[[suggestion]]
Norge og FN

 FN-sambandet har laget en animert film om hvorfor FN er viktig for Norge, og hva Norges rolle i FN er.

Trenger Norge FN?

Opp gjennom historien har det ofte vært vanskelig for små land å hevde sin rett i verdenspolitikken. Mektige land med stor økonomi og militære ressurser har hatt større muligheter til å få viljen sin ved bruk av makt. Derfor er en verden med tydelige regler spesielt viktig for små land. Internasjonale spilleregler er med på å begrense hva land kan gjøre bare fordi de har makt til å gjøre det.

FN lager internasjonale spilleregler. Norge, som et relativt lite land, ser seg derfor tjent med et sterkt og tydelig FN. Sjansene for krig er også mindre når alle land har et sted hvor de kan møtes for å diskutere vanskelige saker. FN er et sånt sted.

Den norske FN-delegasjonen 

Hva Norge skal mene i FN utformes av det norske utenriksdepartementet, på instruksjon fra Regjeringen og Stortinget. Utenriksdepartementet (UD) har en egen FN-seksjon som arbeider med FN-spørsmålene og Norges posisjon i FN. UD sitter i Norge, mens FNs arbeid foregår i New York, Genève og andre steder. Derfor har UD en rekke ansatte som har sitt kontor nettopp i disse byene. Disse kontorene kalles Norges FN-delegasjoner.

De aller fleste land har slike delegasjoner for å kunne følge opp sitt lands arbeid i FN. Norges største FN-delegasjon sitter i New York, siden det er her de fleste FN-aktivitetene foregår. Norges FN-ambassadør heter Tore Hattrem.

Norge har også en større FN-delegasjon i Genève i Sveits. Denne delegasjonen fokuserer mest på menneskerettigheter siden FNs menneskerettighetsråd møtes der.

Norges finansielle bidrag

Norge er en stor finansiell bidragsyter til FN-systemet. Norge har i mange år vært den største bidragsyteren per innbygger. I tillegg er Norge en av de bidragsyterne som frivillig gir mest til FNs underorganisasjoner.

Fordeling av midler til sentrale organisasjoner i FN-systemet skjer mer og mer på basis av resultatrapportering og bistandseffektivitet. Norge vurderer effekten av midlene som blir gitt, og kan redusere støtten til organisasjoner som ikke leverer godt nok. 

Nordmenn i FN-systemet

Mange nordmenn har hatt viktige jobber i FN-systemet opp gjennom historien. Den første var Trygve Lie fra Groruddalen i Oslo, som ble valgt til FNs aller første generalsekretær. Han hadde den rollen fra 1946 til 1952.

Her er noen flere nordmenn som har hatt viktige posisjoner i FN:

  • Erik Solheim er assisterende generalsekretær i FN, og sjef for FNs miljøprogram.
  • Hilde Frafjord Johnson har vært både nestleder i FNs barnefond (UNICEF), og FNs spesialrepresentant i Sør-Sudan.
  • Olav Kjørven har vært assisterende generalsekretær i FNs utviklingsprogram (UNDP).
  • Kai Eide var FNs spesialutsending til Afghanistan.
  • Gro Harlem Brundtland var generaldirektør for Verdens helseorganisasjon (WHO).
  • Jan Egeland var leder av FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).
  • Grete Faremo er direktør i FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS).

Norske FN-soldater

Fredsbevarende soldater med lyseblå hjelmer er bare én av mange metoder FN bruker for å skape eller bevare fred. FN er avhengig av at medlemslandene frivillig stiller opp med soldater. I 1949 ble fem norske militæroffiserer sendt til Kashmir for å overvåke opprettholdelsen av våpenhvilen mellom India og Pakistan. Dette var Norges første fredsbevarende innsats på vegne av FN.

Siden den gang har over 60 000 nordmenn deltatt i 25 fredsoperasjoner i FN-regi. Det største norske innsatsområdet har uten tvil vært i Midtøsten, særlig i FN-styrken i Libanon, UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon).

Norge har sittet i Sikkerhetsrådet fire ganger

De fleste land ønsker å få plass i FNs sikkerhetsråd. Av 15 plasser, er det fem faste. Med unntak av de som allerede har plass i Sikkerhetsrådet, kan alle land søke om å få én av de ti plassene som rullerer. Da gjelder det å drive en kampanje for å sikre seg at mange nok land gir sin stemme til søknaden. Norge har lykkes med å bli valgt inn i Sikkerhetsrådet fire ganger, og hadde en plass rundt bordet i periodene 1949-50, 1963-64, 1979-80 og 2001-02. Norge har nå startet sin kampanje for å bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. 

Norske prioriteringer gjennom FN-systemet 

Norge er engasjert i mange temaer og saker i FN-systemet. Humanitær bistand, menneskerettigheter, fred og sikkerhet, nedrustning, global helse og bærekraftig utvikling er noen av temaene Norge jobber mest med. Norge har en lang tradisjon for å engasjere seg i internasjonale spørsmål, og bredden i FN-engasjement er et uttrykk for dette. 

Kvinners rettigheter er et eksempel på et spesifikt tema som Norge aktivt fremmer. Norge jobber for eksempel for å øke kvinneandelen i internasjonale operasjoner, styrke kvinners deltagelse i beslutningsprosesser, og å sette en stopper for seksualisert vold i konflikter. 

Les mer på Utenriksdepartementets sider om de norske prioriteringene.

FN-organisasjoner i Norge

Det finnes ikke noe samlet FN-kontor i Norge, men noen av de mange FN-organisasjonene har kontor her. De fleste jobber med å informere om arbeidet sitt, og for å få norsk støtte til FN.

I tillegg er København et møtepunkt gjennom et konsept som kalles UN-City, der flere nordiske FN-kontor holder til.

Den norske UNESCO-kommisjonen

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon har en egen norsk UNESCO-kommisjon som skal fremme UNESCOs ideer i Norge og være rådgiver for regjeringen i UNESCO-relaterte saker.

FNs miljøprogram GRID Arendal

FNs miljøprogram UN Environment har et kontor i Arendal. De produserer og tilbyr miljøinformasjon og er verdensledende i produksjonen av miljøkartografiske produkter.

UNDP

FNs utviklingsprogram UNDP har et underkontor i Oslo, for å spre informasjon til media, publikum og styresmakter.

UNDP - Oslo Governance Centre

FNs utviklingsprogram har opprettet et senter for godt styresett i Oslo. De jobber med demokrati og godt styresett internasjonalt.

UNICEF Norge

UNICEF Norge er en av 37 nasjonale støttekomiteer for UNICEF. De informerer om UNICEFs arbeid og får inn penger til UNICEFs arbeid for barn i verden.

IOM Norge

FNs migrantbyrå, Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), har hatt et underkontor i Norge siden 2002. IOM Norge hjelper asylsøkere og andre migranter som ikke har lovlig opphold i Norge med å returnere til sine hjemland. 

FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

FOKUS er nasjonalkomité for FNs kvinneorganisasjon UN Women.

For spørsmål og tilbakemeldinger, ta kontakt

Jonas Iversen

Jonas Iversen

Rådgiver 22 86 84 04