Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Irak
Tre like store horisontale striper med rød(øverst), hvitt og svart; Takbir (arabisk frase som betyr "Gud er størst") i grønn arabisk skrift i midten av den hvite stripen

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bagdad

Etniske grupper

Arabere 75%-80%, kurdere 15%-20%, andre/uspesifisert 5%

Språk

Arabisk, kurdisk, assyrisk, armensk

Religion

Sjiamuslimer 60%-65%, sunnimuslimer 32%-37%, andre/ingen/uspesifisert 3%

Innbyggertall

35 776 702

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

301 340 Km2

Myntenhet

Dinar

BNI pr innbygger

14 895 PPP$

Nasjonaldag

14. juli

Andre landsider

Geografi

Gjennom Irak, som er litt større enn Norge, renner de store elvene Eufrat og Tigris. Området ble tidligere kalt Mesopotamia - landet mellom elvene. Elveslettene er fruktbare, og størsteparten av den irakiske befolkningen bor i dette området. I nordøst, på grensa mot Tyrkia og Iran, ligger den fjellrike delen av landet, kalt Zagrosfjellene. Det er her Iraks olje er. Over halvparten av landets sørøstlige landområder består av ørken. Irak har en kort kystlinje, bare to mil lang, i den persiske gulfen.

Klimaet er tørt. Tørke om sommeren og lite regn om vinteren er typisk. I fjellområdene nordøst i landet kan det komme snø om vinteren, men ellers er gjennomsnittstemperaturen 35 grader midt på sommeren. 

Mangel på vann er et kjempeproblem i Irak. Myndighetene har forsøkt å løse dette med å demme opp områder, men det har resultert i uttørking av myrområder og mindre elver. Skadene av dette har forårsaket mangel på drikkevann, utrydding av dyrearter, forsalting av jorda, erosjon og forørkning.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Irak ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Bagdad var i over fem århundrer en av de viktigste byene for den arabiske og muslimske verden. I 1258 ble Irak okkupert og ødelagt av mongolene, og fra 1534 og fram til slutten av første verdenskrig var landet underlagt det osmanske riket. Som følge av Versailles-avtalen etter første verdenskrig ble Irak underordnet Storbritannia som mandatområde, og det ble opprettet en britiskstøttet monarkisk styreform. Irak ble først selvstendig i 1932. I praksis var det en sammenslåing av tre provinser fra det ottomanske styret – Basra, Bagdad og Mosul, ble staten Irak.

Fram til det sekulære, og arabisknasjonalistiske Baath-partiet tok makten i 1968, gikk landet gjennom en turbulent periode med flere statskupp. Baath-partiet fikk støtte fra sunniarabiske klaner, som er minoritet i landet, og bygde opp et stort apparat av sikkerhetsstyrker. I 1979 tok Saddam Hussein over ledelsen av Baath-partiet og var landets diktator fram til 2003. Irak var fra 1980 til 1988 i krig med Iran, og forsøkte i 1991 å annektere Kuwait.

I 2003 invaderte amerikanske og britiske styrker Irak under påskuddet av at landet produserte masseødeleggelsesvåpen. Saddam Hussein ble styrtet, og USA innsatte et nytt styre. Les mer om Irak-krigen. Etter Saddam Hussains fall blusset gamle motsetninger mellom folkegruppene opp igjen. Mange ville straffe sunniaraberne, som hadde hatt mange fordeler i regimets statsapparat. Vold og sabotasje gjorde det vanskelig å bygge opp igjen Irak og få i gang oljeproduksjonen. De fleste partiene ønsket å fremstille seg som representanter for alle Iraks folkegrupper, selv om flere av dem er dominert av en gruppe. Å løse disse spenningene er den nye regjeringens vanskeligste oppgave. Irak fikk ny regjering i 2010, ett år før de siste amerikanske soldatene skulle forlate landet. Regjeringen domineres av Iraks største folkegruppe, de sjiamuslimske araberne, men de fleste andre grupper er også representerte. Volden har ikke blitt mindre, og situasjonen kan forverres om ikke de interne konfliktene løses. En av de vanskeligste sakene er hvor grensene skal trekkes til kurdernes oljerike områder i nord.

I juni 2014 gjennomførte den militante islamistbevegelsen IS en rask offensiv mot Iraks nest største by, Mosul. Senere har de tatt kontroll over flere byer, med Bagdad som mål. Irak har bedt om internasjonal bistand fra bla. USA for å slå tilbake mot angrepene. Les mer om Den Islamske Staten (IS)

Samfunn og politikk

I begynnelsen av 2005 ble det første frie valget på 50 år gjennomført i Irak. De sjiamuslimske og kurdiske partiene vant majoriteten av stemmene. Sunnimuslimene som tidligere satt med all makten, mistet mye av sin politiske innflytelse. Til tross for at nye styresmakter ble innsatt, bar landet lenge preg av kaos og tilnærmet borgerkrig. Stabilitet lot vente på seg, og motstanden mot amerikansk tilstedeværelse var stor. Vold og usikkerhet gjør levevilkårene vanskelige, korrupsjon er utbredt og det er mangel på basistjenester som vann og elektrisitetsforsyning.

Før krigen mot Iran i 1980 hadde Irak en av Midtøstens best utbyggede velferdssystemer. Kuwaitkrigen førte til internasjonale sanksjoner mot landet som rammet befolkningen hardt. Følgene ble voksende sosial uro og fattigdom. Arabere, kurdere og andre grupper i samfunnet er mer geografisk adskilte enn før 2003.

Irak er et av de mest folkerike arabiske stater, med ca. 32 millioner innbyggere, og mer etnisk og kulturelt sammensatt enn andre land i regionen. Kurderne utgjør inntil en firedel av befolkningen, og har indre selvstyre i det nordlige Irak. Araberne er delt mellom sunnier og sjiaer, hvor sjiaene utgjør et flertall med ca. 60-65%. 

I 2014 ble Fuad Masum valgt av nasjonalforsamlingen til Iraks president. Forut for dette var han parlamentspresident. Masum regnes som en moderat, liberal politiker. Haider al-Abadi ble i 2014 bedt av landets president, om å danne ny regjering etter den sittende statsminister, Nouri al-Maliki. Al-Maliki tilhørte Iraks sjia-majoritet og ble kritisert for å samle makt rundt egen person, og forfordele sjiamuslimer i landet. 

FN beregnet i 2012 at mer enn 1,3 millioner irakere er fordrevet fra sine hjem som en følge av krigen. 

Økonomi og handel

Irak er ressursrikt, med verdens antatt nest største forekomster av olje og gass – og er derfor av strategisk betydning.

Irak var tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men er i dag avhengig av import av mat. Landets økonomi har siden 50-tallet i hovedsak vært dominert av oljesektoren, som tradisjonelt har stått for 95 prosent av eksportfortjenesten. Alle årene med krig, og økonomiske sanksjoner har imidlertid drastisk redusert Iraks økonomiske aktiviteter. Direkte angrep på, og ødeleggelse av, oljeledninger og infrastruktur har satt landet langt tilbake. Irak har også pådratt seg en stor utenlandsgjeld. Landets oljeinntekter dekker foreløpig ikke utgiftene knyttet til gjenoppbyggingen av landet.

Irakiske myndigheter er avhengig av internasjonal bistand, og sanering av gjeld for å forbedre den økonomiske situasjonen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Irak på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  24,1
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  36,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  16,4
  Prosent
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  435 240
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  11,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  1,9
  Prosent
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  38 275
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  3,8
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  70
  År
  Forventet levealder for kvinner
  73
  År
  Forventet levealder for menn
  68
  År
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  4,7
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  19
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,2
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,804
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,525
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,649
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  17
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  26,52
  Prosent
  Global lykkeindeks
  26,5
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  104,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  2
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  1 798
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  47,2
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  22,8
  Prosent
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  8 471
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  264 107
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  277 701
  Personer
  Internt fordrevne
  4 000 000
  Internt fordrevne
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  11 933
  Fredsindeksen
  3,192
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  4,3
  Prosent av BNP
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  32
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  82
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  50
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  43
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  24
  Henrettelser
  88
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  54,03
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,82
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  4,92
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,04
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,6
  Hektar per person
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  55
  Prosent
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  81,5
  Prosent
  Alfabetisme
  79,7
  Prosent
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  86,6
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  86
  Prosent
 •  

  Irak

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  180 069 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  4 629
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  -7,07