ved kysten mot Atlanterhavet  ved ekvator. Naturen kan deles inn i tre deler. I vest mot kysten er det mangroveskog, savanne, elvedeltaer og sandstrender. I øst ligger et bredt innlandsplatå dekket av regnskog og savanner. I tillegg skjærer dype frodige daler gjennom innlandsplatået der landets lengste elv, Ogooué, og alle dens bielver renner.

Rundt 80 prosent av landet er dekket av regnskog. Klimaet er fuktig og varmt hele året. Det er regntid fra midten av januar til mai, og fra oktober til midten av desember.

Gabon har arbeidet aktivt for å bevare det rike naturmangfoldet i landet. I dag er rundt 11 prosent av arealet beskyttede nasjonalparker, men avskoging er likevel et problem. Særlig skogsområder rundt byer og landsbyer blir ødelagt av ulovlig hogst for å dyrke jordbruk eller for tømmeret sin del.

Landets rike dyreliv er truet av ulovlig jakt, og utslipp fra landets oljeindustri har ført til ødelagte elver, vann og kystområder.

Historie

Gabon har vært bebodd av pygmèfolk i over 7000 år. På 1500-tallet innvandret andre folkegrupper til områdene rundt munningen av Ogooué-elven og sørvest i landet. 200 år senere innvandret den største nåværende folkegruppen i Gabon, fang-folket, fra Kamerun.

Portugisiske sjøfarere har drevet handel med elfenben, slaver og tømmer fra Gabon siden 1400-tallet. Portugiserne drev sin virksomhet fra øyer utenfor kysten, og opprettet aldri noen stor koloni på fastlandet. Frem til 1900-tallet ble landets ressurser utnyttet av franske, nederlandske og britiske handelsfolk. Mange av de lokale innbyggere ble tvunget inn i slaveri, helt frem til slutten av 1800-tallet.

I 1843 bygde franske misjonærer et fort ved Ogooué-elven, og en koloni for rømte og frigitte slaver ble etablert. Byen som vokste frem rundt fortet fikk navnet Libreville (Frihetsbyen), og er i dag landets hovedstad. Utover 1800-tallet ble området sakte kolonisert av Frankrike, og i 1888 ble Gabon en del av fransk Kongo. I 1946 ble Gabon en selvstendig fransk koloni. Flere politiske partier vokste frem, og i 1958 fikk kolonien indre selvstyre før landet ble helt selvstendig i 1960.

Siden 1967 har politikken blitt styrt av samme familie og deres parti. Omar Bongo var president fra 1967 til sin død i 2009, da tok sønnen Ali Ben Bong over. Rikdom og makt har overt tid blitt konsentrert rundt en liten elite, mens fattigdommen øker.  

Økologiske fotavtrykk

1 2

1,3

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Gabon ville vi trenge 1,3 jordkloder.

Samfunn og politikk

Gabon er en republikk der presidenten er statsoverhode, regjeringssjef og militærets øverstkommanderende. Presidenten velges for syv år om gangen, og kan gjenvelges et ubestemt antall ganger. Regjeringen utnevnes av, og er ansvarlig overfor presidenten.

Demokratiet blir ansett som bristeferdig, og presidentens makt er tilnærmet ubegrenset. Kritikk av regimet blir begrenset ved at det ikke er lov med offentlige samlinger. Fredelige demonstranter eller kritiske journalister risikerer å bli arrestert.

Samfunnet bærer preg av fortiden som fransk koloni. Retts- og utdanningssystemet er utformet som det franske, og de politiske båndene til Frankrike er fortsatt nære. Landet er preget av tradisjonelle normer og regler. Å leve sammen i storfamilier er vanlig, og også store barneflokker.  

Landet sliter med utbredt korrupsjon og store ulikheter mellom fattige og rike. Kvinner og barns rettigheter blir oversett i landet. Vold mot kvinner og voldtekter blir sjelden anmeldt til politiet. Selv om loven forbyr barnearbeid er det vanlig, spesielt på landsbygden. Handel med barn er et stort problem.

Menneskelig utvikling

14

118 av 188

Gabon er nummer 118 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Gabons økonomi er basert på eksport av olje. De store naturressursene og et lavt folketall har gjort Gabon til et av de afrikanske landene sør for Sahara med høyest bruttonasjonalprodukt per innbygger.

Utvinning og eksport av råolje utenfor kysten er svært viktig for landets økonomi og utgjør over 70 prosent av de samlede eksportinntektene. Denne eksporten gjør landet er sårbart for svingninger i prisene på verdensmarkedet.  For eksempel var prisen på råolje lav på starten av 2000-tallet, og landet gikk inn i en dyp økonomisk krise. Siden har prisen gått opp, men landet er fremdeles sårbart. Eksport av tømmer og mineraler er de nest viktigste næringene for landets økonomi.

Til tross for naturressursene er velstanden svært skjevt fordelt, og kommer ikke innbyggerne til gode. Rundt en tredjedel lever under den nasjonale fattigdomsgrensen.

Majoriteten av befolkningen lever av jordbruk for eget forbruk. Jordbruket er lite utviklet og bidrar lite til landets bruttonasjonalprodukt, og landet må også importere mye mat og flere forbruksvarer. Til tross for importen har landet et handelsoverskudd (de eksporterer mer enn de importerer) takket være oljen.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2021/22 et rollespill der elevene skal forsøke å løse en konflikt i Sikkerhetsrådet (konflikten Iran har med USA og Israel, og atomvåpenspørsmålet). Gabon er medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. 

Les mer om FN-rollespillet her.

Utenrikspolitikk og forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet  

Gabon er en republikk i Vest-Afrika, og var tidligere en fransk koloni. De fikk selvstendighet i 1960, men har beholdt et spesielt tett forhold til Frankrike. De har vært medlem av FN siden 1960, og er også medlem av den afrikanske union (AU). Gabon er medlem av ikkespredningsavtalen, men har foreløpig ikke signert forbudstraktaten mot atomvåpen

Gabon fører en nøytralitetspolitikk, ønsker dialog i internasjonale relasjoner, og ønsker å anerkjenne begge parter i land som opplever splittelse. De har ofte tatt rollen som brobygger i ulike afrikanske konflikter, og er også svært delaktige i FNs fredsbevarende operasjoner i Afrika. 

Landet er rikt på naturressurser, og olje og gass er de viktigste eksportproduktene for Gabons økonomi. De viktigste markedene for Gabons eksport er Frankrike, USA og Kina, som alle har vetorett og fast plass i Sikkerhetsrådet. Det kan bety at det er viktig for Gabon å opprettholde et godt forhold til disse landene, men det er likevel mulig å være uenige med dem i Sikkerhetsrådet.   

Tips 

I sin tale til generalforsamlingen i 2015 uttrykte Gabon stor støtte til atomavtalen med Iran, og sa også at overholdelse av ikkespredningsavtalen var essensielt for å få bukt med masseødeleggelsesvåpen.  

Dette, sammen med dialog- og brobyggerrollen, kan tyde på at Gabon ønsker å få til en omforent politisk løsning mellom Iran og USA/Israel. Det vil være viktig for dem å få partene tilbake til atomavtalen slik at forholdet mellom Iran om omverdenen blir normalisert igjen.  

Gabon kan også bruke dette møtet til å sette atomnedrustning på dagsorden, og minne Sikkerhetsrådet om at alle land med atomvåpen har et ansvar for å nedruste disse. USA, Storbritannia, Frankrike, Kina og Russland har undertegnet ikkespredningsavtalen (NPT), og har dermed forpliktet seg til å fjerne sine atomvåpen. Israel og India er også med i dette møtet. De har ikke undertegnet NPT, men har atomvåpen og kan derfor gjerne forsøkes å overtales til å melde seg inn i avtalen. 

Gabon er positive til opprettelsen av en atomvåpenfri sone i Midtøsten. 

Kart

Statistikk

Statistikk for Gabon på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

2 278 829

mennesker i Gabon

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 6

3,7

barn per kvinne i Gabon

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42

42

barn dør per 1000 levendefødte i Gabon

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

4

15 598

BNP per innbygger i PPP-dollar i Gabon

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 6 3 4 5
6 7 8 9 10

1,6

av 10 personer er underernærte i Gabon

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3

2,42

tonn CO2-utslipp per person i Gabon

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
3 7 8 9 10

5,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Gabon

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Gabon

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 5 10

8,5

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Gabon

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8

8

er forventet antall år i skolen i Gabon

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,525

GII-indeksen i Gabon

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 2 2 4 5
6 7 8 9 10

2,2

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Gabon

Abonner på nyhetsbrev: