Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Norge og FN

 FN-sambandet har laget en animert film om hvorfor FN er viktig for Norge, og hva Norges rolle i FN er.

Trenger Norge FN?

Opp gjennom historien har det ofte vært vanskelig for små land å hevde sin rett i verdenspolitikken. Store land med mange innbyggere og ressurser har alltid hatt muligheten til å vinne ved bruk av makt. Derfor er en verden med tydelige regler viktig for små land. Internasjonale spilleregler som alle må følge gjør at alle kan hevde sine rettigheter uten å frykte de ”store og sterke landene”. FN lager slike spilleregler, og Norge ser seg derfor tjent med et sterkt og tydelig FN. Sjansene for krig er også mindre når alle land har et sted hvor de kan møtes for å diskutere vanskelige saker. FN er et sånt sted.

Den norske FN-delegasjonen 

Hva Norge skal mene i FN utformes av Utenriksdepartementet, etter at det har fått instruksjoner fra Regjeringen og Stortinget. Departementet har en egen FN-seksjon som arbeider med FN-spørsmålene og Norges posisjon i FN. Men Utenriksdepartementet sitter i Norge, mens FNs arbeid foregår i New York, Genève og andre steder. Derfor har UD en rekke ansatte som har sitt kontor nettopp i disse byene. Disse kontorene kalles Norges FN delegasjoner.

De aller fleste land har slike delegasjoner for å kunne følge opp sitt lands arbeid i FN. Norges største FN delegasjon sitter i New York, siden det er her de fleste FN-aktivitetene foregår. Norges FN-ambassadør heter Geir O. Pedersen.

Norge har også en større FN-delegasjon i Genève i Sveits. Denne delegasjonen fokuserer mest på menneskerettigheter siden FNs menneskerettighetsråd sitter der.

Norges finansielle bidrag

Norge er en stor finansiell bidragsyter til FN-systemet. Norge har i mange år vært den største bidragsyteren per innbygger. I tillegg er de en av de bidragsyterne som gir mest til FNs underorganisasjoner, men de avgjør selv hvilke organisasjoner de vil gi til og hvor mye de ønsker å bidra med. Dette kalles frivillige bidrag.

Fordeling av midler til sentrale organisasjoner i FN-systemet skjer mer og mer på basis av resultatrapportering og bistandseffektivitet. Norge vurderer effekten av midlene som blir gitt, og kan redusere støtten til organisasjoner som ikke leverer godt nok. 

Nordmenn i FN-systemet

Mange nordmenn har hatt viktige jobber i FN-systemet opp gjennom historien. Den første var Trygve Lie fra Groruddalen i Oslo, som ble valgt til FNs aller første generalsekretær. Han hadde den rollen fra 1946 til 1952.

Her er noen flere nordmenn som har hatt viktige posisjoner i FN:

Hilde Frafjord Johnson har vært både nestleder i UNICEF og FNs spesialrepresentant i Sør-Sudan.

Olav Kjørven har vært generalsekretær i FNs utviklingsprogram, UNDP.

Kai Eide var FNs spesialutsending til Afghanistan.

Gro Harlem Brundtland var generaldirektør for verdens helseorganisasjon, WHO.

Jan Egeland var leder av FNs nødhjelpsfond, OCHA.

Grete Faremo er direktør i FNs kontor for prosjekttjenester.

Norske FN-soldater

Fredsbevarende soldater med lyseblå hjelmer er bare én av mange metoder FN bruker for å skape eller bevare fred. FN er avhengig av at medlemslandene frivillig stiller opp med soldater. I 1949 ble fem norske militæroffiserer sendt til Kashmir for å overvåke opprettholdelsen av våpenhvilen mellom India og Pakistan. Dette var Norges første fredsbevarende innsats på vegne av FN.

Siden den gang har over 60 000 nordmenn deltatt i 25 fredsoperasjoner i FN-regi. Det største norske innsatsområdet har uten tvil vært i Midtøsten, særlig gjennom UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) i Libanon, som ble avsluttet i 1999.

Se oversikt over Norges deltagelse i FN-operasjoner 

Norge fire ganger med Sikkerhetsrådet

De fleste land synes det er attraktivt å få plass i FNs sikkerhetsråd. De ti plassene som rullerer kan alle land melde sitt kandidatur til, og så gjelder det å drive en kampanje for å sikre seg at mange nok land gir sin stemme til søknaden. Norge har lykkes med å bli valgt inn i Sikkerhetsrådet fire ganger, og hadde en plass rundt bordet i periodene 1949-50, 1963-64, 1979-80 og 2001-02. Norge har nå startet sin kampanje for å bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. 

Norske prioriteringer gjennom FN-systemet 

Norge er engasjert i mange temaer og saker i FN-systemet. Humanitær bistand, menneskerettigheter, fred og sikkerhet, nedrustning, global helse og bærekraftig utvikling er noen av temaene Norge jobber mest med. Norge har en lang tradisjon for å engasjere seg i internasjonale spørsmål, og bredden i FN-engasjement er et uttrykk for dette. 

Kvinners rettigheter er et eksempel på et spesifikt tema som frontes i ulike arenaer der det er muligheter for gjennomslagskraft. Norge jobber aktivt og bredt for bedring av kvinners rettigheter, for eksempel når det gjelder å øke kvinneandelen i internasjonale operasjoner, styrke kvinners deltagelse i beslutningsprosesser og sette en stopper for seksualisert vold i konflikter. 

Les mer på Utenriksdepartementets sider om de norske prioriteringene.

FN-organisasjoner i Norge

Det finnes ikke noe samlet FN-kontor i Norge, men noen av de mange FN-organisasjonene som har kontor her. De fleste jobber med å informere om arbeidet sitt, og jobber for å få norsk støtte til FN.

I tillegg har København sin UN-City der flere nordiske FN-kontor holder til.

Den norske UNESCO-kommisjonen

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon har en egen norsk UNESCO-kommisjon som skal fremme UNESCOs ideer i Norge og være rådgiver for regjeringen i UNESCO-relaterte saker.

FNs miljøprogram GRID Arendal

FNs miljøprogram UNEP har et kontor i Arendal. De produserer og tilbyr miljøinformasjon og er verdensledende i produksjonen av miljøkartografiske produkter.

UNDP

FNs utviklingsprogram UNDP har et underkontor i Oslo, for å spre informasjon til media, publikum og styresmakter.

UNDP - Oslo Governance Centre

FNs utviklingsprogram har opprettet et senter for godt styresett i Oslo. De jobber med demokrati og godt styresett internasjonalt.

UNICEF Norge

UNICEF Norge er en av 37 nasjonale støttekomiteer for UNICEF. De informerer om UNICEFs arbeid og får inn penger til UNICEFs arbeid for barn i verden.

FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

FOKUS er nasjonalkomité for FNs kvinneorganisasjon UN Women.

For spørsmål om FNs arbeid klima, ta kontakt med

Venke Uglenes

Webredaktør 22 86 84 08