[[suggestion]]
Denne uka i FN: Kvinnedagen markeres verden over

FNs sikkerhetsråd

USA har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i mars.

Mandag: Sikkerhetsrådets medlemmer møtes for et uformelt arria-møte om inkludering av kvinner i FNs fredsoperasjoner. Spesialutsending for Syria, Geir O. Pedersen, og en kvinnelig fredsbygger fra Jemen skal orientere Sikkerhetsrådet.

Tirsdag: Orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Sudan (UNITAMS).

Onsdag: Orientering om Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). OSSE orienterer Sikkerhetsrådet om sine aktiviteter. Ved Sveriges utenriksminister Ann Linde.

Torsdag: Åpen høynivådebatt om matsikkerhet og konflikt. FNs generalsekretær, António Guterres, og sjefen for Verdens matvareprogram (WFP), David Beasley, skal orientere Sikkerhetsrådet. Dette vil være USAs hovedarrangement under presidentskapet i mars.

Fredag: Sikkerhetsrådet skal etter planen vedta to resolusjoner: En som fornyer mandatet til FNs fredsbevarende operasjon i Sør-Sudan (UNMISS) og en resolusjon som godkjenner mandatet til den Afrikanske Unions oppdrag i Somalia (AMISOM). Sikkerhetsrådet skal også holde et uformelt møte om situasjonen på Krimhalvøya og brudd på Ukrainas suverenitet.

 

Sikkerhetsrådet i mars: Fokus på sult og konflikt 

Matsikkerhet og konflikt står på agendaen under USAs presidentskap i Sikkerhetsrådet denne måneden. Her er det du må vite om Sikkerhetsrådets arbeid rundt sult og konflikt i mars: 

Les saken på fn.no 

 

Slik markerer FN kvinnedagen 

Årets internasjonale kvinnedag markeres i en tid der verden fortsatt forsøker å navigere seg gjennom koronapandemien. I tillegg til å ha snudd hele samfunn på hodet, har pandemien også forsterket allerede eksisterende kjønnsulikheter. 

På årets kvinnedag setter FN søkelys på at flere kvinner må inn som ledere, og at kvinners og jenters perspektiv må inn på alle nivåer i arbeidet med oppbygging og bistand i covid-19 krisen.

- Over hele verden ser vi at når kvinner leder regjeringer, fører det til større investeringer i sosial beskyttelse og en større innsats mot fattigdom. Land med kvinnelig ledelse innfører strengere retningslinjer for å bekjempe klimaendringer. Når kvinner er med i fredsforhandlinger, blir avtalene som gjøres mer varige, sier FNs generalsekretær, António Guterres, i en kommentar til hvorfor det er viktig å markere 8. mars.

Les mer på fn.no

 

Andre FN-initiativer på kvinnedagen

 • Pandemien har vist oss at kvinner står i frontlinjen, deres bidrag for bekjempelsen er helt sentralt, samtidig som de tar størsteparten av byrden, heter det i en uttalelse fra UN Women.
 • Verdens matvareprogram (WFP) lanserer kampanjen #WomenAreHungrier på sosiale medier. I land med konflikt, klimakriser og sult, er det ofte kvinnene som spiser sist, og ofte de som gir bort sitt måltid først. 60% av dem som går sultne hver dag er kvinner og jenter.
 • UNFPA har kampanjen: Vann, sanitet og hygiene. Organisasjonen uttaler at når det er tilgjengelig vann og toaletter på skoler, fullfører flere jenter skolegangen. Der kvinner er deltar i planlegging og styrer, er tilgang til vann og sanitet mer varige mål.
 • Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserer en ny rapport i morgen, 9. mars kl 10. “Violence against women estimates”. Sist gang denne rapporten kom ut var i 2010, og budskapet er det samme denne gangen: Vold mot kvinner er et samfunnsproblem av pandemiske dimensjoner, og stort brudd på menneskerettighetene.
 • ILO har i anledning dagen i dag, fått laget en video og sangen We sing, som framføres av musikere fra hele verden.  
 • Alle tilgjengelig data viser at covid-19 rammer kvinner hardt. Dette skyldes blant annet at de tradisjonelle kvinneyrkene er svært utsatt. Det samme gjelder arbeid i uformell sektor, hvor kvinner dominerer. For å styrke kvinners posisjon i det globale arbeidsmarkedet trengs det kjønnsspesifikk kunnskap. Vi må vite hvorfor og hvordan kvinner er særlig utsatt for å snu denne utviklingen. I denne briefen orienterer ILO om hvilke områder slike kjønnsdelte data er ekstra viktige for.    

 

Kvinnedagen i Norge

Kvinnedagen har vært markert i mer enn 100 år. Vanligvis markeres dagen med demonstrasjonstog og folkemøter. I år er det meste digitalt, noe som gir anledning til å delta på flere parallelle arrangementer. 

 • Pandemi, kvinnejobber og bedre vern mot voldtekt! Dette var tittelen på LO og Arbeiderpartiets digitale markering av kvinnedagen.  
 • Kvinner i koronaens tid – hvordan hindre backlash?Se Unios likestillingspolitiske frokostseminar i anledning kvinnedagen i opptak her. 
 • Politiet vil ha flere kvinner i ledelsen for å styrke mangfoldet. Innen seks år skal kvinner ha 40 prosent av lederstillingene, skriver politiet i en pressemelding i anledning kvinnedagen.

 

Høye forventninger til årets Kvinnekommisjon 

Kvinnekommisjonen (CSW -The Commission of the Status of Women) finner sted fra 15.-26. mars, og blir digital i år også. Unio er blant dem som har høye forventninger til møtene i år. De har bedt kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) om at Norge er offensive under forhandlingene og prioriterer: 

 • Arbeidsliv – likestilling og deltakelse i samfunnet handler om økonomisk likestilling. Kvinners rett til produktivt og anstendig arbeid må fremmes. 
 • Utdanning – kunnskap og utdanning som fremmer likestilling.
 • Bekjempe vold og trakassering i arbeidslivet.

 

FN-rapportører kritiserer Israel for å ødelegge den palestinske landsbyen Humsa

Den pågående ødeleggelsen av Humsa har vært en hard påkjenning for de rundt 60 beboerne som har mistet sine hjem, der 35 av dem er barn. Dette sier Michael Lynk, FNs spesialrapportør for de okkuperte palestinske områdene, i en felles uttalelse sammen med Balakrishnan Rajagopal, spesialrapportør for retten til tilstrekkelig husly.

Les saken her

 

Covid-19 har ført til en global skolekrise

Etter ett år med skolenedstengninger, melder FNs barnefond (UNICEF) at vi står overfor en skolekrise. Over 168 millioner skolebarn har gått et år uten skolegang, ifølge en fersk rapport. Rapporten tar for seg skoletilbudet til barn og unge i over 200 land fra 11. mars 2020 til 2. februar 2021. UNICEF melder at det er de allerede hardest rammede barna dette går ut over, og at vi ikke har noen tid å miste. Denne gruppen må få den høyeste prioritet i tiden som kommer.

 

Slik endrer den digitale utviklingen arbeidslivet

Koronapandemien har satt fart i utviklingen av det digitale arbeidslivet og den digitale økonomien. En fersk rapport avdekker nå et økende behov for internasjonale diskusjoner rundt politikk og retningslinjer for arbeid som utføres digitalt.     

Les saken på fn.no 

 

Fra FN-kalenderen

8.  mars: Internasjonal kvinnedag

20. mars: Internasjonal dag for lykke

21. mars: Internasjonal dag mot rasediskriminering

21. mars: Verdens poesidag (UNESCO)

21. mars: Internasjonal dag for skog

21. mars: Nowruz – persisk nyttår

21. mars: Verdensdagen for Downs syndrom

22. mars: Verdens vanndag

23. mars: Verdensdagen for meteorologi

24. mars: Internasjonal dag for rett til sannhet om grove menneskerettighetsbrudd og for verdighet for ofrene

24. mars: Verdens tuberkulosedag

25. mars: Internasjonal minnedag for ofrene for slaveri og den transatlantiske slavehandelen

25. mars: Internasjonal dag i solidaritet med FN-ansatte som blir holdt fanget eller en borte

Fra organisasjoner og sivilsamfunn

8. mars: ILO inviterer til markering av kvinnedagen

10. mars: Hva er grønn vekst - og er det mulig?

10, mars: Myanmar after the coup

11. mars: Barentssamarbeidet: fortsatt relevant i 2021?

11. - 17. mars: Arabiske filmdager 2021

15. mars: Nettmøte med utenriksministeren

 

Abonner på nyhetsbrev: