[[suggestion]]
Sudan
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Khartoum

Etniske grupper

Sudansk arabere (omtrent 70%), fur, beja, nuba, fallata

Språk

Arabisk (offisielt), engelsk (offisielt), nubisk, ta bedawie, fur

Religion

Sunnimuslimer, en liten kristen minoritet

Innbyggertall

41 511 526 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

1 879 358 km2

Myntenhet

Sudanske pund

BNI pr innbygger

4 244 PPP$

Nasjonaldag

1. januar

Andre landsider

Geografi

Sudans nordlige del består av store, golde ørkenområder. I de sørlige områdene går ørkenen over i halvørken og sletteland. Små fjellkjeder skjærer gjennom slettene flere steder, og danner en naturlig grense mot det etiopiske høylandet i sørøst og Tsjad i sørvest. Den blå og den hvite Nilen møtes sentralt i landet, og renner videre nordover mot Egypt. Langs elvebreddene er det en smal stripe med fruktbart jordbruksland gjennom de ellers tørre ørkenområdene. Klimaet i Sudan varierer fra tørt ørkenklima i nord til tropisk og fuktig i sørøst. Temperaturene er gjennomgående høye, og kan komme opp mot 50 grader på det varmeste. Den største sesongvariasjonen er nedbøren som kommer i løpet korte regntider i sør. Den nordlige delen av landet får lite til ingen nedbør.  

Sudan er svært utsatt for tørke. Landet er helt avhengig av den lille nedbøren som kommer, og ved avvik kan konsekvensene bli store. Landet største miljøutfordringer er mangel på ferskvann, jorderosjon og ørkenspredning. Omfattende jakt truer landets naturmangfold og dyreliv.  

Historie

Rundt 2500 fvt. ble kongedømmet Kusj etablert i dagens Sudan. I perioder av rikets storhetstid mellom 1000 fvt. til 400 evt. hersket sudanske konger og faraoer over både Sudan og Egypt. Utover 400 tallet ble området inndelt i flere mindre kristne kongedømmer, men fra slutten av 600-tallet tvang invaderende herskere de kristne statene til å konvertere til Islam. Utover 1800-tallet ble så kongedømmene underlagt osmansk-egyptisk kontroll med militær støtte fra Storbritannia, og fra 1898 og fram til landet ble selvstendig, ble det styrt av et egyptisk-britisk samarbeid.

Siden selvstendigheten i 1956 har Sudan vært preget av borgerkrig. Etter årtusener med forskjellige innflytelser, kongedømmer og religioner rådet det store forskjeller mellom landets regioner og folk. Sør i landet brøt det ut borgerkrig mellom den muslimske (nordlige) regjeringsmakten, og den hovedsakelig kristne og animistiske befolkningen i sør. Med unntak av noen avbrekk, varte krigen fram til 2005. I 2011 ble Sudan delt i to, Sudan og Sør-Sudan.

Du kan lese mer om konflikten i Sør-Sudan her

Siden 2003 har Sudan også vært preget av en borgerkrig i provinsen Darfur. Krigen har i likhet med den i Sør-Sudan røtter i de etniske, kulturelle og religiøse forskjellene innad i landet.

Du kan lese mer om konflikten i Darfur her

Økologiske fotavtrykk

7

0,8

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sudan ville vi trenge 0,8 jordkloder.

Samfunn og politikk

Sudan er formelt en republikk der en president blir valgt hvert femte år. Presidenten er både stats- og regjeringssjef. I realiteten har landet vært et diktatur siden et militærkupp i 1989. Pressefriheten i landet er dårlig, og det forekommer regelmessige brudd på befolkningens menneskerettigheter.

Politikken er i stor grad preget av de pågående konfliktene i landet, og forholdet til det nyopprettede nabolandet Sør-Sudan. Etter Sør-Sudans løsrivelse i juli 2011 har partene enda ikke blitt enige om deling av grenser og fordelingen av Sudans gjeld og naturressurser som olje og vann. Landets mange konflikter har resultert i at flere millioner mennesker er på flukt både internt i landet, og i nabolandene. Sudan mangler vesentlig infrastruktur som veier, strømforsyning, og de sanitære forholdende er svært dårlige. I tillegg fungere statlige institusjoner som rettsvesen og politi, utdanningssektoren og helsevesenet meget dårlig.  

Kvinners rettigheter er dårlige, og kjønnslemlestelse er en utbredt praksis i hele landet. I løpet av de mange interne konfliktene har voldtekt blitt brukt som en maktstrategi, og mange, særlig ikke-muslimer, har blitt tvunget inn i slaveri.

Menneskelig utvikling

10

170 av 188

Sudan er nummer 170 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Sudan var lenge et av de fattigste og minst utviklede landene i Afrika. Omfattende tørke på 1980-tallet forverret situasjonen, og skadet den allerede sårbare jordbruksindustrien. Etter at landet begynte å eksportere olje i 1999 begynte økonomien å vokse, og levestandarden blant befolkningen økte. Veksten avtok imidlertid i 2011 da Sør-Sudan ble selvstendig, ettersom størstedelen av oljeforekomstene lå i sør. Den økonomiske nedgangen førte til høy inflasjon, og kraftig innstrammingspolitikk til store protester fra befolkningen. Landets oljeinntekter er ujevnt fordelt, og ulikhetene mellom fattige og rike øker. Jordbruk er den næringen som sysselsetter flest, og som livnærer størstedelen av befolkningen. Korrupsjon og skattesvindel er utbredt innen alle næringssektorer.

Sudan har utbredt fattigdom, rundt 47 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen. Regjeringen har forvaltet inntektene fra oljen uforsvarlig, og landet forblir avhengig av internasjonal bistand.  

Kart

Statistikk

Statistikk for Sudan på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

44 909 351

mennesker i Sudan

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 1

4,2

barn per kvinne i Sudan

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58

58

barn dør per 1000 levendefødte i Sudan

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

4 244

BNP per innbygger i PPP-dollar i Sudan

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1,2

av 10 personer er underernærte i Sudan

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

4

0,48

tonn CO2-utslipp per person i Sudan

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

9,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Sudan

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Sudan

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 1 8 9 10

6,1

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Sudan

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7

7

er forventet antall år i skolen i Sudan

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,545

GII-indeksen i Sudan

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 8 3 4 5
6 7 8 9 10

1,8

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Sudan

Abonner på nyhetsbrev: