[[suggestion]]
Ukraina
two equal horizontal bands of azure (top) and golden yellow represent grain fields under a blue sky

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kyiv / Kiev

Befolkning

Ukrainere 77.8%, russere 17.3%, hviterussere 0.6%, moldovere 0.5%, krimtatarer 0.5%, bulgarere 0.4%, ungarere 0.3%, rumenere 0.3%, polakker 0.3%, jøder 0.2%, andre 1.8% (2001)

Språk

Ukrainsk (offisiell) 67.5%, Russisk 29.6%, andre 2.9% (2001)

Religion

Ukrainsk-ortodokse, ukrainsk gresk katolske, romersk-katolske, protestanter, muslimske, Jøder (2013)

Innbyggertall

43 192 120 (2022)

Styreform

Republikk

Areal

603 550 km2

Myntenhet

Ukrainsk hryvnja

BNI pr innbygger

12 671 PPP$

Nasjonaldag

24. august

Andre landsider

Geografi

Mesteparten av Ukraina er slettelandskap med en gjennomsnittlig høyde på 175 m.o.h. Landet har likevel flere høylandsområder som fjellene på Krim, Donetsplatået i sør og fjellkjeden Karpatene i vest. I Karpatene ligger Ukrainas høyeste fjell, Hoverla. Mellom fjellområdene ligger det store slettelandet med tilgang til vann fra en rekke elver. Den viktigste er Dnepr, som renner fra nord til sør og munner ut i Svartehavet. Ukraina har et temperert kontinentalt klima bortsett fra helt sør på Krim, der det er et middelhavsklima. Dette betyr at det er kalde vintre i nord og øst, i forhold varmere klima i sør og vest. 

Ukrainas viktigste miljøproblemer er forringelse av vannkvaliteten, forurensning og avskoging. Utslipp fra industri, utstrakt bruk av plantevernmidler og radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 har forurenset store områder av landet. Forurensningsnivået har likevel gått noe ned etter kommunismens fall på grunn av den dramatiske nedgangen i industrien.

Historie

Flere ulike folkegrupper har vært innom det ukrainske landområdet. I det som i dag er nordlige Ukraina, ble det mektige Kievriket grunnlagt på slutten av 800-tallet. Fra 1200-tallet var området først under mongolsk og senere polsk og litauisk styre. Fra 1600-tallet var det Russland og Østerrike som dominerte området.

Som følge av første verdenskrig og den russiske revolusjonen i 1917 erklærte Ukraina seg selvstendig. Etter tre år med konflikter og borgerkrig ble landets vestlige deler innlemmet i Polen. De midterste og østlige delene ble med i Sovjetunionen i 1922, og Den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikk ble etablert.  

Under sovjetleder Joseph Stalin på 1930-tallet ble landet rammet av alvorlig hungersnød og undertrykkelse. Mellom tre og syv millioner menneskeliv gikk tapt. Under andre verdenskrig døde mellom fem til syv millioner ukrainere, derav nesten en million jøder. Ukraina forble en del av Sovjetunionen gjennom hele den kalde krigen, før de ble en uavhengig stat da unionen ble oppløst i 1991.

Uenighet om Ukraina skulle knytte tettere bånd til EU eller til Russland førte i 2014 til store demonstrasjoner, og til at presidenten, Viktor Janukovitsj, ble tvunget til å gå av. Russland annekterte deretter Krimhalvøya, og støttet opprørsgrupper i en borgerkrig øst i Ukraina. Konflikten ble på ny brennaktuell i 2022, som følge av en storskala russisk invasjon i Ukraina 24. februar, med en brutal krigføring som pågår fortsatt.

Les mer om Ukraina-konflikten her

Økologiske fotavtrykk

1 3

1,4

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ukraina ville vi trenge 1,4 jordkloder.

Samfunn og politikk

Ukraina er en republikk der presidenten er statssjef og landets leder. Statsministeren leder regjeringen og utnevnes av presidenten, men må først godkjennes av parlamentet. Det politiske systemet i Ukraina har lenge vært preget av maktmisbruk og korrupsjon. Rundt presidentvalget i 2004 førte beskyldninger om valgfusk til en politisk krise og massive protester, som senere har fått navnet Oransjerevolusjonen. Dette tvang myndighetene til å holde et nytt valg med internasjonale observatører til stedte.

Ukraina har vært medlem av FN siden 1945. Ukraina og Belarus var begge anerkjent som selvstendige, fullverdige medlemmer i FN, til tross for at de var en del av Sovjetunionen. Sovjetunionen hadde dermed i praksis tre stemmer i FNs generalforsamling gjennom hele den kalde krigen.

Etter at Ukraina fikk sin uavhengighet fra Sovjetunionen, har landet sett mer mot Vesten, og det har vært diskusjoner og planer om medlemskap i både EU og NATO. Befolkningen vest i Ukraina har tradisjonelt sett vært mer positive til å knytte landet tettere til EU, mens befolkningen i øst har i større grad ønsket å beholde tette bånd til Russland.

Menneskelig utvikling

15

75 av 188

Ukraina er nummer 75 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Ukraina var viktig for Sovjetunionens økonomi, og landet har mange fabrikker og industri fremdeles fra den tiden. Produksjon av metaller og mineraler utgjør ryggraden i ukrainsk økonomi, sammen med landbruk. Ukrainas landområder er blant de mest fruktbare i verden, og landet har blitt omtalt som Europas kornkammer. Landet er fortsatt en av verdens største korneksportører. Stål, kull, maskiner og jordbruksprodukter er de viktigste eksportproduktene. Landet er samtidig avhengig av utenlandshandel, spesielt for å dekke sitt omfattende energibehov.

Overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi var vanskelig, og derfor sank landets produksjon drastisk de første årene etter Sovjetunionens fall. Etter dette gikk økonomien bedre, med gjennomsnittlig god vekst fram til de ble hardt rammet av den globale finanskrisen i 2008. I årene etter krisen var landet i dyp gjeld både til pengefondet, EU og Russland, og spørsmålet om hvem de skulle knytte tettere båndet til, var det dilemmaet som utløste Ukraina-konflikten i 2014.

Kart

Statistikk

Statistikk for Ukraina på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

4

12 671

BNP per innbygger i PPP-dollar i Ukraina

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Ukraina

Befolkning

Innbyggere

36 744 634

mennesker i Ukraina

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2

1,3

barn per kvinne i Ukraina

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8

8

barn dør per 1000 levendefødte i Ukraina

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 7

3,75

tonn CO2-utslipp per person i Ukraina

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 8 10

8,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Ukraina

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 8 10

8,8

av 10 personer har tilgang til rent vann i Ukraina

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Ukraina

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Ukraina

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

2

0,200

GII-indeksen i Ukraina

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

10 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1,0

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Ukraina

Abonner på nyhetsbrev: