[[suggestion]]
Italia
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Roma

Etniske grupper

Italienere

Språk

Italiensk, tysk, fransk, slovensk

Religion

Kristne 83,3% (katolikker, protestanter, og Jehovas vitner), muslimer 3,7 %, ingen 12,4 % andre 0,6%

Innbyggertall

59 290 969

Styreform

Republikk

Areal

301 340 Km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

38 380 PPP$

Nasjonaldag

2. juni

Andre landsider

Geografi

Omrisset av Italia ligner en støvel som strekker seg ut i Middelhavet. Landet strekker seg fra alpene midt i Europa til sør i Middelhavet. Landet har to store tilhørende øyer: Sardinia vest for fastlandet og Sicilia, som er det sydligste punkter. Nord-Italias viktigste område er den fruktbare Po-sletten, som ligger mellom fjellkjedene Alpene og Apenninene. På Sicilia ligger den 3330 meter høye vulkanen Etna, som har utbrudd nesten hvert år.

Italia har et variert klima. De nordlige delene er tempererte, mens de sørlige delene har middelhavsklima, med tørr og varm sommer, og mild og regnfull vinter. Det blir mindre og mindre årlig nedbør jo lengre sør man kommer i Italia. På vinteren kan det være snø og minusgrader nord i landet, mens Sicilia har 20 varmegrader.

Historie

I antikken var Italia hjemsted for Europas største imperium. Etruskerne samlet de små samfunnene rundt elven Tiberen til en bystat rundt 600 år F.Kr. Rundt år 500 gjorde byens innbyggere opprør mot det etruriske Kongedømmet, og dannet den romerske republikk. Denne republikken vokste med årene, og ble til Romerriket. På sitt største strakte imperiet seg fra England i vest, ned over hele middelhavsområdet, til Det kaspiske hav i øst.

Etter Romerrikets fall på 400-tallet ble landet kastet ut i kaos, og ble okkupert og plyndret gjentatte ganger. Utover på 1300-tallet blomstret bystater som Firenze og Venezia, og ble viktige sentre for handel og vitenskap. Flere forsøk på å forene landet etter Napoleonskrigene på slutten av 1700-tallet endte i revolusjon i 1848, og i 1861 ble Italia en selvstendig stat.

På 1900-tallet opplevde Italia politisk uro og flere maktkamper. Landet deltok aktivt i begge verdenskriger, noe som førte til store lidelser for sivilbefolkningen. Med hjelp av amerikansk støtte, Marshallhjelpen, kunne den italienske økonomien komme seg etter 2. verdenskrig. Italia valgte tidlig å delta i det vestlige samarbeidet, og gikk inn i NATO i 1949. I etterkrigstiden har Italia vært et viktig land i internasjonal politikk, og har spilt en avgjørende rolle i Den europeiske union (EU). På 1970-tallet opplevde landet flere terrorhandlinger tilknyttet store politiske konflikter mellom kommunistene og høyresiden. Økonomien har vært mer stabil enn det politiske landskapet.

I 1992 ble det avslørt en enorm politisk skandale. Personer fra alle partier, både regjering og opposisjonen ble anklaget for korrupsjon. Denne utviklingen bidro sterkt til at italienere har liten tillit til politikerne og det politiske systemet. I 1994 stilte Silvo Berlusconi for første gang til valg. Han hadde stiftet sitt eget parti Forza Italia, og gikk til valg på liberalistiske verdier: privatisering, kutt i offentlige utgifter og mindre skatt. Partiet vant valget og dannet regjering, men samarbeidet innad i partiet sprakk etter et halvt år. I tillegg ble Berlusconi selv etterforsket for korrupsjon.

Berlusconis periode som statsminister på 2000-tallet kjennetegnes av konsentrasjon av økonomisk-, politisk- og mediemakt i statsministerens hender. Berlusconi ble en av Italias rikeste menn, med basis i finans-, eiendoms- og industrivirksomhet. Kraftige protester ble det da Berlusconi forsøkte å få vedtatt en lov som sikret at han ikke kunne straffeforfølges. Immunitetsvedtaket ble senere opphevet av forfatningsdomstolen. Berlusconi ble den første regjerende statsminister som møtte som tiltalt i en rettssak. Det endte med frikjennelse, mens en nær partifelle ble dømt for samarbeid med mafiaen.

Økologiske fotavtrykk

1 2 4

2,5

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Italia ville vi trenge 2,5 jordkloder.

Samfunn og politikk

Italia ble omgjort til republikk etter andre verdenskrig. Presidenten har vide fullmakter, og utnevner statsministeren og regjeringen. Italiensk politikk har i en årrekke vært dominert av det anspente forholdet mellom de rike områdene i nord og de fattige i sør. Forskjellene mellom regionene har ført til politisk ustabilitet. Nye regjeringer har blitt utnevnt nesten årlig siden andre verdenskrig. Til tross for dette har kristendemokratene beholdt regjeringsmakten gjennom de fleste av disse årene. Dette har partiet oppnådd ved å danne regjeringer sammen med andre partier, både fra høyre- og venstresiden. De siste årene har partier på høyresiden vært i vekst, og flere ganger hatt regjeringsmakt. Høyresidens fremgang skyldes både økt fremmedfrykt, innvandring og misnøye med den økonomiske utviklingen.

Familiebåndene er sterke i Italia, særlig i sør lever fortsatt flere generasjoner under samme tak. Kvinner er bare i liten grad en del av arbeidsmarkedet. Deres rolle er fortsatt nokså tradisjonell, med stell av barn, familie og hjem. Italia har svært lave fødselstall.

Amnesty International har flere ganger påpekt at innvandreres arbeidskraft blir utnyttet på en uakseptabel måte i Italia, blant annet med lavere lønninger, eller ingen lønn i det hele tatt. Rasisme er et utbredt problem. Italia har også den høyeste andelen av folk i 20-årene uten utdanning eller jobb, i hele EU.

De siste årene har særlig Italia fått en kraftig økning i flyktningstrømmene fra Nord-Afrika. Hvert år ankommer det tusenvis av flyktninger i båt til øya Lampedusa, som tilhører Italia. Frem til nå har Italia stått for redningsinnsatsen alene. Siden EU har felles grensekontroll er dette et ansvar italienske myndigheter har sett seg lei på å stå alene om. Dette gjelder både den farefylte veien til Europa og hvordan Europa deretter tar imot flyktningene og behandler deres søknader om asyl og opphold. Den italienske innenriksministeren har sagt klart ifra om at hvis ikke andre land stiller opp, vil Italia bare la flyktningene reise videre til resten av Europa. Dette til tross for at det vil være i strid med Dublin-avtalen, som fastlegger at flyktningene må være i det første landet de ankommer inntil asylsøknaden er ferdig behandlet.

Menneskelig utvikling

17

28 av 186

Italia er nummer 28 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Italia har i dag en avansert og variert industri, og er en av verdens største økonomier. Landet er industrialisert, men nesten all industri ligger i Nord-Italia. Nord-Italia står for 60% av landets bruttonasjonalprodukt (BNP). Arbeidsledigheten er høy, men den er betydelig høyere i sør enn i nord. Som i mange andre land er arbeidsledigheten blant ungdom et stort problem, og også her er Sør-Italia hardere rammet.

De viktigste eksportmarkedene for Italia er Tyskland og Frankrike, og de viktigste eksportvarene er maskiner, apparater, kjøretøy, klær, sko, lærvarer og jordbruksprodukter. Servicenæringene står for rundt 70 % av bruttonasjonalproduktet, og turistsektoren spiller en svært viktig rolle for italiensk økonomi.  

Italia er en del av eurosamarbeidet. Ved tusenårsskiftet hadde Italia lavest økonomisk vekst og høyest statsgjeld av alle land i eurosonen. Arbeidsledigheten var stor, og stigende levealder, lav fødselsrate og store pensjoner økte de offentlige utgiftene. Nedskjæringer, forslag til pensjonsreformer og forslag om å arbeidsmiljølovene utløste store demonstrasjoner. Italia var flere ganger nær ved å pådra seg straffereaksjoner fra EU, på grunn av budsjettunderskuddene sine. I 2005 ble EU-kravet myket opp, men behovet for innstramming og forandring var fortsatt stort.

Våren 2010 var Italia i gruppen av land som med sine økonomiske tilbakeslag ble ansett som en trussel mot eurosamarbeidet, de såkalte Pigs-landene, Portugal, Italia, Island, Hellas (Greece) og Spania. EU stilte på nytt en rekke krav om innstramninger.

Italia kunne vært en stormakt i Middelhavsområdet, men korrupsjon, mafiastyre og politiske uenigheter har hemmet utviklingen i landet. Den høye statsgjelden bidro til eurokrise, og Italia har måttet foreta store innsparinger.

Forhold til andre land i Sikkerhetsrådet

Italia og USA deler mye historie og verdier. Det finnes veldig mange personer i USA med italienske røtter og italienere har hatt stor innflytelse mange steder i USA. Italia har vært en sterk forkjemper for fred og demokratisering av konfliktfylte områder av verden og er en av de største bidragsyterne til fredsbevarende operasjoner.

Italia har hatt et relativt godt forhold til Russland, særlig da Silvio Berlusconi var president. Forholdet har derimot vært noe anstrengt etter at Russland annekterte Krim.

Landet har ellers et normalt forhold til resten av landene i Sikkerhetsrådet. De har utkjempet to kriger mot Etiopia og okkuperte landet fra 1936 til 1941, men relasjonen til Etiopia er i dag normalisert.

Tips

Italia har uttrykt at de frykter utbredelse av ekstremisme og terrorisme og vil være med i kampen mot disse kreftene. Italia er et av de landene som tar imot flest flyktninger. Flere fluktruter over Middelhavet leder til Italia. Det er derfor i Italias interesse at situasjonen stabiliserer seg.

Italia vil normalt stemme med USA, Frankrike og Storbritannia i Sikkerhetsrådet. Alle er nære allierte. Italia er opptatt av konsensus, som betyr at alle land i Sikkerhetsrådet skal bli enige. De vil nok derfor forsøke å jobbe for en resolusjon som alle landene kan stille seg bak. I en uttalelse til Sikkerhetsrådet i mars 2017 la Italia stor vekt på at det ikke finnes noen militær løsning på konflikten i Jemen. Politisk enighet er den eneste veien å gå. Vi kan derfor tenke oss at de er skeptiske til den saudiarabiske koalisjonens inngripen, som støttes av USA og Storbritannia.

Italias uttalelse til Sikkerhetsrådet 11. mars 2017, etter en briefing om situasjonen i Jemen.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Italia på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet