[[suggestion]]
Denne uka i FN: Hvem er det egentlig som får snakke i FNs generalforsamling?

Hvem er det egentlig som får snakke i FNs generalforsamling?

Det ble nok en skuffelse for mange da statsministerens innlegg i UNGA ikke kom likevel på torsdag natt. Men hvem er det som får lov til å tale snakke på vegne av sitt land og til hele verden fra den berømte grønne talerstolen? Les saken på fn.no.

Fred og sikkerhet

Uka fremover i Sikkerhetsrådet:

I september har Albania presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Månedens arbeidsprogram finner du her. I oktober tar Brasil over presidentskapet.

Tirsdag: Rådet vil holde en åpen orientering og lukkede konsultasjoner om Afghanistan. Det forventes at generalsekretærens spesialrepresentant og leder av FN-operasjonen i Afghanistan (UNAMA) Roza Otunbayeva, UN Womens administrerende direktør Sima Sami Bahous, og en sivilsamfunnsrepresentant vil orientere Rådet. Rådet vil også samles for en orientering, initiert av Russland, rundt ettårsdagen for angrepet på Nord Stream-rørledningene i Østersjøen.

Onsdag: Sikkerhetsrådet vil holde sitt månedlige møte om «Situasjonen i Midtøsten, og Palestina». FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, nordmannen Tor Wennesland, vil orientere Rådet. Også på onsdag vil det holdes en åpen orientering, etterfulgt av lukkede konsultasjoner, om den politiske og humanitære utviklingen i Syria. FNs Spesialutsending for Syria, nordmannen Geir O. Pedersen, undergeneralsekretær for humanitære spørsmål Martin Griffiths, og en sivilsamfunnsrepresentant skal orientere Rådet.

Torsdag: Det forventes at rådsmedlemmene vil stemme over et utkast til en resolusjon som fornyer medlemslands tillatelse til å avskjære fartøy som mistenkes for migrantsmugling eller menneskesmugling utenfor Libyas kyst, gjennom nasjonale tiltak eller som en del av tiltak fra regionale organisasjoner. Også på torsdag vil Rådet holde en orientering og konsultasjoner om situasjonen i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo). Det forventes at spesialrepresentant for generalsekretæren i DR Kongo og leder av FNs stabiliseringsmisjon i landet (MONUSCO), Bintou Keita, og en representant fra sivilsamfunnet vil orientere Rådet. Lederen av DR Kongos sanksjonskomité, ambassadør Michel Xavier Biang (fra Gabon), vil også orientere Rådet om komiteens arbeid. Det er også trolig at Rådet vil orienteres om situasjonen for migranter i Middelhavet, på Russlands anmodning.

Ellers denne uken forventes det at Sikkerhetsrådet vil fortsette forhandlinger om et utkast til en resolusjon som godkjenner utplassering av en multinasjonal ikke-FN-styrke til Haiti, i lys av Kenyas kunngjøring i slutten av juli om at de ville være villig til å lede en slik styrke.

Syria: FN-sjefen ønsker gjenåpningen av livreddende korridor velkommen

En stor FN-konvoi klarte å krysse inn i det nordvestlige Syria etter gjenåpningen av en viktig grenseovergang. Les saken på fn.no.

UNGA78: Norges innlegg for den internasjonale givergruppen for Palestina (AHLC). Les saken på regjeringens sider.

UNGA78: Norge og Panama skal jobbe for at Prøvestansavtalen trer i kraft. Les saken på regjeringens sider.

Menneskerettigheter

FNs rettighetssjef ber om oppreisning for slaveri og kolonialisme

Disse mørke kapitlene i historieboken har fortsatt en negativ innvirkning på hverdagen til mennesker av afrikansk avstamning over hele verden. Les saken på fn.no.

Fremgang mot bærekraftsmålene: Likestillingsoversikt 2023

Den nye rapporten laget av UN DESA og UN Women gir en omfattende analyse av likestillingsfremgang på tvers av alle de 17 målene. Les saken på UN Womens sider.

Regjeringen dropper lovforslag om endringer i offentligloven. Les saken på NIMs sider.

Arbeidsliv

UNGA78: Verdensledere lover å minske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn

Ferske forpliktelsene vil ta tak i de betydelige lønnsforskjellene rundt om i verden i dag – med initiativer som spenner fra lærlingsprogramfinansiering til å utvide åpenhet rundt lønn. Les saken på fn.no.

UNGA78: ILO: President Biden og president Luiz Inácio Lula fra Brasil lanserer samarbeid for arbeidstakeres rettigheter. Les saken på ILOs sider.

UNGA78: 21 millioner euro lovet til ILO-initiativ for anstendig arbeid og sosial beskyttelse. Les saken på ILOs sider.

Matsikkerhet

Norge trapper opp WFP-støtte for å sikre at palestinske familier har tilgang til næringsrik mat

Norge skal gi Verdens matvareprogram (WFP) 30 millioner kroner som gjør det mulig for WFP å fortsette kritisk mathjelp til de mest utsatte familiene i Palestina. Les saken på WFPs sider.

UNGA78: Nesten én milliard til småbønder og fiskere

Foran tusenvis av tilskuere i Central Park kunngjorde utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim økt støtte til matsikkerhet. Norge øker dermed kjernestøtten til Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD) med 50 prosent. Les saken på regjeringens sider.

UNGA78: Norge og USA lanserer nytt initiativ for å øke matsikkerhet i Afrika. Les saken på regjeringens sider.

Helse

WHO: Halvparten av verdens befolkning mangler grunnleggende helsedekning

Over 4,5 milliarder kvinner, menn og barn har ikke dekning for essensielle helsetjenester i dag. WHO understreker behovet for en «radikal reorientering», sterkere politisk engasjement og økte statlige investeringer. Les saken på fn.no.

UNGA78: Verdens ledere forplikter seg til å doble innsatsen for å få på plass universell helsedekning innen 2030. Les saken på WHOs sider.

UNGA78: FNs helsesjef hyller «historisk milepæl» i kappløpet om å avverge neste pandemi. Les saken på UN News.

Libya: Overlevende etter flommen sliter med traumer. Les saken på UN News.

Sudan: Barn dør mens helsevesenet kollapser. Les saken på UN News.

Klima og miljø

UNGA78: Mange av løsningene på klimautfordringene ligger i havet

Klimatiltak knyttet til havet kan bidra med 35 prosent av kuttene som er nødvendige for å begrense den globale oppvarmingen til halvannen grad innen 2050. Det viser en ny rapport fra det Internasjonale havpanelet som ble lagt fram under høynivåuken i FNs generalforsamling. Les saken på regjeringens sider.

UNGA78: Plastforurensning kan reduseres med 90 prosent innen 2040. Les saken på regjeringens sider.

Utdanning

UNESCO: 250 millioner barn går ikke på skolen

Antall barn som går glipp av skolegang har økt med seks millioner, ifølge nye UNESCO-tall. Denne økningen skyldes delvis masseekskludering av kvinner og jenter fra utdanning i Afghanistan, men en bredere stans i utdanningstilbudet over hele verden er også en viktig årsak. Les saken på UN News.

Utvikling

UNGA78: Hva vi har lært etter toppmøtet om bærekraftsmålene

Etter to lange dager med oppnåelsen av bærekraftsmålene i rampelyset, oppfordrer FN-sjefen verdens ledere til å gå fra (pene) ord til handling, og å investere i utvikling som aldri før. Les saken på fn.no.

Den årlige kostnaden for å nå bærekraftsmålene? Mer enn 5 billioner dollar, mener UNCTAD. Les saken på UN News.

UNGA78: Afrikanske ledere tar et dristig standpunkt for bærekraftig utvikling. Les saken på UN News.

Forskere anbefaler reform av bærekraftsmålene. Les saken på NTBs sider.

Merk deg! Kommende arrangementer

 • 11. september–13. oktober: Den 54. sesjonen av FNs menneskerettighetsråd. Les mer her.
 • 19.–26. september: UNGAs hoveddebatt. Les mer her.
 • 25. september: Seminar arrangert av NUPI og UD om klima og grønn vekst i Afrika: Hvor viktig er privat sektor? Les her mer.
 • 25.–27. september: Den første globale konferansen om transformasjon til bærekraftig husdyrhold, arrangert av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Les mer her.
 • 25.–29. september: Den 67. generalkonferansesesjonen til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Les mer her.
 • 25.–29. september: Den 5. sesjonen av Den internasjonale konferansen om kjemikaliestyring (ICCM5), organisert av FNs miljøprogram (UNEP) og arrangert av regjeringen i Tyskland. Les mer her.
 • 26. september: Humanitært møte for Ukraina i Oslo, arrangert av Norge og EU. Les mer her.
 • 27. september: Lansering av UNCTADs 2023-utgave av sjøtransportrapporten. Les mer her.
 • 27.–29. september: Den første globale konferansen om bærekraftig landbruksmekanisering (GAMC), med temaet «Effektivitet, inkludering og motstandskraft». Les mer her.
 • Torsdag 28. september: IMO-UNEP-Norway Innovation Forum 2023, som en del av feiringen av Verdens sjøfartsdag. Årets tema er «50 år med MARPOL – vårt engasjement fortsetter». Les mer her.
 • 29. september: Konferanse om unge menneskerettighetsaktivister, arrangert av Fellesrådet for Afrika. Les mer her.

Fra FN-kalenderen:

26. september: Internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen

27. september: Verdens turismedag

28. september: Den internasjonale dagen for tilgang til informasjon

29. september: Verdens hjertedag

29. september: Internasjonal sjøfartsdag

29. september: Den internasjonale dagen mot matsvinn

30. september: Internasjonal oversettelsesdag

1. oktober: Internasjonal dag for eldre

2. oktober: Internasjonal dag for ikkevold

4. oktober: Internasjonal dag for by- og bosettingsspørsmål

5. oktober: Verdens lærerdag

 

 

Stikkord

 • Afghanistan
 • Arbeidsliv
 • Bærekraftsmålene
 • FN-dager
 • Fred og sikkerhet
 • Generalforsamlingen
 • Havpanelet
 • IFAD
 • ILO
 • Klima og miljø
 • Matsikkerhet
 • Menneskerettigheter
 • OHCHR
 • Oppreisning
 • Palestina
 • Plastforurensning
 • Rasisme
 • Sikkerhetsrådet
 • Syria
 • UN Women
 • UNEP
 • UNESCO
 • UNGA
 • UNGA78
 • WFP

Abonner på nyhetsbrev: