[[suggestion]]
Irak
Tre like store horisontale striper med rød(øverst), hvitt og svart; Takbir (arabisk frase som betyr "Gud er størst") i grønn arabisk skrift i midten av den hvite stripen

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bagdad

Etniske grupper

Arabere 75%-80%, kurdere 15%-20%, andre/uspesifisert 5%

Språk

Arabisk, kurdisk, assyrisk, armensk

Religion

Sjiamuslimer 60%-65%, sunnimuslimer 32%-37%, andre/ingen/uspesifisert 3% (2015 estimat)

Innbyggertall

38 275 000 (2017)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

435 240 Km2

Myntenhet

Dinar

BNI pr innbygger

17 349 PPP$

Nasjonaldag

14. juli

Andre landsider

Geografi

Gjennom Irak, som er litt større enn Norge, renner de store elvene Eufrat og Tigris. Området ble tidligere kalt Mesopotamia - landet mellom elvene. Elveslettene er fruktbare, og størsteparten av den irakiske befolkningen bor i dette området. I nordøst, på grensa mot Tyrkia og Iran, ligger den fjellrike delen av landet, kalt Zagrosfjellene. Det er her Iraks olje er. Over halvparten av landets sørøstlige landområder består av ørken. Irak har en kort kystlinje, bare to mil lang, i den persiske gulfen.

Klimaet er tørt. Tørke om sommeren og lite regn om vinteren er typisk. I fjellområdene nordøst i landet kan det komme snø om vinteren, men ellers er gjennomsnittstemperaturen 35 grader midt på sommeren. 

Mangel på vann er et kjempeproblem i Irak. Myndighetene har forsøkt å løse dette med å demme opp områder, men det har resultert i uttørking av myrområder og mindre elver. Skadene av dette har forårsaket mangel på drikkevann, utrydding av dyrearter, forsalting av jorda, erosjon og forørkning.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Irak ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Fra over 5000 år før vår tidsregning har Irak vært kjerneområde for historiens første sivilisasjoner og en rekke imperier, slik som Sumer, Babylonia og Assyria. I 1258 ble landet okkupert og ødelagt av mongolene, og fra 1534 var det underlagt Det osmanske riket. Irak som stat ble dannet først da Storbritannia tok kontrollen over området etter første verdenskrig. Landet ble til gjennom en sammenslåing av tre provinser fra Det osmanske riket - Basra, Bagdad og Mosul. Irak ble selvstendig først i 1932.

Fram til det arabisknasjonalistiske Baath-partiet tok makten i 1968, gikk landet gjennom en turbulent periode med flere statskupp. I 1979 tok Saddam Hussein over ledelsen av Baath-partiet, ble landets diktator, og ledet landet til krig med Iran i perioden 1980-1988. I 1990 forsøkte Irak å annektere Kuwait, men ble jagd tilbake av en USA-ledet militæroperasjon. Som et resultat av dette fikk den kurdiske minoriteten nord i Irak betydelig selvstyre, etter å ha lidd ekstrem undertrykkelse årene før.

Les om konflikten om Kurdistan her

I 2003 ble Saddam Hussein-regimet styrtet som følge av en USA-ledet invasjon i landet. Det førte til opprør mot de amerikanske okkupasjonsstyrkene og det nye regimet. Sunnimuslimer ble marginalisert av det nye sjiadominerte regimet, noe som bidro til en oppblomstring av sunni-islamistisk ekstremisme og etableringen av Den islamske staten (IS) i 2014.

Les om Irak-krigen her. 

Les om Den islamske staten (IS) og konflikten her.

Samfunn og politikk

I begynnelsen av 2005 ble det første frie valget på 50 år gjennomført i Irak. De sjiamuslimske og kurdiske partiene vant majoriteten av stemmene. Sunnimuslimene som tidligere satt med all makten, mistet mye av sin politiske innflytelse. Til tross for at nye styresmakter ble innsatt, har landet vært preget av krig og terror.

Før krigen mot Iran i 1980 hadde Irak en av Midtøstens beste velferdssystemer. Den irakiske invasjonen av Kuwait førte til internasjonale sanksjoner mot landet, som rammet befolkningen hardt. På grunn av krig og uro siden 2003, er levevilkårene i dag vanskelige. Korrupsjon er utbredt, og det er mangel på basistjenester som vann og strøm.

Irak er et av de mest folkerike av de arabiske statene, og mer etnisk og kulturelt sammensatt enn andre land i regionen. Kurderne utgjør inntil en firedel av befolkningen og har selvstyre i det nordlige Irak. Araberne er delt mellom sunnier og sjiaer, hvor sjiaene utgjør et flertall med ca. 60-65 prosent. 

De siste årene vært det vært en økning i antall mennesker på flukt i Irak. Av de mer enn 5,8 millioner irakerne som har flyktet fra hjemmene sine siden 2014, lever over to millioner fortsatt på flukt, ifølge Flyktninghjelpen (2018).   

Økonomi og handel

Irak er ressursrikt med verdens antatt nest største forekomster av olje og gass – og er derfor av stor strategisk betydning.

Irak var tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men er i dag avhengig av import av mat. Landets økonomi har siden 1950-tallet i hovedsak vært dominert av oljesektoren, som tradisjonelt har stått for 95 prosent av eksportfortjenesten. Alle årene med krig og økonomiske sanksjoner har imidlertid drastisk redusert Iraks økonomiske aktiviteter. Direkte angrep på, og ødeleggelse av, oljeledninger og infrastruktur har satt landet langt tilbake. Irak har også pådratt seg en stor utenlandsgjeld og er avhengig av bistand. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Irak på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  2 907 470 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  2,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,059
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  18,90
  prosent
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,546
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  66,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  47,2
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  168 444
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  4,81
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  3,2
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  435 052
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,80
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  11,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  1,9
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  2,1
  Hektar per person
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  10 211
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  3,425
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  98,8
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  88
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  18
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  52,60
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  102,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  244
  Antall
  Hjemsendte penger
  1
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  3,9
  Prosent av BNP
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  27,7
  Prosent
  Undervektige barn
  7,4
  Prosent
  Veksthemmede barn
  22,60
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  30
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  3,8
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  70
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  50
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  3,00
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  17
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  82
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  42
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  52,3
  Prosent
  Alfabetisme
  43,7
  Prosent
  Antall år i skole
  7
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  92,3
  Prosent
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,525
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  21,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  14,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  25,30
  Prosent
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  32
  Prosent
  Vannuttak
  54,1
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  1
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  1 306
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  36,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  7,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  192 060 810 811
  US Dollar
  BNP per innbygger
  5 018
  US Dollar
  Primærnæring
  5
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -1,80
  Prosent
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  49,4
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  86
  Prosent
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  8 471
  Personer
  Befolkningstall
  39 339 753
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  635 185
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  290 710
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,685
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  2 648 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  73
  År
  Forventet levealder for menn
  68
  År
  Lykkeindeks
  4,44
  Skala: 1-10 (der 10 er best)